Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
30 januari 2009 under Noterat | kommentera

Digitala murar

Tobias Tobias

Spotify får ge sig för skivbolagens krav. På något annat sätt kan inte veckans nyhet tolkas (DN, VA). Dels drar Spotify tillbaka en rad artister, dels underordnar de sig regionspecifika avtal som råder.

Jag är inte ett dugg förvånad, snarare att det verkar ha gått så lätt tidigare. Som om Spotify har fått frikort i förhållande till andra tjänster. Tog de bara sig vissa rättigheter för att de utpekades av så många som ”framtiden”?

Visst verkar möjligheterna vara obegränsade vid en första anblick: den digitala distributionen har i teorin potential att vara gränslös och att utan ytterligare kostnader kunna distribuera nya kopior. Men det är sällan tekniken som håller utvecklingen tillbaka.

I somras arbetade jag med en rapport för Vinnova, ”Digitala murar och möjligheter – global distribution och lokala regelverk för film, musik och spel”. (Den är försenad, men släpps förhoppningsvis släpps i vår.)

Vi konstaterade några faktorer som begränsar den den globala, digitala distributionen:

– Regelverk. Inte bara vad gäller upphovsrätt, utan även generell konsumentlagstiftning.
– Egna avtal. Gamla strukturer innebär ibland begränsningar för vad som kan säljas till olika länder.
– Traditioner, språk och historia. Även om språk i spel kan översättas så är det mer än språket som är lokalt.
– Nätverk och affärskulturer.

Det är inte svårt att förstå varför The Pirate Bay – apropå rättegången som startar om knappt tre veckor – har rönt så stor uppmärksamhet och spridning mot bakgrunden av de här hindren. Här finns en lösning för digital global distribution som inte behöver ta hänsyn till lokala avtal, lokala regelverk eller vilka nätverk som gäller.

Det är bara språk och traditioner som begränsar utbytet, men på denna ”bytesplats” fungerar det genom koder som signalerar språk och länder; och givetvis skapas olika intressegrupper: alla är inte intresserade av allt.

Jag är inte dugg förvånad, men lite bedrövad. Att det tar så lång tid att få nya affärsmodeller att fungera.

Kommentera
21 januari 2009 under Noterat | kommentera

Globalisering och kultur (ny rapport)

Tobias Tobias

Kulturen spelar en viktig roll för tillväxt i en allt mer globaliserad värld. Det är utgångspunkten för en ny skrift från ITPS och Globaliseringsrådet, med titeln Globalisering och kultur och som släpptes imorse i samband med ett välbesökt seminarium.

Du hittar rapporten här.

”Teknikutveckling, digitalisering, kultur, upplevelse, symbolvärde och nationers varumärkesbyggande spelar allt större roll i en globaliserad värld. För att på bästa sätt främja den egna konkurrenskraften måste man både lyckas förmedla sitt lands kultur och förstå andras kulturyttringar”, säger Anne Kolmodin på ITPS som varit redaktör.

Rapporten är något spretig eftersom den belyser tre olika aspekter på ämnet. Inte desto mindre är den intressant.

Noterat utifrån rapporten och seminariet:

Nya och starka produktionscentra av kultur uppstår utanför västvärlden vilket går hand i hand med nya allianser för politik och handel. Johan Lagerkvist, forskare vid Utrikespolitiska Institutet, menar att man kan se Kina och Indien som nya motorer för både kulturell utveckling och ekonomiskt tillväxt i en allt mer global kultur. Han resonerade om dessa länder som modeller för andra länder framåt – och konsekvenser av det. Kommentar: Tankeväckande, oavsett vad som händer framåt, att fundera över vilken typ av kultur som kommer dominera.

Ett historiskt perspektiv på upphovsrätten är nödvändigt, menar Eva Hemmungs Wirtén. Hon tar dels 60-talets genombrott med kopieringsmaskinen Xerox som exempel (hennes tankar sammanfattade på Copyriot); dels Victor Hugo som i ett tal 1878 då Hugos verk var vitt piratkopierade och han menade att något borde göras. Ändå sa han: ”Om jag tvingas välja mellan författarens rättigheter och allmänhetens rättigheter, så kommer jag att välja den senare.” Eva lägger också ett genusperspektiv som, hårddraget, innebär att upphovsrätten förstärkt skillnaden mellan producent och konsument och därmed rollerna mellan geniet som man och läsaren/mottagaren som kvinna. Kommentar: Det mesta blir mer intressant med ett historiskt perspektiv. Läs Evas text – inte minst med tanke på kommande Pirate Bay-rättegången och debatten som lär dra igång då.

På nya zeeländska bilkartor finns snedställda gula ringar utsatta. De leder till turistmål med koppling till Sagan om ringen-filmerna. Margareta Dahlström, docent i kulturgeografi, visar genom exemplet filmturism hur kultur och näring samspelar i globaliseringens tid. Förutom en arbetsintensiv filminspelning och indirekta intäkter i form av hotellnätter, transporttjänster och moms ger en filminspelning ofta långsiktiga effekter i form av symboliskt kapital, en regional identitet och marknadsföring. Kommentar: En given följdfråga handlar om hur stora effekterna egentligen är, inte minst med tanke på den enorma risknivå som filmproduktioner innebär. Det är framgångsexemplen som lyfts fram som anekdotiska bevis.

Kommentera