Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
14 juni 2013 under Noterat | kommentera

Seminarium om organisation och ledarskap i kreativa företag

red red

Igår arrangerade Handelshögskolan ett seminarium utifrån Vinnovas forskningsprojekt om de kulturella och kreativa näringarna, som också sammanställts i boken ”Kreativt kapital: Om ledning och organisation i de kulturella och kreativa näringarna”. Redaktörerna för boken, Emma Stenström och Lars Strannegård, ledde seminariet och Klara Adolphson från Vinnova inledningstalade.

Representanter från forskargrupperna som deltagit i projektet presenterade sina slutsatser efter de sammanlagt 23 fallstudier som gjorts inom ett relativt brett spektrum av företag och branscher inom de kulturella och kreativa näringarna. Bland annat företag inom arkitektur, reklam, film, mode och måltid.

En av de slutsatser som lyftes fram var betydelsen av att ha en tydlig personalidé (jämför affärsidé) när ett företag växer. Det är viktigt bland annat för att skapa en lokal förankring då exempelvis en restaurang/klubb öppnar på en ny plats och att skapa en företagsidentitet (vilket ofta utgår från en ”antiidentitet” om vad man inte är). En annan slutsats var och att bejaka en mångfald av företag då det bidrar till en mångfald av innovationer.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med praktiker, deltog gjorde Stefan Ytterborn grundare av POC, Magnus Meyer vd för Tengbom arkitekter, Ingrid Rudefors från Filmregion Stockholm‑Mälardalen och Sven-Olof Bodenfors, grundare av Forsman & Bodenfors och var ordförande i Rådet för kulturella och kreativa näringar.
Kommentera
14 februari 2013 under Noterat | kommentera

Kreativt kapital: Ny antologi om organisation och ledarskap i kulturella och kreativa näringar.

red red

Missa inte denna bok! I mitten av mars släpps antologin “Kreativt kapital – om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar” (ladda ner ett utdrag direkt). Redaktörer för antologin är Lars Strannegård tillsammans med Kulturekonomis Emma Stenström.

Boken tar upp frågor som om man kan bli kreativ på beställning? Kan kreativitet effektiviseras – så att det skapas fler nya idéer, produkter och tjänster på mindre tid och med mindre resurser?

Antologin består av 23 fallstudier av såväl svenska som internationella företag inom arkitektur, design, film, mode, måltid och reklam. Bland de studerade företagen finns svenska modeföretag som Filippa K, Odd Molly och Whyred; krogkoncernen Debaser; globala ”starchitects” som Zaha Hadid och OMA.

Boken utgör en sammanställning av resultaten från de forskningsprojekt om arbetsledning och organisation i ”kreativa företag” som har skett inom ramen för handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Syftet med antologin är att inspirera, väcka nyfikenhet och utgöra underlag för policyrelevanta rekommendationer genom att belysa hur ett antal framgångsrika företag arbetar.

I samband med att boken släpps kommer ett seminarium att hållas i Stockholm. Tid och plats för detta kommer inom kort. Det går även redan nu att förhandsbeställa boken. Kontakta olle@8tto.se för mer information och intresseanmälan. Ladda ned ett utdrag ur boken.

 

Kommentera
22 januari 2013 under Noterat | 1 kommentar

Svenska modebranschen omsätter 206 miljarder kronor

red red

206 miljarder kronor, så mycket omsatte den svenska modebranschen 2011. Av dessa miljarder stod exporten för 60 procent och den inhemska marknaden för resterande 40 procent.

Antal anställda inom modebranschen uppgick till nära 50 000 personer (och ännu fler om vi inkluderar egenföretagarna). Det är fler personer än inom livsmedelsindustrin och nästan hälften av antalet anställda inom fordonsindustrin. Drygt 70 procent av de anställda i modebranschen är kvinnor och antalet kvinnor på vd- och styrelseordförandeposterna är högre i modebranschen än i näringslivet som helhet.

Avkastningen på sysselsatt kapital i ett urval av små till medelstora företag var 18 procent under 2011. Bland de allra minsta företagen tror man att exporten de närmsta åren kommer att öka.

Det här är några av de fakta som vi presenterar i rapporten ”Modebranschen i Sverige – Statistik och analys” idag tillsammans med Association of Swedish Fashion Brands och Modeinkubatorn i Borås. Vinnova har finansierat projektet.

****

Rapporten har uppmärksammats på flera håll i media

 

Kommentera
15 april 2011 under Noterat | kommentera

Tjänsters betydelse för innovation

red red

I veckan bjöd Vinnova in till ett seminarie om den nya trenden inom tjänsteinnovation, det vill säga att lyfta fram tjänsteinnovationens betydelse som katalysator för att forma nya marknader och skapa nya affärsmöjligheter. Seminariet hölls med anledning av EU‑rapporten ”Meeting the Challange of Europe 2020: the transformative power of service inovation” som släpptes i februari. I rapporten identifieras tre fokusområden varav nummer tre berör kulturella och kreativa näringar och initiativet ”Creative Industries Alliance”.

Ett flertal experter deltog i samtalet och de var överens om att områdena teknologi och forskning och utveckling inte är tillräckligt för att skapa innovation. Tekniska lösningar måste kompletteras med ett innehåll som gör dem åtråvärda att använda, något som kräver en lika stor kompetens som den tekniska lösningen i sig själv. Reinhard Büescher, chef för stöd för innovation inom DG Enterprise and Industry, argumenterade även för de små stegens innovationskraft. Med det menade han att en stor del av utmaningen för EU framför allt är att se till att unga människor har arbete och att se till att varje region utvecklas positivt, det vill säga ett stort fokus på vad som händer regionalt och lokalt.

Kommentera