Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
26 januari 2012 under Noterat | 1 kommentar

Filmavtalet klart till slut

red red

Det såg länge oklart ut om det skulle bli något nytt filmavtal då parterna stod långt ifrån varandra i höstas. Men nu är det klart att det blir ett nytt treårigt avtal från 2013 till 2015. Den stora stötestenen har varit om filmavtalet ska fortsätta innebära att alla filmer måste visas på bio eller om stöd även kan ges till film avsedd för andra visningsfönster. Till slut fick dock Biografägarna ge med sig och stöd kan även komma att ges till film som inte visas på bio. Det nya avtalet är mer detaljerat än det från 2006 och innebär också att medlen ska öka, omkring 200 miljoner ska staten bidra med och branschen med en liknande summa.

Filmvetaren och kritikern Hynek Pallas kommenterar filmavtalet med att det är positivt att det är teknikneutralt men pekar på vissa teknikaliteter i avtalet som kan komma att ge biografägarna ett incitament att visa mindre smal film. Pallas skriver även i SvD om Polen som istället för ett filmavtal har infört en särskild filmskatt vilket har inneburit att den polska filmen upplever en kraftig boom, både i antalet filmer som produceras och antalet besökare.

Apropos alternativa visningsfönster så gjorde Kulturnytt på Sveriges Radio nyligen en intressant serie i tre delar om kultur som riktar sig till mobiltelefoner som plattform. Den första delen handlar om filmbranschen och hur filmskapandet påverkas när det produceras direkt för mobilen. Bland annat innebär det att historien måste göras mer rak och att andelen närbilder ökar än vid “vanlig” film. Den andra och tredje delen handlar inte om film utan om mininoveller och barnkultur för mobilen.

Kommentera