Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
20 mars 2014 under Noterat | kommentera

Bra med bråk

Tobias Tobias

Det sägs ofta om kulturpolitiken att det finns få skillnader. Igår presenterade Timbo en undersökning om Alliansens kulturpolitik, som får dåligt förtroendebetyg.

Förklaringen? Det beror förstås på vem du frågar. Det handlar inte om den genomförda politiken utan om dålig kommunikation, menar Lars Anders Johansson, som är Timbros kulturpolitiska talesperson.

Madeleine Sjöstedt, Stockholms kulturborgarråd, kommenterar:

”Jag noterar att om det är Cecilia Magnusson (M; i Riksdagens kulturutskott) eller kulturministern säger att Moderaterna har förändrats mycket och att man numera inte söker så mycket konflikter. Jag tror att det kan vara ett svar på den frågan och jag tror att det är mycket allvarligt för politiken. Om man inte vill ha en diskussion om kulturpolitik, hur ska man då få medborgarna att känna att kulturpolitik är viktigt?”

Jag tror att hon är inne på något viktigt. Idag har jag diskuterat på Länsmusikens årsmöte i Gävle — samtal mellan mig och David Karlsson på Nätverkstan, om kulturens roll i samhället — och vad vi hela tiden kom tillbaka till var behovet av ett ledarskap när det gäller kulturpolitik, att kunna förklara varför kulturpolitik behövs. Såväl regionalt som nationellt.

Där fanns också en diskussion om att ordet ”egenvärde” borde bannlysas. Det speglar dåligt självförtroende och föder inga fruktbara argument eller diskussioner, utan sätter bara punkt. Och kan därmed punkteras lätt av de som inte förstår eller inte håller med.

Själv går samma Sjöstedt till angrepp i SvD idag mot allianskollegor, nämligen de politiker som inte arbetar för fler fristäder. Det är en uppfriskande debattartikel på många sätt. Utgångspunkten är förstås Gävle och att moderattopparna där stoppar kultur- och fritidsnämndens positiva beslut.

Vad hon gör också är att just argumentera för en av kulturpolitikens roller, att arbeta för demokrati och yttrandefrihet:

”Längst fram i kampen mot auktoritära system återfinns kulturen och kulturskaparna. Konstnärer, författare, musiker, journalister och skådespelare som vägrar att underordna sig den inskränkning av varje människas rätt att fritt uttrycka sig som alla auktoritära samhällssystem vilar på. Därför har just dessa varit avgörande för länders demokratisering. Det räcker med att lära av Östeuropas frigörelse för att förstå detta.”

Hon känns ibland så ensam, Madeleine Sjöstedt. Ensam i sin strid mot stora delar av Stockholms kulturliv och kulturskribenter. Och ensam även när det gäller att ta strid i det övergripande, kulturpolitiska samtalet.

Kommentera
24 oktober 2012 under Noterat | kommentera

Debatt om teatrars effektivitet

red red

Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt har dragit igång en debatt om hur väl teatrar utnyttjar sina medel och jämför Stockholms Stadsteater med Dramaten. Sjöstedt refererar till en rapport som visar att varje biljett på Dramaten subventioneras i genomsnitt med 916 kronor och motsvarande siffra är 519 kronor för Stadsteatern.  Hennes slutsats är: ”Att döma av recensioner och publikundersökningar resulterar inte den dubbelt så dyra biljetten i dubbelt så hög kvalitet.”

Hon kritiserar också Dramaten och Operan för att slösa med skattemedel genom att inte ha gemensamma administratörer, snickare, perukmakare med fler och menar att det i förlängningen ger mindre kvalitativ kultur till medborgarna. Något som SvD:s Lars Ring ser som ett sätt för Sjöstedt att positionera sig som en framtida kulturminister.

Per Sundgren, Stadsteaterns före detta ordförande, svarar och beskyller Sjöstedt för ”ekonomism” och menar att hon också jämför på fel sätt. I statistiken över Stadsteaterns besökare räknas Parkteaterns ickebetalande besökare in och att en jämförelse istället borde göras mellan besöksantalet i de två teaterhusen.

I ett blogginlägg om stängningen av Nationalmuseet i Bosnien passar Sjöstedt också på att kritisera de som beskyllt henne för att mäta kultur i pengar. Museet har tvingats stänga efter att staten inte tilldelat museet några medel. En följd av politiska oenigheter efter kriget  som ledde till en uppdelning av landet i en serbisk republik och en muslimsk-kroatisk federation. Och ingen sida tar ett ansvar för det gemensamma kulturarvet.

Sjöstedt skriver: ”Aldrig har det just i dagarnas svenska kulturdebatt så ofta använda begreppet “kultur kan inte mätas i pengar” känts mera i-landsmässigt och cyniskt.”

Kommentera
9 juni 2012 under Noterat | kommentera

Seminarium om breddad finansiering

red red

I början av juni arrangerade flera konsthallar tillsammans ett seminarium om “breddad finansiering” på ABF-huset i Stockholm.  Breddad finansiering syftar till att offentligt finansierade kulturinstitutioner ska öka intäkterna från andra inkomstkällor än från det offentliga. Diskussionen rörde frågor bland annat kring om breddad finansiering är ett sätt att privatisera kulturlivet eller en strategi att engagera samhället och öka mångfalden och vad det får för långsiktiga konsekvenser. Deltog gjorde Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt, Jonas Anderson f d direktör Framtidens Kultur och Ingrid Lomfors, Kulturbryggan under ledning av David Karlsson (läs intervju på Kulturekonomi.se). Både David Karlsson och Madeleine Sjöstedt har skrivit om sina reflektioner efter samtalet. Samtalet går att se i efterhand på ABF:s hemsida.

Kommentera