Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
5 november 2009 under Noterat | kommentera

VÄLKOMNA! Rapportsläpp: Så blir Sverige bättre på att locka utländska filmproduktioner

Tobias Tobias

Inbjudan till seminarium och släpp av ny rapport som jag är ansvarig skribent för. Särskilt intressant kommer det bli att höra mer kring varför Frankrike – som varit ett inåtvänt filmland när det gäller produktion – nyligen har satt igång ett incitamentspaket för utländska filmproduktioner.

Rapporten ger en bakgrund till filmstöd generellt och jag tror att vissa modeller är användbara i fler fall än det som är egentligt fokus för rapporten, nämligen stödsystem för att locka till sig utländska filmproduktioner.

// tobias.

SÅ BLIR SVERIGE BÄTTRE PÅ ATT LOCKA UTLÄNDSKA FILMPRODUKTIONERallt_raknas_omslag

NÄR: Torsdag 12 november klockan 13.00 – 15.00
VAR: Studio 3, Kulturhuset i Stockholm (Sergels torg 3), plan 3

Allt fler länder och regioner greppar filmen som ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra sig och stimulera besöksnäringen. För att locka till sig och behålla filmproduktioner används rabatter och andra incitament. Men Sverige framstår som ett undantag utan nationella åtgärder, med konsekvensen att vi får det svårare att hävda oss som internationellt inspelningsland. En ny rapport belyser stödsystemen i fyra europeiska länder. Under seminariet får vi höra mer om Frankrike, med Film France på plats.

Filmpool Stockholm-Mälardalen har i bred samverkan tagit fram rapporten  ”Allt räknas – om rabatter och erbjudanden till filmproduktion i Europa”. De andra aktörerna bakom rapporten är tre regionala filmkommissioner – Mid Nordic Film Commission, Oresund Film Commission och Swedish Lapland Film Commission – samt branschorganisationen Resursföretagen för Film & TV i Sverige.

Kl. 13.00
Välkomna!
Anders Ekegren, ordförande, Filmpool Stockholm-Mälardalen

Kl. 13.05 – 13.30
Presentation av rapport
Tobias Nielsén, QNB, författare till rapporten
”Allt räknas – om rabatter och erbjudanden till filmproduktion i Europa”

Kl. 13.30 – 14.00
Incitamentsystem i Frankrike
Patrick Lamassoure/Film France – samtal med Tobias Nielsén
Frankrike är beundrat för sin nationella filmpolitik. Ett nytt stödsystem tar även sikte mot att locka utländska produktioner.

Kl. 14.00 – 14.15
Kaffe & mingel

Kl. 14.15 – 15.00
Hur ska Sverige som filminspelningsland hävda sig?
Bengt Toll, vice vd, Svenska Filminstitutet
Åke Lundström, vd, Filmpool Stockholm-Mälardalen
Anette Mattsson, ordförande, Resursföretagen för film & TV i Sverige
Berit Tilly, filmkommissionär, Swedish Lapland Film Commission
Moderator: Tobias Nielsén

Osa senast 10 november till osa@fpsm.se

Kommentera