Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
22 oktober 2013 under Noterat | kommentera

Livet mellan husen

Tobias Tobias

Vi skrev tidigare om den utredning vi på Volante gjorde angående kulturens värden i Norrbotten. Men vi jagade inte bara siffror.

Som en del av den mer kvalitativa diskussionen i utredningen intervjuade vi dessutom Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef för LKAB. Varför vi intervjuade vd:n för ett gruvbolag i en utredning om kulturens värden? Därför att LKAB har uttryckt att de tycker att kultur är viktigt för att skapa attraktivitet.

Lars-Eric Aaro var tydlig med att life between buildings, som han uttryckte det, spelade väldigt stor roll för deras möjlighet att rekrytera personal som också bor på orten. Och för att skapa detta liv mellan husen menade han att kulturen spelar en viktig roll. Många gruvor i världen som likt Kiruna ligger i mer perifera lägen har en ”oljeplattformsmodell” där arbetare inte bor på orten utan flygs in i tvåveckorsskift. Något Aaro menar är olönsamt i längden.

LKAB är också involverade på flera sätt i kulturlivet i Norrbotten. Ett av deras mest omfattande engagemang är tillsammans med Norrbottensteatern där de genom ett bidrag med 1,2 miljoner per år gör det möjligt för elever i grund- och gymnasieskolan i Kiruna och Gällivare att få ta del av teaterföreställningar. Det finns även planer på att utöka programmet med teaterpedagoger.

Så varför satsa på teater i skolan? Flera skäl men ett av de tydligaste för LKAB är att när de behöver rekrytera personal är det sällan en enskild person de rekryterar utan ett beslut för en hel familj. Och när föräldrar tar beslut om var de ska bo är barnens förutsättningar något som har stor betydelse. Han ser även att ett rikt kulturliv på orten är en viktig del i deras möjlighet att bredda bakgrunden bland företagets anställda, med fler kvinnor och annan kulturell bakgrund än svensk. Kort och gott, för att rekrytera den personal de behöver räcker det inte att bara erbjuda en lön.

En intressant poäng att ta med sig från Lars-Eric Aaros resonemang och LKAB:s engagemang för kulturen är att det inte bygger på en filantropisk grund. Sådana ingångar finns också, men Aaro var tydlig med att påpeka att det är ett affärsmässigt beslut.

Nyttosyn? Visst. Men därmed också uttryck för tron på kulturens olika värden.

Kommentera
7 september 2011 under Noterat | kommentera

Lärdomar från Creative Growth

Tobias Tobias

I dagarna avslutas EU-projektet Creative Growth där elva regioner i nio länder har deltagit. Projektet har gått ut på att låta de olika regionerna utbyta erfarenheter med varandra om satsningar kopplade till de kulturella och kreativa näringarna. Syftet har varit att genom utbytet bidra till att skapa bättre politik på området på lokal och regional nivå och i förlängningen bättre affärsstöd till sektorn.

I veckan hålls en slutkonferens i Bryssel där en rapport presenteras med lärdomar och rekommendationer från projektet. Några av dessa rekommendationer äinnebär att utveckla nya finansieringsformer (exempelvis mikrofinansiering eller investeringsfonder), företagsrådgivning och mentorskap. Regionförbunden Södra Småland och Östsam är de två svenska regionerna som varit en del av projektet.

Läs Carin Karlssons (Södra Småland) rapport från slutkonferensen.

Kommentera
23 juni 2011 under Noterat | kommentera

Stark tillväxt för medie- och underhållningsindustrin

red red

I veckan besökte vi Operaterassen där PWC presenterade resultat från rapporten Global entertainment and media outlook: 2011-2015 som den också kallas. Rapporten är en framtidsutsikt över medie‑ och underhållningssektorn under de kommande fyra åren i 48 länder. SIME arrangerade.

I Sverige kommer de snabbast växande medieområdena att vara de digitala sektorerna. Framför allt gäller det internet access (5 procent), internetreklam (8 procent) och datorspel (6 procent) som är de områden som sticker ut när det gäller den förväntade tillväxten i Sverige. Klicka på bilderna för att kunna se graferna bättre.

Jämfört med den globala förväntade tillväxten är ”business to business”, nyhetstidningar och bokpublicering de områden där tillväxten kommer vara högre i Sverige än det globala genomsnittet. De två senare dock endast i nivå med den förväntade tillväxten generellt på två procent. Den globala tillväxten för medie- och underhållningssektorn förväntas ligga på 5,5 procent. Det ser dock olika ut i olika delar av världen där siffrorna för de ”mogna länderna”, dit Sverige hör är siffran 3,9 procent, i BRIC-länderna 11,7 procent och hos de så kallade G8-länderna 12,7 procent.

Tillväxten är alltså väldigt hög i dessa sektorer och tittar man bakåt i tiden blir det väldigt tydligt hur mycket de olika medieområdena växer.

Ett nyckelord för framtiden som framhölls under presentationen är ”samarbete” och tre så kallade megatrender; 1) Den stärkta konsumenten, 2) Den involverade annonsören och 3) Förändra företagandet till digitalt.

Erik Wall och Alexander Rodriguez Forsgren från PWC som presenterade rapporten valde att tala mer om den första megatrenden. Den kommer innebära ett större behov av konsumentrelevans och -engagemang. Det vill säga att konsumenterna måste få möjlighet att påverka. När mycket media och underhållning finns tillgängligt gratis kommer fem faktorer vara viktiga för att få folk att betala:

  • Bekvämlighet.
  • Upplevelse.
  • Kvalitet.
  • Deltagande, exempelvis genom att rösta.
  • Förmåner, exempelvis att få se nästa avsnitt av ”Solsidan” snabbare på TV4 Play.

Jämför med Kevin Kellys essä från 2008(!), ”Better than Free”, där han tar upp åtta värden som gör oss beredda att betala för framåt. Journalisten sammanfattade essän i en krönika i DI Weekend.

Nya konsumentvanor innebär även att folk ger upp några gamla. Ett exempel är så kallad chord-cutting, det vill säga att folk exempelvis säger upp sitt fasta telefonabonnemang. Fler kommer också nöja sig med att hyra innehåll istället för att äga det, exempelvis som Spotify. Att folk kommer vara uppkopplade 24 timmar om dygnet innebär nya förutsättningar för annonsering och möjligheter för nya former av tjänster.

Kommentera