Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
20 september 2011 under Noterat | kommentera

Kreativa städer

red red

Creative City Challange, CCC, är ett internationellt projekt där städer i Nordsjön-området deltar. Bakgrunden till projektet är att det ofta existerar ett glapp mellan politiken som berör kulturnäringarna på EU-, regional- och lokal nivå i städerna. Syftet med projektet är därför att utveckla och förverkliga en “innovativ och kreativ strategi”  som är integrerad på alla de administrativa nivåerna.

Några av de olika delprojekten eller events som CCC arrangerar är “Best Collaboration Award” som belönar välgenomförda samarbeten mellan aktörer inom KKN och andra mer traditionella sektorer och konferenserna “European Creative and Innovation Day” och “European Night of Creativity” där städer har möjlighet att visa upp sina projekt och lära från varandra.

Kommentera
26 mars 2008 under Noterat | kommentera

Kultur i stadsutveckling (Göteborg)

Tobias Tobias

Om Stockholm – enligt förra inlägget – varit passiva har Göteborg varit desto aktivare när det gäller att stimulera den kreativa sektorn. Inte minst om man talar hela regionen och inkluderar arbetet av Business Region Göteborg (Brew House m.m.) och Västra Götalandsregionen (Film i Väst m.m.).

Men det här handlar om offentliga, planerade initiativ.

En annan sak är det som växer fram ändå – och det är ofta mer intressant och kraftfullt (därför är den stora frågan hur man kan skapa förutsättningar för en sådan utveckling). (mer…)

Kommentera
22 oktober 2007 under Noterat | kommentera

Mer Almi till upplevelseindustrin

Tobias Tobias

Ännu mer pengar till upplevelseindustrin? Absolut, sa jag i SVT:s Kulturnyheterna i fredags. Samtidigt menar jag att upplevelseindustrin är en del av näringslivet och ska varsamt sammanblandas med den icke-kommersiella kulturens finansiering, även om samband finns.

varför offentliga pengar? KK-stiftelsens investeringar behövs just nu för att koppla på de stödstrukturer som ska finnas för näringslivet, men som ännu inte har nått fram till de här kreativa näringarna. Med det menar jag kvalitetssäkring av utbildningar, bättre kontakt med forskning och användning av till exempel Almi Företagspartner.

Apropå det sistnämnda var jag i Umeå i förra veckan och såg ett exempel på vad som mer behövs. (mer…)

Kommentera
30 maj 2007 under Noterat | kommentera

Europeiska kulturföretagare möts i Göteborg

Tobias Tobias

Jag minns en rundtur hösten 2000 på jakt efter de som förstod att något hände med kulturlandskapet — att estetetik, symboler och innehåll blev allt viktigare, liksom att tekniken bröt sönder gamla gränser inom kulturvärlden.

I Köpenhamn träffade jag framtidsforskaren Rolf Jensen som då hade kommit ut med ”The Dream Society”. Han satt i ett litet rum med kala väggar och rökte cigarr, jämförde med en tidigare uppdelning mellan rationalitet och känslor och pekade på vad som blev allt tydligare: ”Arbetsplatserna och affärerna invaderas av fantasivärlden. Känslorna blir tillåtna. Man tillåter sig att föredra en produkt framför en annan beroende på något som inte kan förklaras rationellt.”
”Kanske kommer det gamla konstbegreppet försvinna. Det integreras i den övriga världen.”

Jag ställde frågan i artikeln (Expressen kultur, 11/12 2000): Kommer kultursidorna att infogas i näringslivsdelen? Svaret några år senare är att så har skett. Öppna Dagens Industri och du läser om mode, konst, musik, design, arkitektur och film.

Till Göteborg kom jag i min strävan av att hitta utbildningar som arbetade med utgångspunkten att vi träder in i ett nytt samhälle. Kulturverkstan var en sådan och i Lagerhuset mötte jag Lars Lövheim (RIP).

Ett syfte var att utbilda projektledare, enligt åsikten att även kulturarbetare ska ha rätt att tjäna pengar. På samma tema från Nätverkstan, utbildningsarrangören (och mycket mer), om något år senare rapporten ”Den ofrivillige företagaren”.

Lars Lövheim sa: ”Vi vill bredda kulturbegreppet till något som inte bara handlar om litteratur och konst, utan också om design, musikindustrin och liknande. Man bör förstå att man alltid lever i en kultur, från möblerna vi sitter i till byggnaderna omkring oss till musiken vi lyssnar på.”

Och därmed återvände vi till Rolf Jensens känslosamhälle (dream society) – ökad betydelse för kulturarbetarna, vidgat kulturbegrepp – men inte som en framtidsvision, utan som en verklighetsbeskrivning.

***
Imorgon, torsdag 31 maj, samlar Nätverkstan 180 aktörer från kulturlivet i Europa och övriga världen. Enligt pressmeddelandet så ska de under fyra dagar ska utbyta erfarenheter inom kultur och entreprenörskap. ”De kommer att titta på kulturföretagarens villkor från ett gräsrotsperspektiv och ha det västsvenska kulturlivet som exempel.”

Det är årets ENCATC-konferens (European Network for Cultural Administration Training Centres).

Bra spaning från början, god uthållighet, handling och inte bara ord. Hatten av.

Kommentera