Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
9 september 2011 under Samtal | kommentera

SAMTAL/Magnus Thure Nilsson: ”Media är på allvar”

red red


Magnus Thure Nilsson är vice vd på Media Evolution som arbetar för att främja innovation och tillväxt inom mediabranscherna i Skåne och Blekinge. I förra veckan arrangerade de “The Conference”s.

Media Evolution City är ett hus som just nu håller på att byggas i Malmö som ska inrymma kontorsplatser och bland annat möjligheter för konferenser och utställningar och med en restaurang i bottenplanet.

Vad är Media Evolution City?
Det är en mötesplats i form av ett hus på 7,5 tusen kvadratmeter som kommer rymma 400 personer. Huset står färdigt i mars och ligger i centrala Malmö i delvis Kockums  gamla lokaler och en del som är nybyggd. Vi som driver det huset heter Media Evolution och är ett näringslivsutvecklande företag som jobbar för att bygga Europas största plattform för innovation och tillväxt inom media. Vi jobbar med konvergens kan man säga och ser till att olika mediebranscher möter varandra och korsas, att tv möter mobil och mobil möter datorspel och så vidare. Det vill säga att minska trösklarna för samarbeten.

Varför behövs det ett mediehus i Malmö?
Huset som sådant  bygger på en idé om att man möts varje dag. En fysisk mötesplats är därför viktig som symbol men också för att det ska ske saker. Huset kommer rymma företag från olika mediebranscher men också i olika storlekar där de största kontoret har plats för 130 personer till kontorsplats med klippkort där en person sitter i huset en till två dar i veckan. Den andra biten är att mediebranscherna idag kräver en stor flexibilitet. De krymper och växer om vartannat, deltar i projekt och arbetar ofta i nätverk. Sedan så ser vi till att mötena mellan branscher och mellan stora och små företag sker naturligt varje dag. Efterfrågan har varit extrem stor och vi kommer ha kö på företag som vill sitta där.

Ni gör inte det här själva utan med hjälp av en privat fastighetsägare. Kan du berätta om samarbetet.
Rent praktiskt fungerar det så att Wihlborgs äger huset och att vi hyr delar av huset där vi har byggt ett koncept med möbler, städning, internet etc. Och det är sådant som fastighetbranschen inte har intresse av att göra idag. I övrigt hyr de ut resten av huset och vi bestämmer tillsammans vilka företag som ska sitta där. Det viktiga är att det är en mix av branscher och storlekar på företag. Och vi känner till branschen och är involverade på en mängd olika områden vilket ger oss ett stort förtroende i branschen som gör det möjligt för oss att samla dem. Dessutom har vi inte något vinstintresse utan allt det vi tjänar går tillbaka till våra medlemmar. På så sätt är vi en neutral plattform mellan det akademiska, näringslivet och det offentliga. Och det är det som har gjort det här möjligt, Wihlborgs hade aldrig kunnat göra det på egen hand. Personligen tror jag att det visar vägen för hur kontor kommer se ut i framtiden, det vill säga vara något mer än att bara sitta och arbeta vid ett skrivbord.

Finns det en risk att pengar satsas på infrastruktur istället för innehåll?
Det är inga offentliga pengar inblandade utan projektet drivs helt på marknadens villkor. Jag tror att det är viktigt att inte bygga hus för offentliga pengar. Då bygger man monster som man måste driva vidare oavsett. Och sker det ett regimskifte i en stad eller det kommer en lågkonjunktur så orkar man inte med att driva det. Kommunala hus är problematiska på det sättet, dessutom drivs de inte på marknadens villkor vilket också är problematiskt. Om man ska bygga ett projekt som vi gör är det viktigt att det sker på marknadens villkor. Däremot kan man stoppa in pengar som smörjmedel i en uppstartsfas. Media Evolutions organisation var exempelvis från början 100 procent finansierat av det offentliga medan vi idag är nere på 75 procent och siktar mot ungefär 50-50.

Media Evolution The Conference ägde rum i förra veckan. Vilka frågor tyckte du var de viktigaste som diskuterades på konferensen?
Rent dramaturgiskt tycker jag det var fantastiskt att vi lyckades ha Al Jazeera i slutet. För allt det man diskuterar om medias utveckling och sociala medier, ”Hur ska vi använda det?”, ”Hur bygger man en marknad kring det?”, ”Hur ser konkurrenskraften ut?”, ”Hur ser människors användning ut?”. Det är väldigt lätt att sådana frågor såhär en masse kan bli lite navelskådande. Och då när Al Jazeera kommer och berättar att det vi pratat om i två dagar har förändrat världen i grunden. Och det var faktiskt människors användande av Twitter som bidrog till det. Då förstår man hur stort media är. Media är det som kommer förändra vår civilisation de närmsta 20 åren. Kanske till och med de stora ekonomiska grundvalen. Det har i alla fall förändrat människors beteenden i förhållande till samhällskontraktet och den parlamentariska demokratin. Och då börjar man nästan ta så stora ord i sin mun att man blir mörkrädd. Men det är ju så stort det är. Och det tycker jag att konferensen visar, att vi fick ihop en bra mix som visar att det här är på allvar.

***
>> Se alla föredrag från ”The Conference” hos Media Evolution.

Kommentera
18 mars 2011 under Gäst | kommentera

GÄSTKRÖNIKA/MARTIN THÖRNKVIST: Spelifiering på världens största mediekonferens

red red

Mer om spelifiering här (se tidigare inlägg) – nu direkt från Austin i USA därifrån Martin Thörnkvist från Media Evolution i Malmö rapporterar.

South by South West (SXSW) i Austin, Texas, är världens största mediekonferens. Den äger rum i en konferensanläggning som är tre kvarter och fyra våningar stort och på tio hotell runt om i staden.

Här samlas varje år över 15.000 människor som arbetar med media på olika sätt och nivåer. Är det någon man vill träffa så kan man räkna med att den är där, i alla fall om det är en amerikan.

Konferensen har inga särskilda ämnen som de fokuserar på och omfånget är väldigt stort. Men i år kunde man skönja en stark trend bland presentationerna: användandet av spelmekanik i allt som inte är ett spel. Det vill säga spelifiering. Förra året var det ett helt nytt begrepp men i år var det huvudpoängen eller i alla fall en del av många presentationer.

Seth Priestbach från SCVNGR stod för årets inledande keynote och pratade om ett ”game layer on top of the world” och menade att spelifiering kommer ha lika stort inflytande på 10-talet som sociala medier hade på 00-talet.

Några mindre presentationer som stod ut handlade om hur vi snart kommer använda våra mobiltelefoner för att betala i affärer genom att bara hålla den mot kassan.

Mest underhållning för dollarna gav Gary Vaynerchuk (winelibrary.com). Hans keynote-presentation påminde om en hip hop-konsert, med svordomar haglandes i samma takt som välsmidade one liners. Hans budskap handlade precis som hans nya bok om ”The thank you economy”. Det går ut på att företag måste bry sig om sin kunder och gärna göra det innan ett köp ägt rum, ”people love their parents because they loved them first”.

När de fem dagarna av Interactive- och Filmpaneler är över så tar musik över staden. Under ytterligare fyra dagar spelar över 4.000 musiker på allt som kan liknas vid en scen i allt från gathörn till kyrkor. SXSW rekommenderas varmt för alla som vill ha en inblick i vart mediebranscherna står just nu och skönja framtida trender.

Martin Thörnkvist arbetar som omvärldsbevakare på Media Evolution. För andra året i rad åkte de med en delegation bestående av ett 30-tal medlemsföretag till Austin för SXSW.

Kommentera
17 mars 2011 under Noterat | 1 kommentar

Spelifiering – spel på nya marknader

red red

För ett halvår sedan startade Media Evolution sin serie med små omvärldspublikationer. De två tidigare skrifterna har handlat om crowdfunding och att producera media direkt till internet. Årets första publikation berör fenomenet “spelifiering” (gamification) vilket innebär att lärdomar från spelutveckling flyttas till områden som inte traditionellt har med spel att göra. Nedan följer en föreläsning om spelifiering av Martin Thörnkvist i samband med släppet av publikationen.

Intresset för spelifiering har exploderat under de senaste åren och det finns flera anledningar till varför det kan vara en bra idé att spelifiera sin verksamhet. Exempelvis kan det öka kundernas lojalitet, öka användningen av produkten/tjänsten, spridning mellan kunder och att få användare att använda en tjänst på “rätt” sätt. Publikationen ger förutom en introduktion till spelifiering även konkreta råd om vad affärsvärdet är, misstag att undvika, tips hur spelifiering kan säljas till andra branscher med mer. Medverkar i skriften gör bland annat Gabe Zimmerman, auktoritet på området. Ladda ned publikationen “Spelifiering – om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är spel” [.pdf].

Kommentera
3 februari 2011 under Noterat | kommentera

Mediebranschen får nytt hus i Malmö

red red


Det mediakluster som växer fram i Västra hamnen i Malmö förstärks ytterligare då ett nytt hus byggs tillägnat mediabranschen. Media Evolution City är namnet på det hus som kommer inhysa små och stora aktörer från mediebranschen, akademin och offentliga aktörer. Bilden ovan visar att bygget redan satt igång och beräknad inflyttning kommer ske våren 2012.

Det är Kockums gamla industrilokal, granne med SVT:s hus, som byggs om och kommer förutom kontor också ha restaurang och bar i bottenplanet och ett auditorium som kan göras om till utställningslokal.

Kommentera
14 januari 2011 under Noterat | kommentera

Direkt till internet

red red

Malmöbaserade Media Evolution (med ny webbsida och blogg) fortsätter sin serie med fördjupande omvärldspublikationer. Tidigare i höstas handlade det om crowd funding, användarfinansiering. Nummer två i serien heter “Direkt till internet” och fokuserar på det “digitala ekosystemet” som gör det möjligt för små aktörer att skapa, distribuera och sälja media utan omvägar via grindvakter.

Utgångspunkten är att producera för webben i lika stor grad handlar om att anpassa produkten efter nätets förutsättningar som att nätet är en kanal för försäljning och distribution. Det vill säga att både förutsättningarna och ansvaret för kreatörerna har förändrats. Guiden innehåller sedan flera konkreta råd om hur det går att ta sin idé och sälja direkt till kunden. Handfasta tips varvas med intervjuer med personer som drivit projekt direkt för internet, exempel hämtas från litteratur, spel, musik och film. Ladda ned publikationen “Direkt till internet – om att publicera och sälja medieprodukter utan omvägar” [.pdf].

Kommentera