Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
6 september 2012 under Noterat | 1 kommentar

Norskt digitaliseringsavtal för böcker

red red

Ett nytt digitaliseringsavtal för litteratur i Norge innebär att alla böcker som publicerats mellan 1900 och 2000 i Norge ska göras tillgängliga på Nasjonalbibliotekets digitala plattform Bokhylla. Böcker som har kvar upphovsrätten kan inte laddas ned, utan bara läsas på sidan, och förlagen ska själva bestämma vilka böcker som ska vara tillgängliga.

Satsningen finansieras genom att Nasjonalbiblioteket betalar 36 öre per inskannad sida till upphovsrättsorganisationen Kopinor som sedan fördelar intäkterna via stipendier. Totalsumman beräknas bli åtta miljoner norska kronor. År 2017 innebär det att cirka 250.000 böcker kommer finnas tillgängliga på plattformen, idag finns det 50.000. Böckerna är dock endast tillgängliga för de som har ett norskt ip-nummer.

Kommentera
27 mars 2012 under Samtal | 3 kommentarer

SAMTAL/Knut Vareide: Kultur bidrar inte till ökad inflyttning

Tobias Tobias

Ni vet hur det brukar vara på många konferenser. Mycket handlar om att bekräfta varandra. Men så plötsligt, när jag var på en konferens i norska Eid — för övrigt med det fascinerande operahuset Nordfjord — så börjar en forskare tala om att kultur inte alls bidrar med attraktivitet.

Tvärtemot vad Richard Florida och många andra säger. Inklusive mig själv till viss del.

Forskaren var Knut Vareide, som även vittnade om pressen på forskare att ta fram uppgifter som stödjer argumentationen. Man får mer pengar om man kommer fram till det som är önskvärt. Svårare att vara kritisk och komma med det oväntade.

Luften inne i konferenslokalen stod stilla.
Alla knäpptysta.
Kunde det verkligen stämma?

Det går att fundera en del kring metodval, och det finns ju andra studier som pekar på motsatsen, men jag beundrade ändå Knut för hans mod i det läget. Han arbetar till vardags på det norska forskningsinstitutet Telemarksforsking som specialiserar sig på bland annat kulturforskning och regional utveckling. Tidigare i år publicerade de rapporten ”Skaper kultur attraktive steder?” som Vareide skrivit tillsammans med Lars Ueland Kobro.

Vilka är era viktigaste slutsatser från rapporten om kultur och stadsutveckling?
Den viktigaste slutsatsen är att kommuner med mycket kultur inte har en högre nettoinflyttning än kommuner med lite kultur.

Exempelvis, om vi har två kommuner A och B som är lika med hänsyn till storlek, arbetsmarknadsutveckling och centralitet, där kommun A har ett väsentligt större kulturutbud och fler kulturaktiviteter än kommun B, så är nettoinflyttningen i kommun A inte högre än i kommun B.

Skillnader i kulturutbud har av allt att döma ingen effekt på flyttningsmönstrena mellan norska kommuner.

Hur har ni kommit fram till detta? På vilket sätt har ni mätt detta?
Vi har tagit vår utgångspunkt i nettoflyttningen till norska kommuner under perioden 2000-2010. Detta har vi sedan jämfört med ”Norsk Kulturindeks”.

Norsk Kulturindeks mäter kulturutbud och kulturaktivteter i norska kommuner baserat på 28 olika indikatorer, bland annat antal konserter, teaterföreställningar, biografer, bibliotek, ideella sektorer, antal konstnärer och kulturarbetare med mer.

Genom statistisk regressionsanalys har vi försökt att mäta om kommuner med hög poäng i kulturindexet har högre nettoinflyttning än kommuner med låga poäng. Vi fann absolut inget samband.

Rapporten går delvis emot rådande uppfattningar om att ett stort kulturutbud ökar inflyttningen till en stad, vilken betydelse för resultatet tror du det har att Oslo egentligen är den enda stora staden i Norge?
Oslo är den enda stora staden i Norge, och på det sättet unik. Däremot säger inte statistiska analyser av den här typen särskilt mycket om Oslo. Resultatet för vår analys är mer relevant för små och medelstora kommuner, som det finns många av.

Vilka politiska konsekvenser kan ert resultat få?
Vi menar att resultaten försvagar argumentet att kultur kan användas som stimulans för tillväxt genom ökad attraktivitet. Om målet är att stimulera ökad tillväxt finns det andra och mer effektiva strategier.

Det finns däremot många, många goda argument för att fortsätta satsa på kultur. Kanske bör kulturens egenvärde komma mer i fokus.

Kommentera
18 oktober 2011 under Inblick, Noterat | 2 kommentarer

Att döpa ett kulturhus (om Opera Nordfjord)

Tobias Tobias

I den lilla kommunen Eid på norska västkusten höjer sig ett operahus plötsligt, just där bergen börjar sin klättring upp från fjorden. Där finns Opera Nordfjord, ett initiativ som så många andra började med två eldsjälar, men involverade hela samhället att tro på opera. Jag var där häromveckan.

Resultatet är ett kulturhus som invigdes 2009, där även utbildningar (flera med kulturinslag) och en biograf också huserar, men ett hus vars stora salong är optimerad för opera och där åtminstone en operaföreställning äger rum varje år under drygt två veckor. I år är det Trollflöjten som framförs i norsk översättning. Många deltar på olika sätt, i allt från kören till serveringen, men huvudensemblen består av professionella.

Operahuset Nordfjord beskriver sig som det enda operahuset i Norge utanför Bjørvika i Oslo — men det verkar vara en sanning med modifikation eftersom operahuset just är så mycket annat. På flera sätt handlar det om — om jag ska prata ekonomspråk — positionering eller branding. Inte fel med det. Liksom i Sverige har otaliga kulturhus byggts och detta blir ett sätt att framstå som unik och bli mer speciell, både gentemot omvärlden och det egna samhället.

Jag var där för att inleda VAKN-konferensenKulturnæringane er i vinden, sades det, så mycket var sig likt, men jag kunde ta del av både ny, mycket intressant forskning och nya exempel. Det blir läge att återkomma till detta framåt.

En skillnad finns förstås: ingen höjde något varningsflagg för ekonomisk kris. I stället möttes jag av förstasidan på tidningen VG om rekordpriser på bostäder som bara fortsätter att stiga.

image
image
image
image
image
Kommentera
2 februari 2011 under Noterat | kommentera

Norge öppnar upp för kvotering för filmstöd

red red

I Norge liksom i Sverige är det ett problem att kvinnliga filmare har svårt att komma fram inom filmbranschen. Norges kulturminister, Anniken Huitfeldt, har därför öppnat upp för att kvotera in kvinnor för att få en jämnare fördelning mellan könen.

-Lika många kvinnor som män går ut från filmskolan, så talangerna finns där ute. Jag är beredd att använda könskvotering som politiskt verkningsmedel för att nå målet på 40 procent, säger kulturministern till NRK.

Det norska filminstitutet ska utreda hur en sådan kvotering skulle kunna genomföras i praktiken. Förslaget har fått blandad reaktioner inom branschen där en del ser det som nödvändigt under en övergångsfas och andra oroar sig för att de bästa projektet inte kommer att få stöd.

Kommentera
3 februari 2010 under Inblick | kommentera

Vad kan vi lära av Norge?

red red

ABF bjöd igår in norske näringsministern Trond Giske, Arbeiderpartiet, till en föreläsning och samtal med Leif Pagrotsky under rubriken ”Det norska kulturundret – inspiration för Sverige”. Giske var tidigare kulturminister och drev det norska ”Kulturlyftet” innan han blev näringsminister 2009.

”Kulturlyftet” var ett gemensamt politiskt program från de rödgröna som skapat en grund för en ökad satsning på kulturen i Norge. Viktigast av allt är pengar, konstaterade Giske och den norska kulturbudgeten ökade från drygt 5,1 miljarder till nästan 7,9 miljarder 2006-2010.

Framför allt är det tre lärdomar som Giske poängterar att kulturpolitiker och kulturarbetare kan dra av hans erfarenheter. För det första att vara konkreta i vad som ska genomföras och vad det kostar.

För det andra decentralisera och minska byråkratin så mycket som möjligt. Han exemplifierade med att det för en jazzfestival tidigare fanns 14 olika instanser att söka medel ifrån, pengar som egentligen kom från samma kassa. Detta leder till onödigt mycket administrativt arbete för både kulturarbetarna och de offentliga instanserna. Reformer och sammanslagningar är också lättare att genomföra vid utökningar av medlen än vid neddragningar.

För det tredje, vilket han återkom till flera gånger, är att kulturfolk måste ta för sig mer och inte vara så blygsamma och framförallt sluta prata illa om varandra. Giske gör en jämförelse med utbildningsområdet där olika delar inte motarbetar varandra.

– En mattelärare säger aldrig att vi inte ska satsa på norska och en lärare i norska säger inte att vi inte ska satsa på geografi, säger Trond Griske. Detta är ett symptom på en sjukdom som hänger ihop med de små medlen kulturfolk har att röra sig med där en satsning inom ett område innebär att satsningar på andra områden uteblir.

Giske poängterade även kultursektorns betydelse för ekonomin och sysselsättningen där satsningar behövs. Särskilt framhöll han dataspelsbranschen som större än filmbranschen och det intressanta i att den spänner över så många sektorer.

Kommentera
21 april 2008 under Inblick, Noterat | kommentera

Cowboyland och teaterkommun i Norge

Tobias Tobias

I dag har jag varit i Verdal, en norsk gränskommun till Jämtland med 10 000 invånare och med krispig, klar vårluft.

Ämnet för dagen har varit kulturbaserad kulturbaserad stadsutveckling under rubriken ”Kultur som motor” (känns temat igen..?). Seminariet är en del i en serie som kommunaldepartementet finansierar för att samla information till en proposition.

Den norska infallsvinkeln när man talar om kultur och näring handlar mycket om att det ska vara mer attraktivt att bo i Norges alla mindre städer, det vill säga mindre om att kulturnäringarna uppvisar tillväxt i sig själva. Uttrycket som mest används är kulturbaserad näring. Det norska angreppssättet verkar också vara att kika på Sverige. Under seminarieserien lyfts dessutom svenska case som Arn-turismen och Astrid Lindgrens värld fram.

I Verdal finns huset Tindved, som bland annat rymmer en av de kulturinkubatorer som norska regeringen stödjer i ett utvecklingsprojekt. Verdal beskriver sig som en ”teaterkommun” och i huset finns också en nystartad, högprofilerad teaterutbildning.

tindved-verdal-l.jpg

Och något att ta med sig:

Jag hade lite tid över i morse så jag tog en tur längs älven. Naturen var närvarande hela tiden, med snötäckta berg i horisonten. Men denna, till synes, idylliska region beskrivs som cowboyland och i samband med en stor fabriksnedläggning på 90-talet var här flest narkomaner per invånare i Europa.

Nu har utvecklingen vänt igen och om det blir det i de flesta fall en rapport. Men den högsta politikern beställde i stället ett teaterstycke. Pjäsen, Det lengste kysset, hade premiär 3 april.

Själv har jag inte läst manuset eller sett pjäsen (men andra hyllade verket idag). Men jag tycker att greppet är modigt och bra, och värt att ta efter. När man talar om att offentlig sektor köper in konst begränsas det nästan alltid till bildkonst. Dessutom har en pjäs kring ett sådant ämne onekligen större potential att nå ut till fler och på ett djupare plan än en rapport, och dessutom leva längre.

Kommentera
28 mars 2008 under Noterat | kommentera

Kloka norska kvinnor

Emma Emma

I kväll åt jag middag med min mycket goda vän och kollega Donatella de Paoli, som var i Stockholm för att föreläsa.

Donatella är bland annat den som har byggt upp den populära utbildningen i ”Kultur og ledelse” vid Handelshögskolan BI i Oslo och hon är dessutom författare till boken Kunst og Kapital. Nye forbindelser mellom kunst, estetikk og naeringsliv”, som jag varmt kan rekommendera för alla som är intresserade av fältet.

Den boken skrev hon tillsammans med sin kollega, teatervetaren Anne-Britt Gran, som nyligen också har kommit ut med en bok om kultursponsring, med just titeln ”Kultursponsing”. Den har jag själv inte hunnit läsa.

Vid sidan av dessa två, finns en tredje norsk kvinna, vars namn bör läggas på minnet: Grete Wennes, som bland annat har skrivit boken ”Kunstledelse”, om ledning och ledarskap i kulturorganisationer.

Förutom att dessa tre norska kvinnor är jätteviktiga på forskningsfältet, är de ovärderliga som kollegor – och väninnor.

Kommentera
14 december 2007 under Noterat | kommentera

Mellan politik och verklighet

Tobias Tobias

På väg tillbaka från en lunch med tre norska regeringstjänstemän går jag förbi en skylt i Gamla stan med utropet VARNING RASRISK. Skylten har suttit uppe i en dryg månad nu. Det är lite lustigt, eftersom någon snö inte har kommit än till Stockholm.

Det visar hur märkligt det kan bli när lagar och regler omsätts till vardagen. Att det i många fall handlar om att agera för att inte få klagomål eller straff. I det här fallet handlar det om att det är fastighetsägarens ansvar om något faller ner från taket, vilket innebär att skyltar och konor på ett bisarrt sätt försöker hålla borta stockholmarna från trottoarerna vintertid.

rasrisk.jpg

(mer…)

Kommentera
27 juni 2007 under Noterat | kommentera

Ny handlingsplan presenterad i Norge

Tobias Tobias

Norska regeringen lade igår fram en handlingsplan för att stärka sambandet mellan kultur och näringslivet. Tre ministrar presenterade: näringsministern Dag Terje Andersen, kulturministern Trond Giske och kommun- och regionministern Åslaug Haga.

Onekligen viss symbolik i den laguppställningen.

Jag har inte läst handlingsplanen än, men enligt de norska tidningarna så är några av insatserna:

– 15 miljoner kronor till Innovasjon Norge för nyskapande projekt inom kultur och näring.
– 1 miljon kronor till rockarrangörer.
– 2 miljoner kronor till utveckling av design i storstäderna.
– 2,5 miljoner kronor för att bättra på kunskapsunderlaget till fältet kultur och näring.
– Årlig statistik om kulturnäringarna för att stärka faktaunderlaget.

Det finns en handlingsplan för Sverige också (”Nybyggarna” som jag varit med och utvecklat för Nätverket för upplevelseindustrin). Tyvärr verkar det fortfarande långt borta innan den svenska regeringen plockar upp det här ämnet.

Kommentera