Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
4 mars 2011 under Noterat | kommentera

NYHET! I vår startar vi utbildningar i kulturekonomi

Tobias Tobias

Tobias Nielsén och Emma Stenström

Jag har länge sett behovet av både fördjupande samtal och introducerande utbildningar i ämnen som rör kulturekonomi. Äntligen sätter vi igång. Idag kan jag stolt presentera Volante Academy och vi sätter igång redan i april och maj med tillfällen.

Klokt och roligt är ledorden. Målet är att skapa en samlingsplats för viktiga frågor som rör samhällsutvecklingen. Dagarna riktar sig främst mot kulturstrateger och kulturdirektörer, politiker, projektledare, företagsfrämjare, turistutvecklare samt chefer, marknadsförare och verksamhetsutvecklare inom kulturen.

Vilken roll kan småkommuner spela när allt fler väljer att bo i städer? Hur kan din plats bli rätt plats? Vad föredrar morgondagens konsument? När, hur och varför ska du använda digitala kanaler för att utveckla din verksamhet? Vad har vi lärt oss av drygt tio års diskussioner om kreativ ekonomi och klass? Fungerar mötesplatser?

Jag och Emma Stenström startar (27 april) med en introduktion till kulturekonomi och kulturella och kreativa näringar och avslutar (26 maj) med en fördjupning på samma tema – för de som har hållit på med området i flera år – i samarbete med Generator. Kanske tycker du att en politiker bör förstå kulturföretagande lite bättre och komma till introduktionen? Vi följer ungefär samma upplägg på vår turné i höstas (här apropå starten i Gävle och här från Karlstad, inklusive filmklipp och medföljande rapport).

Det senare seminariet blir förhoppningsvis ett tillfälle som rejält kan föra den svenska diskussionen vidare. Stina Algotson från Tillväxtverket har även lovat att gästa och berätta om handlingsprogrammet.

Dessutom försöker Evelina Wahlqvist och Dominic Power (3 maj) svara på hur din plats kan bli rätt plats – det vill säga ekonomisk geografi, varför vissa platser lyckas bättre än andra – och hur stadsplanering tar hänsyn till olika sektorers behov.

Jag och Sven Nilsson leder en dag (11 maj) om framtid, utmaningar och trender utifrån boken ”Framtiden är nu”.

Nätgurun Joakim Jardenberg inleder en utbildning om sociala medier (23 maj) och digitalt deltagande. Dagen fokuserar även bland annat på crowdfunding med hjälp av Max Valentin.

Utbildningarna och seminarierna genomförs vid Mariatorget i centrala Stockholm, men planer finns för att arrangera på fler platser. Hör gärna av dig om du har tankar och idéer. Läs mer här.

Kommentera
27 januari 2011 under Noterat | 5 kommentarer

Vad behöver den framgångsrike "kreativa" entreprenören?

Tobias Tobias

Det pratas mycket om insatser för kulturella och kreativa näringar — och ofta att specifika sådana behövs. Jag brukar ibland säga att en bra småföretagarpolitik räcker långt. Hur funkar det med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket när det gäller — exempelvis — förståelse för ojämna inkomstnivåer samt liten skillnad mellan privat intresse och professionell utövning?

Om vi även ska rikta ljuset mot de tillväxt- och entreprenörsföretag som inte sällan framhålls som goda exempel så är det även andra saker som framhålls. Entreprenören Mattias Miksche har varit involverad i ett flertal verksamheter som brukar räknas till kulturella och kreativa näringar, till exempel rörlig bild och kommunikation (B-Reel), uthyrning av filmer (Lovefilm) och spel med betoning på lek och mode (Stardoll).

Webbtidningen Nya Affärer intervjuar honom och det är som så ofta intressant att lyssna till lärdomar. Han säger att ”man kan aldrig lyssna för mycket på användarna” — och det gäller väl egentligen samhällsplanering också, eller hur? Lyssnar de som arbetar med handlingsprogram på statlig och regional nivå tillräckligt på företagarna? Pratar de med rätt företagare i förhållande till de egna målen (om tillväxt är målet bör rimligen de tillväxtorienterade företagarna höras, inte livsstilsföretagarna)?

När Miksche själv pratar om offentliga insatser nämner han inget som annars brukar lyftas fram… inkubatorer, mötetsplatser eller branschguider. I stället nämner han personaloptioner. Alltså generell entreprenörspolitik. (”Detta gör att det är svårt för startups att rekrytera riktigt bra människor som kanske hellre har en hög stabil lön än tar en risk med en startup där man kanske skulle kunna få en stor andel i optioner.”)

Uppdatering: Idag skriver Computer Sweden om att Stardoll hotar lämna Sverige av ett annat skattetekniskt skäl: man anser sig tvungen att betala dubbel moms. Andra svenska ”app-bolag” är även oroliga över att de ska riskera samma dubbelbeskattning som Stardoll.

Kommentera