Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
4 mars 2014 under Noterat | 2 kommentarer

Förhållandet mellan kreatörer och ”industri” (musikbranschen)

Tobias Tobias

Fördelningen på vd-nivå i musikbranschen är 82 procent män och 18 procent kvinnor. Häpnadsväckande snedvridet? Faktum är att detta är mer jämställt än för näringslivet som helhet, där 85 procent är män och 15 procent är kvinnor.

Vi har uppdaterat statistik om musikbranschen. Det är en relativt liten bransch — vi kom fram till att 8.778 personer var sysselsatta (år 2011) — men som påverkar desto fler med tanke på hur mycket tid vi lyssnar på musik, och vilken betydelse som musik har i våra liv.

I denna siffra räknas inte heller amatörer eller lärare med. En uppskattning är att antalet musiklärare på kulturskolorna uppgår till 5.000 personer, eller ungefär 3.500 heltider om man slår ihop antal deltidstjänster.

Som jag skriver i rapporten: ”Dessa personer har ofta också en viktig funktion för den lokala amatörkulturen som de inte sällan driver eller deltar i på ideell basis. Allt detta bidrar till ett musikklimat som på sikt är oerhört viktigt för framtida konstnärliga och kommersiella framgångar.”

På en kreatör går det en i industrin

Vi skapade också en ny typ av indelning, en uppdelning utifrån yrkesroller och typ av organisationer. Jag tycker själv att denna är mycket intressant eftersom den belyser hur en kulturnäring ser ut. Inte sällan i diskussioner om kulturekonomi och kulturella och kreativa sektorn lyfts kreatörer fram särskilt, men den omgivande ”industrin” — tänk de yttre cirklarna i vår typiska cirkel- eller solsystemsmodell, vilka fångar in förlag, distribution, tillverkning — utgör den största delen.

De här tre kategorierna valde vi:

  • Musikskapare. Artister, upphovsmän, musiker. (Exempel: Roxette Productions AB, Novemberregn AB.)
  • Musikindustri. Skivbolag, musikförlag, artistbolag, ”royaltyinsamling”. (Exempel: Stim, Live Nation.)
  • Handel. Skivbutik, grossist, distanshandel. (Exempel: Ginza AB.)

Figuren nedan belyser förhållandet, att det på en ”musikskapare” går en person i ”musikindustri”, utöver en mindre andel som arbetar i ”handel”. Är det rimligt? Ja, inte minst i en bransch där rättigheter är så centralt — att sälja och bevaka dem. Visserligen har inga i kategorin ”musikindustri” några jobb om inga låtar eller musikaliska verk finns, men vänd också på det: hur skulle dessa verk spridas och generera försörjning annars?

Diagrammet visar också på skillnaden när det gäller anställda eller enmansföretagare. I kategorin ”musikskapare” finns relativt fler företagare, ungefär hälften. Det är inte förvånande, men belyser att egenföretagandet utgör vardagen för väldigt många.

Screen Shot 2014-03-03 at 10.43.44 PM

Könsfördelning

En annan del av rapporten handlar om könsfördelning. Sex av tio sysselsatta inom musikbranschen som helhet är män. I hela näringslivet är fördelningen 52 procent män och 48 procent kvinnor som är sysselsatta. Könsfördelningen i musikbranschen varierar dock beroende på vilken branschdel vi tittar på.

Inom kategorin musikskapare är fördelningen relativt jämn, 54 procent män mot 46 procent kvinnor. Inom kategorin musikindustri är däremot två tredjedelar, 67 procent, män.

Screen Shot 2014-03-03 at 10.44.09 PMLäs mer

> Läs mer och ladda ner Musiksveriges rapport ”Musikbranschen i siffror 2012″

> Läs mer och ladda ner Volante Researchs rapport om sysselsättning och könsfördelning

 

Screen Shot 2014-03-03 at 10.56.07 PM
Kommentera
24 februari 2009 under Noterat | kommentera

Kvinnor i upphovsrättsdebatten

Emma Emma

Apropå tidigare inlägg – och med hjälp av våra schyssta läsare/kommentatorer – vill vi lyfta och lista ett antal kvinnor som bloggar kring upphovsrättsfrågor:

Johanna Nylander på: www.FrihetFildelningFeminism.se
Emma på: opassande.se
Klara på: kurvigheter.se
Hanna på: projo.se
Anna Troberg på: www.annatroberg.com
Daniela Alba på: bevarainternet.se

Vid sidan av dessa, som i mina obildade ögon verkar vara pro fildelning, finns debattörer som journalisterna:
Jenny-Maria Nilsson på (absolut snyggaste bloggen): jennymaria.com
Isobel Hadley-Kamptz på: isobelsverkstad.blogspot.com

Och Tidningsutgivarnas vd Anna Serner på: annaserner.wordpress.com

Samt några politiker, som ibland kommer in på upphovsrättsfrågan. Till exempel folkpartisterna:
Madeleine Sjöstedt på: madeleinesjostedt.wordpress.com
Cecilia Wikström på: ceciliawikstrom.blogspot.com
Och socialdemokraten Eva-Lena Jansson på: evalenajansson.blogspot.com

Finns det fler?
Tack alla ni som har hjälpt till – och välkomna att fortsätta fylla på och/eller rätta.

Kommentera
23 februari 2009 under Samtal | kommentera

INTERVJU: "Debatten om upphovsrätt är mansdominerad”

Tobias Tobias

En vecka med Pirate Bay-rättegången. Vilka som släpps in i diskussionen är intressant att fundera över. Hur många kvinnor, exempelvis, har du hört i diskussionen? Säkert några, inte minst målsägarnas advokat Monique Wadsted och på bloggar, och det finns fler vilket påpekades i kommentarstråden i Emmas inlägg häromdagen.

En som funderat kring upphovsrätt från ett genus- och historiskt perspektiv är Eva Hemmungs Wirtén, professor vid Uppsala universitet. Det här är vår intervju från analysbrevet KE#0209.

Eva Hemmungs Wirtén FOTO: Rebecca Wirtén

Eva Hemmungs Wirtén. FOTO: Rebecca Wirtén

Är upphovsrätten en manlig fråga?
- Det är alldeles uppenbart att debatten är mansdominerad. På seminariet i Malmö som jag just kommer ifrån, var det 25 inbjudna och bara tre var kvinnor. Jag tror att frågan är manligt kodad, en banal förklaring skulle ju kunna vara att det är ett teknikfixerat område.

Är det något vi missar?
- Det är klart att det är det, även om det är svårt att säga vad. Men det är absolut en fråga att gå vidare med och man kan jämföra med hur könsaspekten spelat roll i upphovsrättsfrågor även historiskt. Något som också är intressant och motsägelsefullt med debatten är att de allra flesta arbetar för en större öppenhet och demokratisering, men samtidigt är debatten i sig är ganska sluten och elitistiskt. Man måste behärska ett visst sätt att prata och viss tekniskt kunnande. Annars bjuds man inte in att delta.

Är det något annat vi missar när vi pratar upphovsrätt?
- Att det är ett område som rör mer än fildelning och nedladdning av musik och film. Det är problem som innefattar globala klyftor mellan nord och syd och påverkar ägande och kontroll av kulturella produktioner över hela jorden.

Kommentera
20 februari 2009 under Inblick, Noterat | 9 kommentarer

Fildelning och homosocialitet

Emma Emma

Tobias har varit inne på frågan förut, men jag har fortfarande inte sett något svar: Hur kommer det sig att det nästan enbart är män som deltar i fildelningsdebatten? Det är alltid så tråkigt med den typen av homosociala sammanhang (kolla t ex Newsmill – så gott som alla artiklar i fildelningsfrågan är skrivna av män), oavsett vilket kön det handlar om.

(Eva Hemmungs Wirtén utgör förstås ett lysande undantag, och hon är hittills den enda jag har tyckt att det har varit intressant att lyssna på, eftersom hon närmar sig ämnet på ett nyanserat vis.)

När jag tvingar mig att följa Pirate Bay-rättegången (med ett halvt öga), får jag bara avsmak. Stämmer DN:s granskning, handlar det om män med värderingar jag verkligen inte delar, nolltaxerare och nyliberaler, med stora skatteskulder och en och annan högerextremistisk åsikt. Jag tappar direkt all respekt.

Och hur jag än vänder och vrider på det, finns det ett problem med det som kallas ”free”, det vill säga det som både är gratis och fritt. Bakom det verkar det finnas en ideologi som är egoistisk och som inte (alltid) paras med ansvar och solidaritet. Trots att den ibland utger sig för motsatsen.

Samtidigt är debatten förstås viktig och rymmer helt väsentliga, avgörande, kulturekonomiska – och filosofiska – frågor. Ja, den är alldeles för viktig för att lämnas över till enbart halva delen av befolkningen, d v s den manliga. Och alldeles, alldeles för viktig för att en ideologi, som man själv inte delar, ska tillåtas ta ett så stort, inte minst medialt, utrymme.

Kommentera
8 maj 2008 under Analys, Noterat | kommentera

Risk och avkastning (kvinnan bakom)

Tobias Tobias

I diskussioner om upphovsrätt idag pratas ofta om att upphovsmannen bör få betalt för att kunna fortsätta satsa. Risk bör hänga ihop med avkastning även här.

Men bakom varje verk står ofta flera personer. Vilken royalty har en redaktör på ett bokförlag? Eller en studiogitarrist som sätter det där solot? Med några få undantag: ingen alls.

Jag tänker på kopplingen mellan vem som skapar, vem som riskerar och vem som får betalt eller uppskattning när jag läser artiklarna och recensionerna om Carolyn Cassidy.

En presentation av henne – med det efternamnet – är väl överflödig på den här bloggen, men i alla fall: hon var fru till Neal Cassady, som är förebild för Dean Moriarty i boken ”On the road” (”På drift”), och älskarinna till Jack Kerouac som skrev denna bok som kommit att definiera beatgenerationen.

Fru Cassady satt i baksättet, teg och tog emot bland älskarinnor och med en frånvarande far till hennes barn. Som Ulrika Kärnborg skriver i DN (och temat är motsvarande är i SvD):

”Av alla män som utropat sig själva till genier är det bara en handfull som fortfarande ansetts vara det när eftervärldens dom har fallit – de andra har fallit tillbaka in i samma anonymitet som de hjälpsamma kvinnor som lagade deras mat, tvättade deras kalsonger, tog hand om deras älskarinnor och födde deras barn.”

Kommentera
8 mars 2008 under Noterat | kommentera

Re: Därför startar inte kvinnor företag

Emma Emma

Precis som Tobias påpekar är kvinnors kulturföretagande ett viktigt ämne, och utan tvekan är trygghetssystemen en bidragande faktor till att det inte ser så muntert ut på den kvinnliga företagarfronten.

Jag undrar om det finns några studier som specifikt uppmärksammar just kvinnliga kulturföretagare. Några av våra – ytterst preliminära – resultat pekar på att det ser lite annorlunda ut vad gäller till exempel nätverkbyggandets arenor och struktur. Än är det dock för tidigt att uttala sig om något, och därför söker jag andra studier som kopplar samman kulturföretagande och genus. (mer…)

Kommentera
8 mars 2008 under Noterat | kommentera

Därför startar inte kvinnor företag

Tobias Tobias

Internationella kvinnodagen idag och det har flera (alla?) tidningar uppmärksammat. Om ni inte sett Veckans affärers specialnummer bör ni gör det. Intervjuer med bland andra Anna Carrfors Bråkenhielm, som berättar om tv-branschen.

Idag skriver DN att Sverige är näst sämst i EU – efter Danmark – på kvinnligt företagande. Först blir jag lite förvånad, men sedan inte och då tänker jag framför allt på föräldraåren i livet. (mer…)

Kommentera
3 mars 2008 under Noterat | kommentera

Framtiden för kulturekonomin

Emma Emma

Apropå den tidigare refererade artikeln om de kvinnliga studenterna på Handelshögskolan, är det bara att konstatera att den kulturekonomiska framtiden ser ljus ut.

Tre – eller fyra (journalisten eller tekniken har tyvärr slirat) – av de sammanlagt tio handelsstudenterna berättar om sin kulturella bakgrund och påpekar att de gärna vill kombinera sitt kulturintresse med sin ekonomutbildning.

Vill man, kan man tolka det som ett tydligt tecken på det David Parrish kallar ”T-shirts and Suits” (även om man kan fråga sig om den framtiden inte klär lika mycket i klänning som i t-shirt och kostym). (mer…)

Kommentera
3 mars 2008 under Noterat | kommentera

Pojkar, pojkar, pojkar…

Emma Emma

Tycker att det har blivit lite mycket män här på bloggen, medan jag har varit på semester: Eckhard Miltz, van Gogh, Andreas & Norrlandspojkarna (bara namnet…), Putte Svensson, David Parrish, Alf Rehn, Malcolm Gladwell, Ulf Lundell…

Vad händer om man sätter skapandet – och talandet – i ett genusperspektiv?

Skulle vi till exempel tycka att Malcolm Gladwell var en lika bra berättare om han vore kvinna? Och vad skulle vi tycka om hon drog en historia om spagettisås på en stor konferens? (mer…)

Kommentera