Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
2 april 2014 under Noterat | kommentera

Värt en omväg? Om kulturturism och kulturella fyrtorn

Tobias Tobias

Det finns tre vanliga misstag när det gäller kulturturism.

Ett misstag är att underskatta den. Vilket innebär att de som arbetar med kultur på en plats sällan får draghjälp eller erkännande för hur mycket man bidrar med i form av turistekonomiska effekter, attraktivitet och imagevärden.

Detta hänger ihop med det andra misstaget, men från andra hållet. Från kulturhåll undervärderar man helhetsupplevelsen för besökaren. Att det finns mer att uppleva utöver kulturen och konsten. Men det är få verksamheter som i sig själv utgör en anledning för en resa. Louisiana hade inte varit så populärt utan sin miljö.

Volante Research har vi mätt detta i en utredning för nordvästra Skåne. Något oväntat högt värderas just ”natur” som komplement till kulturupplevelsen.

Jag rekommenderar verkligen en läsning (klicka här) om du är intresserad av hur kultur, attraktivitet och besöksnäring hänger ihop. Vi har utvecklat en metod för att fånga in vilka verksamheter och evenemang som särskilt lockat, utifrån inspiration från restaurangernas Guide Michelin. ”Två stjärnor” ges till exempel för något som är värt en längre omväg.

Kan man mäta allting i siffror? Nej, men att försöka skapar tydlighet i vad som utvärderas och kräver stringens i analysen.

Det tredje misstaget apropå kulturturism?

Se bilden nedan. Höganäs utgör en sällsam mix av industri- och kulturarv. Men det kulturella kapitalet riskerar att urholkas om intrycket präglas av outletbutiker – och ett handelscentrum kan förläggas var som helst. Det unika måste vårdas för en unicitet.

Höganäs kultur outlet

 

Kommentera
26 juni 2013 under Noterat | 2 kommentarer

Wanås: betydelsen av platsen

Tobias Tobias

Jag har i samband med en utredning funderat på vilka kulturverksamheter som är reseanledningar. Det går att göra en uppdelning i vilka besöksmål som är en anledning i sig, eller då summan av olika verksamheter innebär en reseanledning.

En annan typ av uppdelning är enligt Guide Michelins mall för restauranger. Är museet, konsthallen eller teatern värt en egen resa, en avstickare eller ”intressant”?

En kulturverksamhet som är ett besöksmål är Wanås i nordöstra Skåne. Jag var där för första gången häromveckan och det här blir årets första sommarkort.

Besöket var en fascinerande upplevelse. Sällan har jag varit med om att konsten samspelar så med platsen. Inte heller att den är så lekfull och tillgänglig, som en oerhörd och prestigelös igångsättare för ett intresse för samtidskonst.

Jag hade med mig min 4-årige son Hugo och han sprang omkring i Charlotte Gyllenhammars upp-och-ner-vända rum, vi satt och svängde i tiometersgungorna och sprang allmänt runt och skrattade och hänfördes.

Och just den barn- och familjevänliga aspekten – vilket hänger ihop med de låga trösklarna och lekfullheten – framstod som mer viktig reseanledning än vad jag tidigare har reflekterat över.

På motsvarande klarnar det hur viktigt det är med en unik känsla, och litet kan förstärka en sådan som en plats i samklang med konsten som förmedlas. Det gäller förstås även kulturhus.

Kommentera
7 februari 2013 under Noterat | 1 kommentar

Turisternas kulturkonsumtion ökar

red red

Igår släppte Tillväxtverket sin årliga rapport över turismens utveckling, siffrorna är från 2011.

Den totala turismkonsumtionen var 264 miljarder kronor 2011 vilket är en ökning med 6,4 procent från året innan och 76 procent sedan 2000. Utländska besökare stod för 98,8 miljarder vilket var en ökning med 9,3 procent från året innan.

När det gäller kultur och rekreation är det en av de mindre utgiftsposterna som turisterna lägger pengar på, drygt fjorton miljarder kronor och en ökning med 3,1 procent mellan 2010 och 2011. Tillväxtverket påpekar dock att kultur och natur är sektorer som bidrar till attraktionskraften och därmed driver resandet och övriga sektorer framåt.

Under Generator i höstas pratade Jan Lundin, vd för RTS (Rese och Turistnäringen i Sverige), om att det finns en stor potential för kulturen att utvecklas inom turismen. Se hans föredrag nedan.

 

Kommentera
23 november 2012 under Samtal | 1 kommentar

SAMTAL/Jan Lundin: Stor potential att samarbeta mer mellan kultur- och besöksnäringen

red red


Jan Lundin har en lång erfarenhet inom resebranschen och är numera vd för Rese- och Turistnäringen i Sverige, RTS. Där arbetar han framför allt med utvecklingsfrågor, bland annat inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. Jan Lundin är en av huvudtalarna på Generatorkonferensen i Gävle på måndag.

Du är vd för RTS som bland annat är ansvariga för Turismens utvecklingscenter. Vilka kommer de viktigaste frågorna att vara för Trip framöver?
Att engagera fler aktörer från olika discipliner i gemensamma utvecklingsprojekt som gynnar företagandet. Att utveckla den gemensamma mötesplatsen TRIP.SE (en väg in för offentliga och privata aktörer) med fler användare, verktyg och forum. Fokus är att utveckla turistföretagandet i Sverige och att driva utvecklingen inom prioriterade områden: tillgänglig infrastruktur, investeringar och entreprenörskap med fokus på att utveckla nya innovationsmodeller, mötesplatser och samarbeten. Under 2013 tar vissa projekt ett nordiskt perspektiv där än fler aktörer kan engageras och bidra till utvecklingen.

På vilket sätt har kulturnäringarna betydelse för turismnäringarna?
Kulturnäringarna har en extremt stor betydelse för utvecklingen och är för oss en del av turistnäringen. Historia, kultur etcetera är några av de mest utmärkande reseanledningarna för våra besökare i Sverige.

Hur kan samarbetet mellan dessa näringar förbättras?
Det finns mycket att göra. Vi kan använda ett gemensamt forum via befintliga trip.se för utbyte av erfarenheter och information. Det är även viktigt att se över möjligheten för gemensamma utvecklingsprojekt, mötesplatser, analyser och rapporter.

Vilka hinder ligger i vägen för att ett sådant samarbete ska lyckas?
Stuprörstänk är boven. Vi kommer inte långt om olika aktörer bevakar sitt eget område istället för att dela erfarenheter och verka för att bygga en gemensam och större marknad.

Kommentera
15 augusti 2012 under Noterat | kommentera

Turismexporten fortsätter att öka

red red

Under Almedalsveckan presenterade Tillväxtverket siffror om hur mycket turisterna spenderar när de reser i Sverige.  Under 2011 uppgick den totala omsättningen av turismen till 264 miljarder kronor vilket var en ökning med 6,4 procent sedan föregående år. Av dessa stod utländska besökare för 98,8 miljarder kronor, en ökning med 9,3 procent. För att sätta in siffrorna i ett perspektiv innebär det att turismexporten är cirka 45 procent större än järn- och stålexporten och mer än dubbelt så stor som personbilsexporten.

Bland de utländska turisterna är det finländarna som i genomsnitt spenderar mest när de besöker Sverige, cirka 1045 kronor per peson och dag. Efter finländarna kommer turister från Norge, 884 kronor per dag, och USA, 829 kronor per dag.

Kommentera
31 mars 2011 under Analys, Noterat, Rapport | kommentera

Milleniumeffekten för Stockholm (filmerna)

Tobias Tobias

Maria Hamrefors, KF-chefen som bland annat basar över Norstedts, sa i Svensk Bokhandel att hennes styrelse äntligen slutat fråga henne när nästa Stieg Larsson kommer. De börjar äntligen förstå att det inte kommer någon. Stieg Larsson-utgivningen innebar något exceptionellt, något som inte upprepas under en förlagschefs livstid.

Effekterna stannar inte heller i litteraturen. Först kom de svenska filmerna, sedan har de Hollywood-producerade börjat filmas, den första förra året delvis i Stockholm.

Hur ser effekterna ut utifrån de här filmerna? När vi sammanställde rapporten ”Allt räknas” för två år sedan — om incitatementsstrukturer för filmproduktion — sorterade vi effekterna under produktion och efter produktion.
(Ladda ned rapporten)

Turistkonsumtionen under själva filmproduktionen är ofta förvånansvärd stor. Men tänk på att en filmsinspelning ofta samlar en stor mängd personer, som ska bo och äta och slussas runt. Likaså är inspelningen beroende av lokala underleverantörer med utrustning. Bland effekterna efteråt återfinns turism men också imagevärden; de sistnämnda både apropå identitet (inåt) och profilering (utåt).

I morse presenterades en ny rapport (”Milleniumrapporten” [.pdf]) på det här temat. Intresset var stort — fullsatt på Klara soppteater då Stockholm Business Region och Filmregionen Stockholm-Mälardalen bjöd in.

Om jag ska använda samma uppdelning kommer rapporten fram till följande – och notera att undersökningen begränsar sig till filmerna:

Effekter efteråt: En slutsats är att Stockholmsregionen kan förvänta sig en 3-procentig ökning av turismen 2009-2013, tack vare både de svenska och amerikanska filmerna. De ökade turistströmmarna antas leda till en ökad konsumtion av 430 miljoner kronor. De svenska filmerna kommer till och med 2011 ha setts av 120 miljoner personer. Utifrån detta samt andra exponeringsytor såsom annonser och nätkommunikation uppskattas exponeringsvärdet till 960 miljoner kronor. Den amerikanska första filmen förväntas nå en biopublik på 120 miljoner personer.

Effekter under produktionerna: Av de svenska filmernas totala budget om drygt 100 miljoner kronor gick 93 miljoner kronor till huvudstadsregionen. Produktionerna av filmerna sysselsatte 284 personer.

Tilläggas kan även att Stockholmsregionen gick in med två miljoner kronor under inspelningen — en ganska bra utdelning med andra ord.

Kommentera
17 augusti 2010 under Analys, Noterat | kommentera

Välkommen in

Tobias Tobias

I juni presenterade Tillväxtverket ny statistik för besöksnäringen i Sverige. På tredje plats över de besöksmål och ”sevärdheter” som lockas flest besök återfinns Kulturhuset i Stockholm, med 2,3 miljoner besökare under 2009 (1.Liseberg; 2.Folkets park i Malmö; 4.Sälen; 5.Fyrishov i Uppsala).

Antalet besök till Kulturhuset hade då minskat, men jag vågar gissa att det kommer svänga uppåt igen. I förra veckan invigdes nämligen en ny huvudingång, direkt från Sergels torg. Öppenheten är slående med en röd matta som symboliskt välkomnar alla, med tillgängliga unisextoaletter och biblioteket direkt vid ingången; en sådan placering av bibliotek och utlåningsdisk som man annars bara ser i butiker som vill sälja.

Åtminstone jag blir sugen på att hänga runt där i timmar. I ett samtal med Kulturhusetchefen Eric Sjöström för snart två år sedan pratade han också om vikten att skapa ”den där mötesplatsen” och att bygga förtroendekapital hos en mängd aktörer.

Kommentera
1 juni 2010 under Utblick | kommentera

Litteraturens effekter?

red red

Lasse Winkler, Svensk Bokhandels chefredaktör, kommenterar det monumentala USA-släppet av sista boken i Millennium-trilogin med en tro på litteraturens möjligheter att öka kännedomen om ett land.

”Så intrycket och effekterna av Stieg Larssons framgångar är enorma både vad gäller intresset för svensk litteratur och för landet. Spelar det någon roll? I allra högsta grad, försåvitt man tycker att mellanmänskliga relationer är viktiga.”

Svenska ambassaden i Indien tror också på denna kraft. Regelbundna läsare av Kulturekonomi minns säkert att Tobias träffade två indiska journalister tidigare i våras efter en uppringning av nämnda ambassad. Ett led i en mindre marknadsföringskampanj av svenska deckare, men framför allt en kampanj för att marknadsföra Sverige med förhoppning om bland annat turistekonomiska effekter. Klicka på bilden för att se resultatet från en av journalisterna, i indiska Time Out.

Tobias uttalar sig: ”This new trend digs into the other side of Swedish life — the darkness, the melancholy… It’s not what you want to promote. But perhaps it can add complexity to the image of Sweden and make it more exciting.”

Någon månad efter träffarna i Stockholm med de indiska journalisterna anordnade svenska ambassaden också seminarier i New Delhi, Bangalore och Mumbai. Huvudpersonen och inledningstalaren för satsningen, Håkan Nesser, uteblev dock på grund av askmolnet men seminarierna resulterade ändå i en hel del artiklar i indisk dagspress.

Och kommer indierna snart att vallfärda till Sverige? Tjaa, det fanns en antydan om att bilden av ”det mörka Sverige” är lockande hos i alla fall den ena av journalisterna och det har ju rapporterats om succé för stadsvandringar i Mikael Blomkvists och Lisbeth Salanders fotspår. (Den där succén bör nog nyanseras för övrigt. Varken från ett turistekonomiskt eller kulturellt perspektiv kan stadsvandringar ses som betydelsefulla.)

Den indiska medelklassen saknar dock en stark tradition av att läsa skönlitteratur. Enligt en undersökning av tidningen Tehelka läser endast 18 procent av de svarande för nöjes skull. Försäljningssiffrorna av böcker i Indien är generellt också blygsamma och cirka 14 000 sålda böcker av de enskilda delarna i Millennium-trilogin anses vara en succé, enligt SvD 4/5 (ej på nätet). Hur många indier Nesser, Larsson och Läckberg lockar till Sverige återstår att se.

Kommentera
14 maj 2010 under Noterat | kommentera

Salander och Bond

Tobias Tobias

Filmens roll har i samhällsplaneringen kommit att handla mycket om besöksnäring, profilering och sysselsättning. Jag har själv i några rapporter undersökt och resonerat kring detta, senast med rapporten ”Allt räknas — om rabatter och erbjudanden till filmproduktion i Europa”.

För den som är intresserad av frågan rekommenderas ett seminarium i Nynäshamn 27 maj. Turisteffekten av film diskuteras, bland annat med produktionschefen för senaste Bondfilmerna på plats, Sue Hayes.

Frågan är dock komplex och jag hoppas att detta kommer till uttryck. Bland annat är det inte säkert att alla filmer skapar turism — alltför ofta hör vi bara om de mest framgångsrika fallen såsom ”Sagan om ringen” och ”Vicky Christina Barcelona”. Jag tvivlar att ”Trainspotting” lockade så många till Edinburgh (eller till Glasgow där filmen faktiskt spelades in framför allt).

Däremot pekar alla undersökningar på att en filmproduktion i sig själv leder till stor turistkonsumtion medan den pågår, genom att pengar spenderas på hotell, restauranger, hyra av utrustning och annan service.

Dessutom är jag övertygad om att det innebär något för självkänslan att filmer spelas in på ens plats. Det kommer droppas otaliga gånger av politiker och andra i Stockholm att David Fincher filmar den amerikanska versionen av Milleniumfilmerna på plats i den svenska huvudstan. Visst är det intressant att film har den effekten på oss? Ungefär som att vi är många som gläds åt ett landslags framgångar. Behovet av kollektiv glädje och stolthet är stort.

Kommentera
3 februari 2010 under Analys, Noterat | kommentera

Kultur och besöksnäring

Tobias Tobias

På väg hem från Besöksnäringens ledarforum som ägt rum utanför Norrköping. Dagarna fungerar som startskott för samverkan mellan de organisationer som arbetar med besöksnäring, liksom företag. Det märkliga är egentligen att organisationerna inte samverkat bättre tidigare.

Det var mycket kultur i början. Jag hade äran att vara med och inleda dagen, efter SHR-ordföranden Ulf Adelsohn som efterföljdes av hans fru kulturministern, och efter mig talade Olle Wästberg mycket om kulturens roll för varumärket Sverige.

Mitt syfte var att belysa kulturens kraft över huvud taget och i synnerhet för besöksnäringen. Inte i form av sponsring eller som komplement eller förhöjande av upplevelsen, utan framför rollen som ”dragare”, det vill säga i de fall då kulturaktiviteten är utlösande för besöket. Till exempel är ca 8 av 10 besökare i Dalhalla utanför Rättvik besökare utanför kommunen. Det innebär ett turistekonomiskt flöde på nästan 100 miljoner kronor.

Tydligt är hur många kulturverksamheter skapar enorma pengaflöden då besökarna lägger pengar på resor, övernattning, shopping och restaurangbesök. Dessa delar ligger ofta på mellan dubbelt och fyra gånger så mycket som entrébiljetten. Men det är på biljettintäkterna teaterverksamheten eller konstmuseet som tjänar sina pengar (om det inte finns offentligt stöd).

Hur fungerar det ömsesidiga ansvaret för detta kultur- och turistsystem? Dåligt, menar jag, eftersom besöksnäringen ofta bara hakar på och tar kulturen för given. Trots att det är få hotell som faktiskt får gäster av egen kraft. Nästan alltid är det något som lockar, och oftast arbete eller nöje. Min poäng var att utöver finansiering och risk kan över huvud taget mycket göras för att bättre samverka kring marknadsföring och infrastruktur (vägar, skyltning m.m.).

Jag återkommer med några fler intryck.

Kommentera