Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
1 juni 2010 under Samtal | kommentera

SAMTAL/Magasinet i Falun: "Mer verkstad än snack"

Tobias Tobias

Strax bredvid järnvägsstationen i Falun i Dalarna ligger ett gammalt godsmagasin på 1.250 kvadratmeter som byggts om för att husera olika former av samtidskultur och några få kontor. Huset kallas Magasinet och när man kommer dit är energin märkbar. Parallellt med evenemang och bredvid en servering pågår konstutställningar.

Jag har själv varit där två gånger på en månad och talat och träffat folk. Senast när Falun presenterade sitt nya tillväxtprogram ”Kreativa Falun” (läs mer här).

Initiativet till Magasinet kommer från några ”hemvändare” som byggt om huset och upp verksamheten. En av dem är Magdalena Nord Omne.

Ni beskriver Magasinet som en öppen mötesplats och ett kreativt laboratorium. Vad innebär det?

Eftersom vi bor i en av Sveriges mest traditionstyngda regioner, som i mångt och mycket fortfarande utgår från dåtid, behöver vi mentala injektioner som andas samtid och framtid för att få någon slags kreativ energi och puls. Tanken är att Magasinet ska vara en plats där man tillåts experimentera i olika gränsland för att hitta nya kopplingar mellan människor, företag och idéer. Gärna med en underliggande känsla av ”Yes We Can”. Vi brukar säga att Magasinet är mer verkstad än snack. Vi vill testa saker direkt som andra bara skriver eller pratar om att de vill göra.

Det är en blandning av personer utan några direkta kopplingar till kulturvärlden som är involverade i Magasinet. De har sina rötter i näringslivet med bakgrunder som reklamare, filmare, fotografer, jurister, fastighetsägare och affärskonsulter. Gemensamt är att de flesta ursprungligen kommer från Falun och nu återvänt i samband med att de skaffat familj efter en period på andra platser. En ytterligare gemensam nämnare är att de alla har stora nätverk, är vana att driva projekt och har en förkärlek för spännande samtidskultur som rör sig i gränslandet mellan kultur och samhälle. Något som inte fanns tidigare i Falun. De hade helt enkelt ”inget val” än att försöka skapa mötesplatsen och diskussionerna själva.

För oss har det nog varit en styrka att komma från en annan värld. Vi har en frihet att se och göra saker på andra sätt och har en naturlig koppling till målgrupper utanför de klassiska kulturkretsarna. Det är skönt vitaliserande att inte vara styrd av både synliga och osynliga konventioner. Vår utgångspunkt är att det är bara att göra, har man en bra idé – go for it!

Kommunen har nyligen antagit ett tillväxtprogram med fokus på kreativitet och kreativa näringar. Är den typen av politiska program viktig för er verksamhet?

Det är viktigt därför att det tydliggör en attityd och inriktning. Ett aktivt ställningstagande fungerar som ett påtryckningsmedel. Men för att vara trovärdiga och ge substans till visionerna måste kommunen aktivt stödja kreativa initiativ. Man måste se till att det finns ekonomiska förutsättningar för att utveckla kreativa projekt och aktörer. Ska de kreativa näringarna bli ekonomiskt bärkraftiga måste det också finnas en fungerande marknad där man inte bara säljer kreativitet i olika former utan även köper kreativa tjänster. Det är också viktigt att man ser till att visionerna genomsyrar hela kommunens verksamhet. Bra projekt får inte stupa på banala praktiska problem. Sådana problem kan exempelvis vara långa handläggningstider, bristande engagemang, eller synsätt som snarare fokuserar på problem än lösningar.

Vad kan det offentliga annars bidra till? Behövs det alls för er del eller vill ni sköta er själva?

Poängen med Magasinet är att göra det roligare och intressantare att leva i Falun. Vi är en del i en större helhet där kommunen är en viktig aktör, så självklart måste vi ha en relation där vi ser och förstår varandra. I vårt fall har jag en känsla av en grundläggande ömsesidig förståelse. Vi levererar resultat och tillför ett mervärde till Falun, men vi tillåts att göra det på vårt sätt. Det visar på mod från kommunens sida samtidigt som jag tror att de inser att den avgörande framgångsfaktorn just är att vi är en fri och oberoende aktör. För oss är det viktigt att vara så fria som möjligt när det kommer till att gå från ord till handling. Med all respekt för den demokratiska processen, men ibland blir det lite för omständigt och man riskerar att tappa lust och energi.

Ni driver även ett EU-projekt som syftar till att främja ett kreativt entreprenörskap. Ledmotivet i projektet är ”action speaks louder than words”. Vad menar ni?

Klassiska nätverksmöten har ibland blivit lite för mycket klagomur. Med skarpa samarbetsprojekt blir det en helt annan energiutväxling som smittar av sig och leder framåt. Skarpa samarbeten ger också ofta en bättre spridning och lyft åt projekten. Ett bra exempel på detta är ”Eternal Return” som är ett samarbete mellan Magasinet, skolförvaltningen och en frilansande curator inom ramen för Skapande Skola.

Jag vet att du samtidigt har sagt att EU-projekt kan vara lite hämmande för kreativa projekt då de ofta låser alla medel till löner.

En rejäl pott med fria pengar är viktigt så att man kan göra saker är superviktigt. Poängen är ju att sprida pengar och kunskap till andra, inte att säkra sin egen inkomst.

Kommentera