Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
7 februari 2013 under Noterat | 1 kommentar

Turisternas kulturkonsumtion ökar

red red

Igår släppte Tillväxtverket sin årliga rapport över turismens utveckling, siffrorna är från 2011.

Den totala turismkonsumtionen var 264 miljarder kronor 2011 vilket är en ökning med 6,4 procent från året innan och 76 procent sedan 2000. Utländska besökare stod för 98,8 miljarder vilket var en ökning med 9,3 procent från året innan.

När det gäller kultur och rekreation är det en av de mindre utgiftsposterna som turisterna lägger pengar på, drygt fjorton miljarder kronor och en ökning med 3,1 procent mellan 2010 och 2011. Tillväxtverket påpekar dock att kultur och natur är sektorer som bidrar till attraktionskraften och därmed driver resandet och övriga sektorer framåt.

Under Generator i höstas pratade Jan Lundin, vd för RTS (Rese och Turistnäringen i Sverige), om att det finns en stor potential för kulturen att utvecklas inom turismen. Se hans föredrag nedan.

 

Kommentera
23 november 2012 under Samtal | 1 kommentar

SAMTAL/Jan Lundin: Stor potential att samarbeta mer mellan kultur- och besöksnäringen

red red


Jan Lundin har en lång erfarenhet inom resebranschen och är numera vd för Rese- och Turistnäringen i Sverige, RTS. Där arbetar han framför allt med utvecklingsfrågor, bland annat inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. Jan Lundin är en av huvudtalarna på Generatorkonferensen i Gävle på måndag.

Du är vd för RTS som bland annat är ansvariga för Turismens utvecklingscenter. Vilka kommer de viktigaste frågorna att vara för Trip framöver?
Att engagera fler aktörer från olika discipliner i gemensamma utvecklingsprojekt som gynnar företagandet. Att utveckla den gemensamma mötesplatsen TRIP.SE (en väg in för offentliga och privata aktörer) med fler användare, verktyg och forum. Fokus är att utveckla turistföretagandet i Sverige och att driva utvecklingen inom prioriterade områden: tillgänglig infrastruktur, investeringar och entreprenörskap med fokus på att utveckla nya innovationsmodeller, mötesplatser och samarbeten. Under 2013 tar vissa projekt ett nordiskt perspektiv där än fler aktörer kan engageras och bidra till utvecklingen.

På vilket sätt har kulturnäringarna betydelse för turismnäringarna?
Kulturnäringarna har en extremt stor betydelse för utvecklingen och är för oss en del av turistnäringen. Historia, kultur etcetera är några av de mest utmärkande reseanledningarna för våra besökare i Sverige.

Hur kan samarbetet mellan dessa näringar förbättras?
Det finns mycket att göra. Vi kan använda ett gemensamt forum via befintliga trip.se för utbyte av erfarenheter och information. Det är även viktigt att se över möjligheten för gemensamma utvecklingsprojekt, mötesplatser, analyser och rapporter.

Vilka hinder ligger i vägen för att ett sådant samarbete ska lyckas?
Stuprörstänk är boven. Vi kommer inte långt om olika aktörer bevakar sitt eget område istället för att dela erfarenheter och verka för att bygga en gemensam och större marknad.

Kommentera