Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
1 juli 2013 under Noterat | kommentera

MU-avtalet

red red

I förra veckan släppte Kulturrådet en nulägesanalys som visar att 40 procent av utställarna tillämpar MU-avtalet. Avtalet syftar till att ge konstnärer bättre ersättning för det arbete de lägger ned i samband med utställningar. SVT tar upp ett typiskt fall om hur kostnaden för tiden inte räknas in som en naturlig del av kostnaden för att anordna en utställning. Till Projekt Rekos första rapport skrev Tobias Nielsén en essä, “Mentala murar”, om just hur det är inställningen som avgör om konstnärer får betalt eller inte: “Det handlar på så sätt inte om budgetutrymme, utan om vilka mentala föreställningar som är fastmurade när budgeten sätts.”

Kommentera
21 juni 2011 under Noterat | kommentera

Litet museum vinner projekt Rekos pris

red red

Museum Anna Nordlander är Sveriges ”schystaste (sic!) konstinstitution” enligt Rekorapporten 2011. Museet hör till de mindre museerna i Sverige och riktar sitt fokus mot samtidskonst och genus. Museet är mer av en mötesplats för diskussioner kring kön och identitet där konsten används som en utgångspunkt för samtalen.

Förra årets vinnare var Göteborgs konsthall som i år hamnar på en nionde plats, fortfarande rekomärkt dock. Projekt Reko startade 2009 av den ideella föreningen c/o konst och drivs idag av Konstfrämjandet. Projektet går ut på att undersöka arbetsvillkoren för konstnärer som ställer ut vid Sveriges konstinstitutioner. Undersökningen bygger på enkätintervjuer med konstnärer som ställt ut på de 62 undersökta konstinstitutionerna.

Rapporten visar att var fjärde konstnär saknar ett skriftligt avtal och tre av tio konstinstitutioner låter konstnärer arbeta utan avtal. Nära var femte konstnär får betala delar av utställningen själv. Förra årets resultat som visade att det inte går att se någon skillnad i arbetssituationen mellan de riktigt stora institutionerna och de små gäller även i årets rapport.

De nio konstinstitutioner i topp som erhåller rekomärkning är:

  1. Museum Anna Nordlander, Skellefteå.
  2. Bildmuseet, Umeå.
  3. Västerås konstmuseum.
  4. Konsthallen – Bohusläns museum.
  5. Nationalmuseum, Stockholm.
  6. Konsthall C, Stockholm.
  7. Lilith Performance Studio, Malmö.
  8. Moderna museet, Stockholm.
  9. Göteborgs konsthall.

Läs och ladda ned hela rapporten [.pdf]. Läs även Tobias Nielséns essä där han resonerar, utifrån förra årets rapport, kring en tradition och norm av låg ersättning men som på inget sätt är skriven i sten, bara oerhört trög att förändra.

Kommentera