Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
4 juli 2013 under Noterat | kommentera

Kreativa krafter i media

red red

Tobias Nielsén deltog i Almedalen vid ett seminarium om hur Stockholm-Mälarregionen kan gå vidare i att utveckla den kulturella och kreativa sektorn. Han presenterade också statistik över sektorn utifrån den nyligen släppta rapporten Kreativa krafter, som också innehåller en rad rekommendationer till beslutsfattare. Klas Rabe som varit ansvarig för Tillväxtverkets fördelning av medel inom ramen för regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar deltog också i seminariet.

Ett flertal medier plockade också upp diskussionen vid seminariet och rapportens resultat. Kulturnytt rapporterade från seminariet och intervjuade både Tobias Nielsén och Klas Rabe. Tobias poängterade att även om Stockholm-Mälarregionen hamnar i topp så är dessa frågor något som berör hela landet. Rabe sa bland annat att det finns en högre andel kvinnor och personer med invandrarbakgrund som är företagare inom denna sektor än andra, att trösklarna för att ta sig in i lägre än inom andra sektorer.

Kulturnytt fortsatte också diskussionen dagen efter med ett inslag som tog upp kritik från Klys mot regeringens satsning på de kulturella och kreativa näringarna. Kritiken riktade sig mot att satsningen inte kommit enskilda kulturskapare till del och att de kulturella näringarna delvis förbisetts för de kreativa näringarna. Liknande det resonemang som Ulrika Holmgaard lyfte i vårt samtal med henne i förra veckan.  Inslaget tar också upp rapportens områdesindelning och säger bland annat att bildkonst inte finns med. Det är dock en missuppfattning då bildkonsten visst finns med i statistiken men är inte tillräckligt stor för att det ska vara möjligt att statistiskt särredovisa den i rapporten.

TT Spektra plockade också upp rapporten i en notis som publicerats i ett flertal tidningar, här i SvD. Liksom en del bloggar: Magnus Mörck, chef för Konstfacks Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelning och bloggen Gilla Örebro.

 

Kommentera
31 maj 2013 under Noterat | kommentera

Mälartinget 2013

red red

Igår, på Uppsala Konsert & Kongress, samlades 250 deltagare vid Mälartinget som i år hade temat kreativa näringar. Bakom tinget står Mälardalsrådet som är en storregional mötesplats för de fem länen i Stockholm-Mälarregionen.

Tobias Nielsén presenterade en ny rapport från Volante, ”Kreativa krafter: Stockholm-Mälarregionen”, med statistik över den kulturella och kreativa sektorn i regionen och talade om varför denna sektor är viktig. Efter Tobias följde ett block om tjänstedesign där Claes Frössén från Svid, Elin Ankerblad från Doberman och Rickard Bracken från Handisam deltog. Särskilt intressant var det att höra hur Doberman arbetat med en designprocess vid Sahlgrenska sjukhuset för att utveckla sjuksköterskornas rond. Elin talade om hur de enligt designmetodik involverar de som ska använda tjänsten i utvecklingsprocessen. Att först identifiera behoven och sedan lösningen/produkten/tjänsten kan låta självklart men det är alltför sällan så det går till.

Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth talade efter lunch om arbetet med regeringens handlingsplan och de kulturella och kreativa näringarna ur ett europeiskt perspektiv. Hon nämnde att efter handlingsplanen går arbetet med de kulturella och kreativa näringarna in i det ordinarie näringslivsarbetet. Angående sitt arv som minister sa hon att ”Den viktigaste kulturreformen under min tid är inte samverkansmodellen, utan Skapande skola.”

På eftermiddagen hölls ett block om dialogprocesser i samhällsplaneringen. Det vill säga om olika metoder för att involvera medborgare i stadsutvecklingen. Dagen avslutades med ett perspektiv om vad nästa steg är där bland annat Annette Mattsson från Filmregion Stockholm-Mälardalen och Johanna Skantze från Generator talade.

Kommentera