Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
16 september 2011 under Noterat | kommentera

Generatorkonferensen 15-16 november

red red

Den årliga Generatorkonferensen som fokuserar på de kulturella och kreativa näringarna äger i år rum i Norrköping den 15-16 november. Årets konferens har ett tredelat tema och nytt för i år är att några utländska aktörer även har bjudits in varför delar av programmet är på engelska.

Under det första temat, ”Vid kärnan till kreativitet”, ligger fokus på de som är verksamma inom KKN och talar gör bland annat The Ark och arkitekten Kai Piippo. Det andra temat, ”Kreativitet – en värld av möjligheter”, berör hur KKN kan bidra till samhällsutveckling och trender på området. Talar gör bland annat professor Pier Luigi Sacco som myntat begreppet Kultur 3.0 som betonar kulturellt deltagande. Det sista temat, ”Det är såhär vi gör det. Människor och metoder”, fokuserar på hur KKN kan utvecklas och hur man kan skapa möten. Talar gör bland annat professor i urbanforskning Göran Cars. Du kan läsa mer om talarna här.

I programmet finns det även några öppna platser där det är meningen att deltagarna ska ha möjlighet att komma med förslag om inspirerande projekt som kan tas upp på konferensen.  Kom in med tips och diskutera på Generators Facebook-sida.

Anmälan till konferensen kan göras här.

Kommentera
23 maj 2011 under Noterat | 2 kommentarer

Kultur 3.0 i EU

red red

Professor Pier Luigi Sacco var huvudtalare när EU:s  nya arbetsgrupp med experter på kulturella och kreativa näringar hade sitt första möte. Under mötet presenterade Sacco sin rapport angående strategier för hur kulturen ska integreras i nästa omgång av EU:s strukturfondsprogram, 2014-2020.

Sacco menar av vi nu befinner oss i ett skifte mellan vad han kallar “kultur 2.0” och “kultur 3.0”. Där det förra har karaktäriserats av en ”upptäckt” av kulturens ekonomiska betydelse vilket lett till en explosion av kulturmarknader.

Kultur 3.0 karaktäriseras istället av en explosion i antalet producenter vilket gör det svårt att skilja mellan producenter och användare. Och det kan därför vara vilseledande att utforma politik som syftar till att utveckla kulturnäringarna som en separat sektor. Istället bör framtida insatser rikta  fokus mot att utveckla en förståelse för hur KKN och andra ekonomiska och sociala sektorer är ömsesidigt beroende av varandra, där kulturellt deltagande är en nyckelfaktor.

Han identifierar åtta olika områden där länkar mellan kulturellt deltagande och respektive område har stor betydelse, däribland för innovation generellt inom ekonomin, nya entreprenörskapsmodeller och social hållbarhet. Policyförslag handlar bland annat om att skapa handlingsplaner för att utveckla dessa länkar och yrkesformer som bygger på dem.

Ladda ned rapporten.

Kommentera