Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
18 oktober 2012 under Noterat | kommentera

Svenskarnas internetanvändning

red red

Igår släppte Stiftelsen för Internetinfrastruktur årets upplaga av “Svenskarna och Internet”, en rapport som behandlar svenskarnas internetvanor. På en rad områden märks det nu att internetanvändningen har slagit igenom och en ökning av användandet börjar plana ut. Själva användningen av internet i sig är hög i Sverige jämfört med andra länder, 89 procent använder internet. Det innebär dock att 1,2 miljoner inte alls eller väldigt sällan gör det och de är framför allt äldre över 45 år som uppger att de inte är intresserade som skäl.

De mobila uppkopplingarna ökar dock fortsatt kraftigt, 55 procent har i år en mobil uppkoppling. Förra året var den siffran 30 procent och 2010 var den 16 procent. Surfplattor har också slagit igenom på allvar i år, 20 procent använder en surfplatta nu och bland barnfamiljer är det så många som var tredje som gör det.

För att lyfta fram några siffror som berör kulturområdet. Musiken är ett område där det också skett en utplaning av den ökning som gällt tidigare. Två av tre svenskar använder internet för att lyssna eller ladda ned musik vilket är lika många som 2011, året då Spotify slog igenom stort. För tv- och videotittandet är motsvarande siffra 53 procent, också det i nivå med 2011. Fildelningen har dock inte minskat utan ungefär lika många fildelar och lika ofta som under de tre senaste åren. Och i ett längre perspektiv har fildelningen snarare ökat än minskat.

Användningen av e-böcker ligger dock fortsatt långt efter musik- och tv-områdena. Elva procent läser i en e-bok (här definierat som ”en bok som är elektronisk på skärm”) under en genomsnittlig vecka. För pappersboken är motsvarande siffra 70 procent. Endast två procent läser enbart e-böcker.

Läs hela undersökning som tar upp betydligt fler aspekter av vår vardag på internet än på kulturområdet. Ladda ned rapporten direkt.

Kommentera