Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
13 maj 2012 under Noterat | kommentera

Konstnären och kulturnäringarna

red red

I måndags släppte Konstnärsnämnden antologin “Konstnären och kulturnäringarna” där fokus ligger på konstnärens roll i de kulturella och kreativa näringarna. Medverkar gör fyra internationellt kända forskare, däribland sociologen Angela McRobbie som Kulturekonomis Emma Stenström vid flera tillfällen skrivit om och refererat till på bloggen. Ingrid Elam, Konstnärsnämndens ordförande, skriver en inledning och författaren Klas Östergren avslutar antologin med en text om hans roll som författare och förhållandet till marknaden. Antologins texter är publicerade både i en svensk och engelsk version och finns gratis tillgänglig som pdf.

Kommentera
16 juni 2011 under Noterat | 2 kommentarer

Mycket konst för pengarna

Tobias Tobias

Konstnärsnämnden släppte igår en tredje rapport om arbetssituationen för konstnärer. Rapporten fokuserar på varifrån konstnärer får sin inkomst i relation till hur mycket de arbetar. En indelning av arbete görs i rapporten mellan konstnärligt arbete, indirekt konstnärligt arbete (knyter an till konstnärligt arbete men ej direkt produktion) och icke konstnärligt arbete. Andra frågor som rapporten också undersöker är anställningsformer, arbetslöshet, företagande och kompletteringsarbete.

Några av rapportens resultat:

  • Konstnärers arbete består i större utsträckning av direkt konstnärligt arbete än vad tidigare undersökningar visat, 73 procent, räknat i tid. Indirekt konstnärligt arbete står för 13 procent och icke-konstnärligt arbete 14 procent.
  • Konstnärer arbetar mer än befolkningen i genomsnitt, 46 timmar per vecka mot 37 timmar. Medianinkomsten för konstnärer är dock lägre, 205.600 kronor vilket är 15 procent lägre än medianinkomsten för hela arbetsmarknaden.
  • Skillnaderna mellan olika konstområden när det gäller arbetstid och inkomst från olika typer arbeten är dock stora.
  • 35 procent av de tillfrågade uppger att de var tillsvidareanställda på heltid, 20 procent visstidsanställda på hel- eller deltid och 35 procent hade projektanställning. I Sverige generellt är 85 procent är tillsvidareanställda.

Rent spontant blev jag förvånad över resultaten i den första punkten — att den mesta tiden läggs på ”direkt konstnärligt arbete”. Men vid närmare eftertanke så är det ju ofta tid som utgör den stora insatsen för en konstnär. Och ställ detta mot att lönenivån är lägre.

De frågade utgörs av ett urval på 3.500 personer av de 21.500 personer som ingått i de tidigare studierna, 42 procent svarade på enkäten. Rapporten berör arbetssituationen för år 2008.

Ladda ned rapporten [.pdf]. Läs även Sveriges Radios artikel.

Kommentera