Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
23 november 2011 under Noterat | kommentera

Policyrekommendationer om utveckling av KKN

red red

Kulturekonomi har tidigare rapporterat om det treåriga EU-projektet ”Creative Growth” som nyligen avslutades. I projektet har elva regioner i nio europeiska länder deltagit i syfte att höja vetskapen om den kreativa sektorns betydelse.

Från Sverige har regionförbunden Östsam  och Södra Småland deltagit och i samband med att projektet avslutades har en rapport tagits fram med policyrekommendationer baserat på lärdomar från projektet.

Rapporten ger förslag inom nio stycken policyområden och åtta förslag på riktlinjer för hur regionala och lokala strategier för KKN kan utvecklas. Policyrekommendationerna går ut på att:

 • Främja investeringar och investeringsberedskapen i de kreativa näringarna
 • Ge stöd och hjälp till inkubatorer och liknande tjänster
 • Främja bättre utbildning, forskning och branschrelationer (triple Helix-metoden)
 • Stödja nätverksförmågan för företag och verksamma inom de kreativa näringarna
 • Anpassa redan existerande program för företagsstöd efter behoven för den kreativa ekonomin
 • Stärka banden mellan stödkontor för de kreativa näringarna i olika länder genom nätverk
 • Se till att de kreativa näringarna förblir prioriterade efter 2013
 • Uppmuntra till kreativ experimentering med nya, flexibla stödprogram
 • Upprätta  ett  utbytesprogram  för  konstnärer  och  verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna

Riktlinjerna för lokala och regionala strategier innebär att:

 • Regionala/lokala strategier för de kulturella och kreativa näringarna bör vara skräddarsydda och evidensbaserade
 • Uppmuntra deltagande och “buy-in” från intressenter
 • Främja gränsöverskridande beslutsfattande
 • Kommunikation och ledarskap är nyckeln till framgång
 • Glöm inte konst- och kulturinstitutionerna
 • Både hårda och mjuka investeringar krävs för att få fart på utvecklingen av  de kulturella och kreativa näringarna
 • Stärka banden med nationella och internationella initiativ
 • Främja flexibilitet och öppenhet inom stödstrukturen

Ladda ned och läs rapporten i sin helhet [.pdf].

Kommentera
7 september 2011 under Noterat | kommentera

Lärdomar från Creative Growth

Tobias Tobias

I dagarna avslutas EU-projektet Creative Growth där elva regioner i nio länder har deltagit. Projektet har gått ut på att låta de olika regionerna utbyta erfarenheter med varandra om satsningar kopplade till de kulturella och kreativa näringarna. Syftet har varit att genom utbytet bidra till att skapa bättre politik på området på lokal och regional nivå och i förlängningen bättre affärsstöd till sektorn.

I veckan hålls en slutkonferens i Bryssel där en rapport presenteras med lärdomar och rekommendationer från projektet. Några av dessa rekommendationer äinnebär att utveckla nya finansieringsformer (exempelvis mikrofinansiering eller investeringsfonder), företagsrådgivning och mentorskap. Regionförbunden Södra Småland och Östsam är de två svenska regionerna som varit en del av projektet.

Läs Carin Karlssons (Södra Småland) rapport från slutkonferensen.

Kommentera