Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
12 juni 2011 under Samtal | 1 kommentar

SAMTAL/Svenska institutet: Sverige ska marknadsföras som kreativt

red red

Svenska institutet arbetar för att representera Sverige i utlandet, bland annat genom att bygga upp relationer med kultur-, samhälls-, utbildnings- och näringsliv, samt med allmänheten i andra länder. Joakim Norén är varumärkesutvecklare på Svenska institutet och har arbetat med att ta fram en kommunikationsstrategi för kulturella och kreativa näringar som lanseras inom kort.

Varför har ni en ny strategi för kulturella och kreativa näringar?
Att ta fram strategin var ett uppdrag från  handelsministern Ewa Björling, men det ligger i linje med SI:s ambition  att samla olika delar av vår verksamhet i större sammanhållande koncept. Kulturella och kreativa näringar är mycket viktiga för Sveriges kännedom och image i utlandet men de har också en stor exportpotential  som går att utveckla vidare, och vi tror att en kommunikationsstrategi  kan stödja den utvecklingen.

Vilka branscher fokuserar ni på och varför?
I det ursprungliga uppdraget ingick mode, musik och gaming och under  utvecklingen av strategin valde vi att addera design, film och  marknadskommunikation. De är alla segment där Sverige ligger i framkant i  världen, där det finns en tydlig exportpotential och aktörer som vill och kan satsa utomlands. Kommunikationsstrategin kan dock även användas  för andra segment.

Hur skiljer sig detta arbete från det som ni ändå brukar göra?
SI  har alltid arbetat med kulturella och kreativa näringar i imagebyggande  syfte. Skillnaden är att exportdimensionen har tillkommit och att vi  har skapat ett sammanhållande kommunikativt koncept som håller ihop  arbetet och tydliggör vad som är så intressant med Sveriges kreativa och  kulturella näringar.

Ni har redan genomfört några aktiviteter. Kan du berätta lite om någon av dem?
Swedish  Fashion goes Berlin var ett pilotprojekt som genomfördes i samband med  utvecklingen av kommunikationsstrategin. Det innefattade en modevisning i  samarbete med Mercedes-Benz Fashion Week, en utställning med modefoto  och modefilm samt ett seminarium på den svenska ambassaden. Projektet  visade tydligt hur stort intresset är för svenskt mode och ledde bland annat till över 800 medieinslag.

Kommentera
21 januari 2009 under Noterat | kommentera

Globalisering och kultur (ny rapport)

Tobias Tobias

Kulturen spelar en viktig roll för tillväxt i en allt mer globaliserad värld. Det är utgångspunkten för en ny skrift från ITPS och Globaliseringsrådet, med titeln Globalisering och kultur och som släpptes imorse i samband med ett välbesökt seminarium.

Du hittar rapporten här.

”Teknikutveckling, digitalisering, kultur, upplevelse, symbolvärde och nationers varumärkesbyggande spelar allt större roll i en globaliserad värld. För att på bästa sätt främja den egna konkurrenskraften måste man både lyckas förmedla sitt lands kultur och förstå andras kulturyttringar”, säger Anne Kolmodin på ITPS som varit redaktör.

Rapporten är något spretig eftersom den belyser tre olika aspekter på ämnet. Inte desto mindre är den intressant.

Noterat utifrån rapporten och seminariet:

Nya och starka produktionscentra av kultur uppstår utanför västvärlden vilket går hand i hand med nya allianser för politik och handel. Johan Lagerkvist, forskare vid Utrikespolitiska Institutet, menar att man kan se Kina och Indien som nya motorer för både kulturell utveckling och ekonomiskt tillväxt i en allt mer global kultur. Han resonerade om dessa länder som modeller för andra länder framåt – och konsekvenser av det. Kommentar: Tankeväckande, oavsett vad som händer framåt, att fundera över vilken typ av kultur som kommer dominera.

Ett historiskt perspektiv på upphovsrätten är nödvändigt, menar Eva Hemmungs Wirtén. Hon tar dels 60-talets genombrott med kopieringsmaskinen Xerox som exempel (hennes tankar sammanfattade på Copyriot); dels Victor Hugo som i ett tal 1878 då Hugos verk var vitt piratkopierade och han menade att något borde göras. Ändå sa han: ”Om jag tvingas välja mellan författarens rättigheter och allmänhetens rättigheter, så kommer jag att välja den senare.” Eva lägger också ett genusperspektiv som, hårddraget, innebär att upphovsrätten förstärkt skillnaden mellan producent och konsument och därmed rollerna mellan geniet som man och läsaren/mottagaren som kvinna. Kommentar: Det mesta blir mer intressant med ett historiskt perspektiv. Läs Evas text – inte minst med tanke på kommande Pirate Bay-rättegången och debatten som lär dra igång då.

På nya zeeländska bilkartor finns snedställda gula ringar utsatta. De leder till turistmål med koppling till Sagan om ringen-filmerna. Margareta Dahlström, docent i kulturgeografi, visar genom exemplet filmturism hur kultur och näring samspelar i globaliseringens tid. Förutom en arbetsintensiv filminspelning och indirekta intäkter i form av hotellnätter, transporttjänster och moms ger en filminspelning ofta långsiktiga effekter i form av symboliskt kapital, en regional identitet och marknadsföring. Kommentar: En given följdfråga handlar om hur stora effekterna egentligen är, inte minst med tanke på den enorma risknivå som filmproduktioner innebär. Det är framgångsexemplen som lyfts fram som anekdotiska bevis.

Kommentera