Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
3 november 2011 under Noterat | kommentera

Europeisk plattform snart igång

red red

”European Creative Industries Alliance”, ECCIA, är en plattform inom EU som sjösattes enligt förslag i grönboken om de kulturella och kreativa näringarna. I ECCIA ingår olika experter på KKN – akademiker, praktiker och politiker och tjänstemän – som arbetar för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna och förbättra samarbetena inom Europa på området.

Plattformen är organiserad med olika arbetsområden för att skapa så heltäckande strategier som möjligt över administrativa nivåer och involvera en mängd olika typer av intressenter. Målet med initiativet är att mobilisera 100 miljoner euro extra i innovationsmedel för utvecklingen av KKN.

Tre nyckelområden har identifierats vara av särskilt intresse för ECCIA och för varje område har det tillsatts en grupp på fem experter som ska bistå i arbetet med att ta fram en översiktlig utvecklingsplan. De tre områdena är:

  • Innovation och stödservice
  • Inkubation och tillgänglighet till finansiering
  • Klusteruppbyggnad och samarbeten

.

Kommentera
5 oktober 2011 under Noterat | kommentera

”Kollaborativ konsumtion”

red red

NESTA arbetar för att stärka innovationskraften i Storbritannien och har samlat ett flertal intressanta projekt som handlar om “Collaborative Consumption”. Idéen går ut på att med ny teknik göra det möjligt att byta och låna saker och tjänster (offline) och på samma gång stärka den lokala samhörigheten i grannskapet. Ett exempel är bookshare som är ett fritt digitalt verktyg där folk kan göra det möjligt att låna ut sin egna böcker och låna andras.

What is Bookshare? from NESTA UK on Vimeo.

Kommentera
15 april 2011 under Noterat | kommentera

Tjänsters betydelse för innovation

red red

I veckan bjöd Vinnova in till ett seminarie om den nya trenden inom tjänsteinnovation, det vill säga att lyfta fram tjänsteinnovationens betydelse som katalysator för att forma nya marknader och skapa nya affärsmöjligheter. Seminariet hölls med anledning av EU‑rapporten ”Meeting the Challange of Europe 2020: the transformative power of service inovation” som släpptes i februari. I rapporten identifieras tre fokusområden varav nummer tre berör kulturella och kreativa näringar och initiativet ”Creative Industries Alliance”.

Ett flertal experter deltog i samtalet och de var överens om att områdena teknologi och forskning och utveckling inte är tillräckligt för att skapa innovation. Tekniska lösningar måste kompletteras med ett innehåll som gör dem åtråvärda att använda, något som kräver en lika stor kompetens som den tekniska lösningen i sig själv. Reinhard Büescher, chef för stöd för innovation inom DG Enterprise and Industry, argumenterade även för de små stegens innovationskraft. Med det menade han att en stor del av utmaningen för EU framför allt är att se till att unga människor har arbete och att se till att varje region utvecklas positivt, det vill säga ett stort fokus på vad som händer regionalt och lokalt.

Kommentera
31 augusti 2009 under Noterat | kommentera

Aalborg, mjuka innovationer, upplevelsedesign och tjänstelogik

Tobias Tobias

Gissar att Aalborg är en anonym stad för de flesta svenskar – men råkar vara den danska ”by” jag känner till bäst. Här spenderade jag en del tid i flera månader för fyra-fem år sedan och försökte bena ut näringslivskontorets tankar kring kultur- og oplevelsesøkonomi. Det blev – såklart – en kartläggning (kan laddas ner här) och många diskussioner utifrån vad jag använde som referensram då, solsystemsmodellen.

Idag besökte jag Aalborg igen för universitets Nordisk Minikonference om Oplevelsesdesign. Jag talade på temat betydelsen av tjänste- och mjuka innovationer för upplevelsedesign. Eh… vad innebär det? Kortfattat:

– Vi bör inte bara se det där banbrytande och helt nya som innovationer, utan även kontinuerliga förändringar i olika processer och produkter.

– Tjänstelogik är viktig för alla företag och bör inte begränsas till några branscher (tjänstesektorn). Det innebär att fokus flyttas från distribution av resursen (produkten) och transaktionen till till samskapande ihop med kunden i en process och en relation.

– Sådan tjänste- eller systemlogik gränsar också till vad vi kan kalla för upplevelselogik: fokus på en värdeskapande process ihop med kunden.

Teoretiskt? Jajamän, men jag hade också intressanta exempel att utgå från: till exempel restauranggruppen F12, Kulturhuset i Stockholm, rockfestivalen Sweden Rock. Bakgrunden är en undersökning om tjänsteinnovationer för KK-stiftelsen för ett år sedan. (Rapporten släpps snart.)

Mitt tema gränsar för övrigt till de arbeten som brittiska Nesta tagit fram. Häromåret släpptes rapporter på temat ”dolda innovationer” och, som vi skrev om i analysbrevet, i somras kom en rapport om ”mjuka innovationer”. Rapporten av Paul Stoneman menar att statligt stödsystem borde uppmärksamma och stödja mjuka innovationer – som mer handlar om intellektuella och estistiska världen – i lika stor utsträckning som tekniska och vetenskapliga innovationer. Det skriver den brittiske ekonomiprofessorn Paul Stoneman i en ny rapport från NESTA.

Strömmen hade gått strax före mitt föredrag så jag förberedde för att köra utan bilder. Jag hade helt styrt om mitt föredrag, när strömmen gick på igen. Men jag skrev i alla fall några ord på svarta tavlan, lite bara för att det var så länge sedan men också för att tavlan faktiskt har en fördel: det som skrivs står kvar, medan presentationsbilder bläddras vidare. Något att ta med sig.

Kommentera