Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
7 mars 2012 under Samtal | kommentera

SAMTAL/Eva Ohlsson: Pågår ett paradigmskifte i kulturpolitiken

red red

Hemslöjden fyller 100 år i år och Eva Ohlsson är kanslichef för den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, som arbetar för att stärka hemslöjden i hela Sverige. De arbetar bland annat med att samordna och utbildning av Sveriges hemslöjdskonsulenter.

Vad är hemslöjd egentligen? Hur skiljer sig hemslöjd från konsthantverk eller formgivning generellt?
Slöjdade föremål är präglade av handens arbete och kunskap om material och teknik. Slöjdarna använder oftast naturen som materialkälla men även återbruk är vanligt. Rötterna till hemslöjd finns i självhushållningssamhället och folkkonsten där den hämtar inspiration. Hemslöjd är en förening mellan nutid och tradition, lokal särprägel och slöjdarens skaparlust. Föremålets funktion är viktig men också lusten att dekorera.

Skillnaden mellan hemslöjd och konsthantverk kan vara hårfin och är inte det viktigaste. Oftast sker den mest spännande utvecklingen i gränslandet mellan slöjd och konsthantverk.

I år firar hemslöjdsrörelsen hundra år. Hur kommer detta märkas?
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund – SHR fyller 100 år 2012. Detta kommer att firas under 366 dagar med workshops, kulturdagar, utställningar och mängder av andra aktiviteter runt om i hela landet.

Djurgården i Stockholm kommer att bli en hemslöjdsö i sommar. På Liljevalchs konsthall finns Hemslöjdens stora jubileumsutställning under hela sommaren. Nordiska museet fylls med dunkande vävstolar och vackra och imponerande vävar. På Prins Eugens Waldemarsudde presenteras Hemslöjdens grundare Lilli Zickerman och många av de textilkonstnärer som verkat inom Hemslöjden.

På Vadstena slott visas utställningen Spetskonst. Det går att läsa mer om programutbudet i hela landet på www.hemslöjden100år.se.

Du har suttit med i myndigheternas grupp som har diskuterat samverkansmodellen. Med din långa erfarenhet – hur stor kulturpolitisk förändring är det som vi är med om nu?
Jag tror att det på sikt kommer att innebära ett paradigmskifte inom kulturpolitiken både i arbetet på regional och central nivå. Det kommer dock att ta tid då kultursamverkansmodellen genomförs successivt och fem landsting/regioner är ännu inte med. Dessutom kommer reformen att påverkas av framtida regionförändringar/regionförstoringar.

Framtiden kommer att kräva mer av uppföljning, utvärdering och analys inom kulturområdet och vi måste hitta relevanta mätmetoder. Jag tror också att framtiden kommer att kräva mer av samverkan och samarbete mellan olika nivåer och mellan olika kulturyttringar. Det civila samhällets betydelse kommer att öka. Det kommer att ta tid att finna nya roller och nya arbetsmetoder men under tiden kommer kulturen att diskuteras och ta plats på den politiska agendan. Det senare visar Myndigheten för kulturanalys första rapport. En spännande framtid där jag hoppas att kulturen kan ta en större plats i människors vardag.

Du kommer gå i pension senare under året. Vilka är de viktigaste utmaningarna för din efterträdare?
Det är så mycket som talar för hemslöjden just nu: den globala DIY-rörelsen, att människor vill vara delaktiga och skapa själva, konsumtionskritiken, sökandet efter de hållbara alternativen samt nyfikenheten på och längtan efter den djupa kunskapen. Att öppna upp hemslöjden och ta tillvara denna ungdomliga trend och peka på möjligheterna inom hemslöjden när det gäller både nyförtagande och kvalificerad utbildning. Myndigheten har ett brett uppdrag som är både stimulerande och utmanande. Det sträcker sig från barn och unga till näringsverksamhet, från att ta tillvara och förmedla handlingsburen kunskap, det immateriella kulturarvet,  till att förnya och utveckla. Utmaningen ligger i att få fler att upptäcka hemslöjdens möjligheter på både kultur-, närings- och utbildningspolitisk nivå och försöka riva stuprörstänkandet.

Kommentera
30 mars 2011 under Noterat | kommentera

Med kultur och passion som grund

Tobias Tobias

Hur hänger kultur och näring ihop? Det finns många svar, men om vi grupperar märks de fall då det finns en grund av konstnärligt perspektiv, inifråninspiration och passion. Sedan kan de bli så tilltalande även för andra att de får en kommersiell framgång. Många konstnärliga verk — bildkonst, musikinspelningar, böcker — har tillkommit på så sätt.

Det här är också ett sådant exempel. Elin Ivre pratar om sitt projekt från Sätergläntan med folkdräkten som utgångspunkt. Jag drabbas verkligen av kärleken till hantverket — en slags definition av kvalitetssträvan.

Någon kommersiell framgång finns inte än kring detta. Men kom ihåg var ni läste det först: bli inte förvånad om Elin Ivre om några år en framgångsrik designer på modemarknaden också. (Det ryktas att hon kommit in på Beckmans.)

PS. Kortfilmen är producerad inom ramen för Den samtida hemslöjden, ett projekt delvis ägt av Nämnden för hemslöjdsfrågor där jag är styrelseledamot.

En studie i svart from Zickermans on Vimeo.

Kommentera
22 oktober 2010 under Noterat | 1 kommentar

Hemslöjd

Tobias Tobias

På väg till mitt första styrelsemöte med Nämnden för hemslöjdsfrågor. Samma dag som Expressen på sin etta och på ledarplats frågar vad det här är för något?

Slask och nollgradigt. Bussar inställda och taxibolaget som jag först ringer säger att det tar några timmar innan vi kan få en bil.

Hur som helst ska det bli intressant att få veta mer. Nu kan jag knappt mer än Expressen om vad myndigheten gör. Men intresse för hemslöjdsfrågan finns onekligen nu. Se bild från tidningsstället där vi står och väntar.

Kommentera
7 juli 2010 under Noterat | kommentera

I statens tjänst

Tobias Tobias

Jag vill härmed bara meddela att regeringen förordnat mig som ledamot i den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor till och med 30 juni 2013.

Jag kan mycket lite om specifika hemslöjdsfrågor, men jag antar att när jag fick ett samtal på kulturministerns begäran berodde det snarare på kunskap om kulturföretagande.

För min del blir det roligt att lära sig mer om något nytt och få träffa inspirerande människor, både hantverkare och andra i styrelsen. Jag ser inte att uppdraget ska påverka min roll som oberoende analytiker.

Kommentera