Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
7 februari 2019 under Samtal | kommentera

SAMTAL/LARS LINDKVIST: Självförverkligande bakom privata konsthallar

Tobias Tobias

Professorskollegan Pierre Guillet de Monthoux kallar den för ”En fantastiskt bra, kul och nyttig bok”. Glaskonstnären Bertil Vallien: ”En fin och intressant inventering av hallar och folk som tror på konsten”.

Författare är en person som ni stött på tidigare här på Kulturekonomi-bloggen — Lars Lindkvist, professor vid Linnéuniversitet, dessförinnan Copenhagen Business School.

Nu är han aktuell med en ny bok Avtryck: Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater, skriven ihop med forskningskollegan David Calås.

Kulturekonomi-läsarna har fått specialpriset 149 kronor under februari via den här länken (ange rabattkoden ”avtryck” vid utcheckningen). Boken också beställas via Adlibris och Bokus.

Lars Lindkvist talar för övrigt idag vid konventet Folk och kultur (torsdag 7 februari kl 11.30). Det seminariet spelas in av UR Samtiden.

Emma nämnde honom för tio år sedan (som en av hennes ”favoritforskare på det kulturekonomiska fältet”) och för sex år sedan gjorde vi här på bloggen ett samtal med honom då boken Kulturens kraft för regional utveckling kom ut på engelska ( ”The Value of Arts and Culture for Regional Development. A Scandinavian Perspective”).

Läs intervjun här: Ökade satsningar på konst och kultur i skolan behövs (2013-04-05)

***

Vi ställde några frågor till honom om nya boken. Det är en berättelse om några hjältar som kämpat hårt för att sätta ett avtryck. Både sitt eget — liksom konstens avtryck generellt.

Det är många fascinerande och inspirerande historier som berättas.

Vem ska läsa boken?
Man kan läsa boken utifrån flera perspektiv och den riktar sig till studenter, beslutsfattare, blivande kulturentreprenörer och verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna och inte minst de kulturintresserade besökarna till konsthallar och konstmuseer.

Läs hela samtalet här.

 

Avtryck-Omslag-Danskt band-Tryckoriginal-180816.indd

 

 

Kommentera
2 maj 2011 under Noterat | kommentera

I framtiden är vi alla mecenater?

Tobias Tobias

Andreas Ekström har i en intressant artikelserie undersökt mecenatskapets framväxt under de senaste decennierna på kultur- och forskningsområdena. I den första artikeln tar Ekström upp att forskningen i större utsträckning finansieras genom gåvor. De statliga anslagen är idag i stort sett lika stora som 1980 men antalet forskare är många fler på grund av gåvor till i huvudsak särskilt tillämpad forskning. Den andra artikeln fokuserar på konsten och diskuterar vilket inflytande mecenaten har över vad konstnären skapar. I den sista artikeln diskuterar Ekström en utveckling mot en framtid där vi alla är mecenater genom olika gåvosystem som exempelvis Flattr. Han ser även en risk med detta, att det kan leda till “att vi skapar kultur med kortare livslängd. Kultur som säger mindre om våra liv, kultur som gör mänskligheten mindre nytta. “

Läs även Rasmus Fleischer kommentar till artikelserien där han efterfrågar en fördjupad diskussion kring “estetisk frihet” och “ekonomiskt tvång”.

Kommentera
15 augusti 2010 under Noterat | 3 kommentarer

Mecenatkultur

Tobias Tobias

Fler borde ge tillbaka i form av både tid och pengar. Journalisten Andreas Ekström, och författare till ”Googlekoden”, visar nu upp ett gott exempel när han för vidare de pengar som han för ett år sedan själv fick under sitt bokskrivande, 10.000 kronor.

I en antologi — Gratis? Om kvalitet, pengar och skapandets villkor — som mitt förlag Volante gav ut förra året tangerade Andreas temat i en mycket bra text om mecenatkultur. (Missa för övrigt inte boken om ni gjort! Flera bra kapitel och med olika perspektiv.)

I en undersökning som jag sammanställde för några år sedan om hur olika städer arbetar för filmproduktion — ”Filmen och staden” — minns jag att New Yorks program ”Made in NY” hade som krav att en bråkdel av utdelat stöd skulle återinvesteras i valfri konstnärlig verksamhet i staden. Inte så mycket att det påverkar stödet, men ändå något (omkring en promille om jag minns rätt).

Utan att ha studerat detta i detalj — men är det inte så att näringslivet är bättre på att ge tillbaka än kulturens framgångsrika? Visst, det finns mer pengar hos storbolagen och succéentreprenörerna, men jag tycker att de även verkar vara mer generösa när det gäller tid. Dessutom finns det ju faktiskt ett gäng konstnärer och artister som faktiskt har tjänat pengar. Ernst Billgren, Per Gessle, Jonas Gardell, PO Enquist.

Själv har jag funderat på vad jag kan göra, som ett sätt att ge tillbaka till kultursektorn som jag tjänar pengar på att analysera. Utöver pro bono-projekt och föredrag då och då har jag också planerat ett stipendium. Andreas Ekströms initiativ blev den utlösande faktorn. Inom ett halvår presenterar jag något.

Kommentera
27 maj 2009 under Noterat | kommentera

Digital kulturpolitik

Tobias Tobias

Kulturutredningen nämner inte fildelning någon gång. Men nu har jag hittat pusselbiten som borde funnits med i bakgrundsbeskrivningen – i en tankeväckande text av kulturjournalisten Andreas Ekström.

Han nämner inte ordet kulturpolitik någon gång i sin text – men jag har blivit så ”skadad” att konsekvenser för kulturpolitiken är vad jag ser när Ekström formulerar svårigheterna framåt: utifrån att mikrobetalningar i form av royalties till upphovsmän blir allt svårare att vidmakthålla. Hans tes är att en mecenatkultur tar över.

Texten kommer finnas med i en bok som mitt förlag Volante ger ut (klart i veckan!) och som smyglanseras i Visby 3 juli under Almedalsveckan. Mer om detta snart.

Kommentera