Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
18 november 2013 under Noterat | kommentera

Sista Generator-konferensen (återblick)

Tobias Tobias

Idag och imorgon äger sista Generator-konferensen rum, med tanke på att organisationen Generator meddelat att de upphör. Jag ombads komma med ett inspel till arbetet med ”Creative Sweden 2020″ som pågår framför allt imorgon:

Du har varit på alla Generator-konferenser sedan Åre? Vad har hänt?

Det är bara sex år sedan, men känns som lång tid. Jag googlade fram bloggen från den första konferensen och jag blir lite nostalgisk när jag tänker tillbaka på olika tillfällen både före och efter. Så många fantastiska möten med duktiga människor som varit med och verkligen brunnit för de här frågorna.

Därför är det inte förvånande att jag samtidigt känner att mycket har uppnåtts. Jag började engagera mig enormt mycket i de här frågorna för tio–femton år sedan och vad som framför allt drev mig var två saker. För det första att vissa branscher inte togs på allvar, men idag behöver man bara slå upp Dagens Industri för att se att även de som jobbar med musik eller datorspel tas på allvar från ett ekonomiskt perspektiv.

För det andra såg jag tydligt hur många runt omkring mig föll mellan stolarna politiskt. Det var organisationer och folk som frilansade inom musik, media, film och annan kultur. Inom kulturpolitiken vände man ryggen åt det faktum att många hade företag. Inom närings- eller arbetsmarknadspolitiken förstod man inte den enorma betydelsen.

Hur ser du på diskussionen om kulturella och kreativa sektorn framåt?

Det som jag och andra började tala om kring millennieskiftet har ju inträffat. Vi har en ekonomi och ett samhälle där kreativitet och estetik är viktigare, där platser konkurrerar med varandra med hjälp av image och evenemang, men där också kulturen blivit mer ekonomiserad. På gott och ont.

Den utvecklingen kommer fortsätta. Och även om förståelsen har ökat och mycket har hänt även inom politiken så är det tydligt att nya, gränsöverskridande områden har svårt att få fäste, i alla fall när det gäller ”egna” ministrar som har sina definierade områden. Det behöver inte vara fel – men blir det så att frågorna verkligen tas om hand i befintliga strukturer, vilket det ofta heter? Det är en utmaning.

Tror du inte att politiken är intresserad?

Jo. I många fall tror jag verkligen att politiker är intresserade av många aspekter som kulturella och kreativa näringar-diskussionen handlar om. Men för att politik ska kunna genomföras behöver den bli mer konkret och då är det inte sällan en framkomlig väg att bryta ner vad man vill ha sagt. Att förtydliga, förenkla och prioritera. Det är när man inte ser en konkret lösning framför sig som man inget kan göra.

Vad gör ni på Volante just nu?

Utöver följeforskningsuppdrag jobbar vi dels med uppdatering av statistik för några branschorganisationer. För musikbranschen blir det ny sysselsättningsstatistik, även nedbruten för alla län. För modebranschen kommer vi nu också beskriva branschstrukturen. Det är ju olika främjandeinsatser som behövs för H&M respektive ett nystartat entreprenörsföretag.

Dels har vi nyligen avslutat två mycket intressanta regionala uppdrag där vi utvecklat nya metoder. I nordvästra Skåne har vi skapat en modell för så kallade kulturella fyrtorn. I Norrbotten har vi mätt och beskrivit kulturens betydelse för tillväxt.

Dessutom rullar en del av Volante på med bokutgivning. Jag är på så sätt i högsta grad kulturföretagare själv numera. Det har gjort mig till en både bättre och mer ödmjuk analytiker.

Vad tycker du är viktigt att få med i Creative Sweden 2020-agendan?

För att återkoppla till det som jag var inne på tidigare, tydlighet mot politiken, samt för att skapa en konstruktiv diskussion där man vet man pratar om, tror jag att det är viktigt att börja med att hålla isär och dela upp sig. Några talar utifrån besöksnäring, några om kulturföretagande på livs- och levebrödsnivå. Andra om entreprenörskap utifrån digitala affärsmodeller eller regional utveckling och attraktionskraft.

Men hänger inte dessa olika områden ihop?

Jo, självklart. I ett slutläge vid sammanställningen kan man sedan välja ut övergripande teman också. Men jag tycker att det vanligaste problemet i de här sammanhangen har varit att man pratat förbi varandra från helt olika utgångspunkter. Det har sällan lett någon vart. Det är synd, när det finns så mycket viktig erfarenhet att ta tillvara och uträtta även framåt. Tyvärr kan jag inte själv delta, men jag önskar stort lycka till.

Kommentera
12 september 2013 under Noterat | 2 kommentarer

Tillväxtverket förlänger satsning

Tobias Tobias

Har kulturella och kreativa näringar haft sin tid i ljuset?

Generator skickade ut ett pressmeddelande i veckan om att de lägger ner. Tidigare i år formulerade regeringens Råd för kulturella och kreativa näringar sin slutrapport. Och tidsperioden för regeringens handlingsplan för dessa branscher är över.

Men vid sidan av dessa pågår fortfarande en mängd aktiviteter, inte minst regionalt och lokalt. Idag har till exempel Kultur Skåne just KKN som tema när de samlas för ett av sina återkommande samverkansmöten, och i Skåne finns ett flertal pågående projekt; vi skrev häromveckan om Kela i Landskrona. I Stockholms län finns också en relativt nyantagen handlingsplan under namnet ”Kreativa Stockholm”, och ett nytag på gemensamma diskussioner.

Regeringen verkar också kanalisera sitt intresse genom Utrikesdepartementet och handelsministern, som var närvarande under Mercedes-Benz Fashion Week.

Jag var också på UD och höll en presentation samma vecka och fick reda på att ”främjandekalendern” fortsätter under 2014, det vill säga olika branschfokus inom KKN för handelsministern och angränsande myndigheter och organ.

Tillväxtverket har dessutom nyligen initierat ett nytt program för kulturella och kreativa näringar, åtminstone till och med 2015. Ett program? Jo, en struktur för att kunna husera flera projekt och aktiviteter. Läs mer här om deras insatsområden. Jag hoppas även att någon myndighet tar på sig ansvaret att formulera och sprida resultat från den handlingsplan som trots allt bidrog till många intressanta processer.

Så — nej. Strukturer förändras, men arbetet för kulturella och kreativa näringar pågår fortfarande.

Kommentera
27 november 2012 under Noterat | 1 kommentar

Missade möjligheter? (Om debattartikeln)

Tobias Tobias

image

Svenska Dagbladet idag, debattsidan Brännpunkt. Hela versionen publiceras dessutom på webben här.

Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar handlar inte bara om några branscher, utan om att modernisera synen på företagande generellt.

Sedan är det en sak för sig att näringsministern inte bättre rundar av den här handlingsplanen genom att åtminstone peka lite visionärt framåt, i stället för att bara säga att nu ska vi går över till ordinarie främjarverksamhet, eller hur det nu var hennes statssekreterare uttryckte sig igår på Generatorkonferensen. Om det är något jag tar med mig från årets Generator är det just detta klumpiga avslut: nej, det blir inget mer.

Men kanske kommer det inte spela så stor roll. Joppe Pihlgren, en av de få som varit på alla Generator-konferenser (ihop med mig och Nicke Lundmark, vem mer?), sa att nu kanske det tvärtom blir så att nu vet man, nu kan man köra vidare ändå på sitt sätt.

Fast några bra delar skulle nog behöva uppmuntran och direktiv. Emma har särskilt pekat på olika utbildningssatsningar.

Kommentera
4 maj 2011 under Noterat | kommentera

Idag släpps Visionsboxen

Tobias Tobias

Generator Sverige har tagit initiativ till tankesmedjan Visionsboxen som genomfördes under Generatorkonferensen i slutet av förra året. Idag släpps en (första?) rapport från arbetet.

Vi fokuserade vår diskussion dels på megatrender för samhället i stort, dels på utmaningar och utvecklingsspår som påverkar kulturella och kreativa näringar, inklusive diskussionen om dem.

Ladda ner rapporten här: Generator_Visionsboxen (.pdf; 0,1Mb)

Jag var ordförande. Till min hjälp hade jag denna begåvade samling:

Hans Henecke REGION SKÅNE OCH ORDFÖRANDE GENERATOR
Johanna Skantze VD GENERATOR
Martin Thörnkvist MEDIA EVOLUTION/SONGS I WISH I HAD WRITTEN
Evelina Wahlqvist HANDELSHÖGSKOLAN I GÖTEBORG
Rasmus Wiinstedt-Tscherning CENTER FOR KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMI

***

Nedan följer en sammanfattning:

HUR?

Det nya kan inte planeras fram – däremot kan förutsättningarna bli bättre
Det offentliga måste våga släppa taget. Kreativitet sker nästan alltid i marginalen innan det godtas av massan. Men fler kan känna sig respekterade i sina första försök och få hjälp att ta steget vidare.

Det stora har alltid börjat i mindre skala
Små stöd kan göra underverk. I stället för enbart stöd till etablerade – stöd till många, tidigt och ofta. Men rikta stöden mot de som siktar långsiktigt: verksamheter i stället för projekt.

Var begriplig
Var konkret och specifik istället för att vara abstrakt eller övergripande. Använd inte ”kulturella och kreativa näringar” utan att fundera över vad du menar. Anpassa ordval och förklaringar beroende på vem du pratar med.

VAR?

Stanna inte vid det lokala
Ingen plats är självförsörjande. Försök istället att se platsens roll i helheten. Den kritiska massan kan inte uppnås överallt, men i ett större system. Alltför många ”kreativa” handlingsprogram stannar vid de lokala gränserna, men kom ihåg att din plats bara kan lyckas i ett fruktbart sammanhang.

Talangerna är gissningsvis jämnt fördelade över landet
Att affärerna och jobben finns i de större städerna får inte riskera att slå ut bredden. På grund av avbefolkningen på landsbygden riskerar vi ett delat Sverige.

Vilka flyttar ut? Vilka flyttar in?
Varje vecka kan man i branschtidningar läsa om unga och framgångsrika svenskar som får jobb i New York eller på andra platser. Spotify och flera andra svenska företag etablerar sig utanför Sverige. Rörlighet är bra – men vilka lockar Sverige till sig?

Kommentera
2 mars 2011 under Samtal | kommentera

SAMTAL/Joppe Pihlgren: "Viktigt att stödja dem som gör saker"

Tobias Tobias

Förutom gitarrist och sångare i Docenterna har Joppe Pihlgren bland annat varit reporter i tv, gett ut en barnbok och arbetat med att utveckla kulturnäringarna för Tillväxtverket och KK-stiftelsen. Nu är han aktuell med nytt jobb på Generator Sverige och med en ny skiva, “Medan vi spelar pop”, som släpps den 9 mars.

Hur brukar du presentera dig – rockstjärna eller byråkrat?
Jag brukar aldrig presentera mig som rockstjärna eftersom jag spelar pop! När jag jobbade i byråkratin brukade jag nog mest presentera mig som byråkrat men min skelögda uppsyn står nog i kontrast till vad som kommer ur munnen när jag säger det.

Du har nyligen lämnat dina positioner på Tillväxtverket respektive KK-stiftelsen och börjat arbeta på Generator Sverige. Vilken är din roll där?
Jag och Johanna (Skantze, vd för Generator reds. anm.) hjälps åt med att fortsätta bygga Generator så att det blir en stark plattform för samarbete om kulturella och kreativa näringar mellan regionerna. På visitkortet står det ”senior advisor” för att jag har jobbat med frågorna länge. I praktiken hjälps Johanna och jag åt med idéer, kontakter och genomförande av olika aktiviteter för att bli ännu bättre för våra medlemmar och det går bättre och bättre.

Du har lång erfarenhet av att arbeta med att utveckla kulturella och kreativa näringar. Vad tar du hänsyn till idag som du inte hade tänkt på för fem år sedan?
Att ansvaret för det som ska åstadkommas ännu tydligare måste ligga hos dem som ska åstadkomma det. Det har hela tiden funnits ett nerifrån och upp-perspektiv på arbetet med upplevelseindustrin/kulturella och kreativa näringar, men det har också funnits ett uppifrån och ner perspektiv bland annat i de organisationer jag jobbat i. Jag tror att det är viktigare nu än tidigare att på riktigt vända på pyramiden och se till att stödja dem som faktiskt gör saker. Nyckelordet för de närmaste tio åren kanske är GÖR!

Vilka är de stora utmaningarna framåt?
Att vi alla förstår att vi befinner oss på en marknad som rör sig framåt och där det gäller att ta en eller flera positioner och hålla i dem. Med marknad räknar jag också in kvalitativa aspekter så för mig handlar det inte bara om att sälja utan kan lika gärna handla om konstnärlig utveckling. En viktig aspekt är då att jämställa dessa näringar med andra näringar och få acceptans för att konstnärligt utvecklingsarbete kan vara lika bra för samhället som till exempel teknisk forskning och då vet vi att det finns en del kvar att göra:-)

Vad har du i ditt jobb som samhällsutvecklare kunnat ta med dig från dina år som artist?
Jag har hela tiden med rimlig trovärdighet kunnat hävda att jag vet ungefär vilka villkor en artist, en mediaarbetare eller konstnär har. Jag tänker fortsätta att tjata om just detta och hoppas att det kommer en dag då jag kan sluta tjata!

Kommentera
25 november 2010 under Noterat | 3 kommentarer

Inte en modell, utan flera

Tobias Tobias

Tillbaka från konferensen Generator i Piteå. Kallt, mörkt, vinterfint — och kul att se många kära ansikten igen. Nedan inledningsföredraget från Scott Walker, grundaren av The Orchard som är en slags mellanhand för att sprida musik digitalt.

Se särskilt ungefär en halvtimme in, då han talar om att monetize the audience, not the content. Med det menar han att till exempel intäkter från en artist inte bara härstammar från en skiva, utan tv-program, liveframträdanden m.m.

Han tar upp några lösningar: sikta mot de 3 procent hängivna fansen som är beredda att lägga mycket pengar, men för att lyckas med det måste man skapa mer saker. Alltså create more stuff to fewer people.

Hans slutsats pekar mot strukturen efter massmediasamhället: There isn’t a single audience, there isn’t a single busines model. I stället måste vi jobba med flera modeller och mot flera publiker samtidigt.

Piteplay – Scott Cohen

Kommentera
24 november 2010 under Noterat | kommentera

EFTER HANDLINGSPROGRAMMET

Tobias Tobias

Piteå är kallt och idag håller jag mig inne. Jag ska leda konferensen Generators tankesmedja som döpts till Visionsboxen. Vi ska försöka analysera och välja ut de viktigaste utmaningarna framåt för de som arbetar med och i de kulturella och kreativa näringarna. Vi har tagit sikte mot tre till fem års sikt, det vill säga efter handlingsprogrammet, men med ett snävare tidsperspektiv än det som finns i nya boken ”Framtiden är nu”.

Målsättningen är att komma förbi de välkända ord som ofta finns i de rapporter om det här området, det vill säga mötesplatser, digitalisering och nya affärsmodeller. Efter ett tag blir de upprepningar och tappar i värde.

Flyg har varit inställda och försenade, men till slut har många välkända ansikten dykt upp, bland andra delar av Rådet för kulturella och kreativa näringar som presenterades igår. Läs mer om det i debattartikeln i Dagens Industri.

Kommentera
2 november 2010 under Noterat | kommentera

Generator 2010 i Piteå – sista anmälningsdag idag

Tobias Tobias

Det är sista dagen idag att anmäla sig till konferensen Generator som äger rum 23-24 november i Piteå.

Där blir det mycket snack om kulturella och kreativa näringar. Själv ska jag leda ”Visionsboxen”, som av arrangörerna presenteras så här:

Under konferensens andra dag kommer vi att sätta samman en tankesmedja med ett antal utvalda personer som placeras i ett separat rum kallat ”Visionsboxen”. Under ledning av Tobias Nielsén (Volante) ska dessa personer lyfta blicken och diskutera visionen om satsningar på kulturella och kreativa näringar de närmaste fem till tio åren. Hur ser framtiden ut? Vilka utmaningar står vi inför? Och hur bör vi tackla dem? Tanken är att även du som konferensdeltagare ska komma med inspel och tankar till denna tankesmedja under dagens lopp. Några av deltagarna är: Evelina Wahlqvist, Göteborgs Universitet, Rasmus Wiinstedt-Tscherning, Center for Kultur- og Oplevelsekonomi, och Martin Thörnqvist, Media Evolution.

Andra som medverkar är bland andra Scott Cohen, grundare av the Orchard, Monica Lindh Karlsson, utbildningsansvarig på Designhögskolan Umeå Universitet, Pär Lager, vd för Berghs School of Communication samt Peter Sunde, grundare av Flattr.com (och verksam bakom The Pirate Bay).

Kommentera
7 juli 2010 under Samtal | kommentera

SAMTAL/Johanna Skantze: "Därför är kreativa näringar viktiga"

red red

Johanna Skantze är vd för Generator som arbetar för att främja tillväxten inom kulturella och kreativa näringar genom kompetensutveckling och kunskapsspridning. Framför allt riktas arbetet mot kommuner, regioner och högskolor.

På ett år har Johanna blivit något av en nyckelaktör inom diskussionen om kulturella och kreativa näringar och synts både i Sverige och utomlands. I måndags var hon med och arrangerade ett seminarium i Almedalen om ”kreativa näringarna och export”. Se eftersändning från seminariet här.

Var kom du ifrån?

Dels har jag tidigare erfarenhet av att under flera år ha drivit projekt relaterade till entreprenörskap och innovation på Europanivå, med bas i Tyskland och Italien. Min erfarenhet i kombination med förmånen att arbeta med personer som är otroligt generösa med sin kunskap och sina kontaktnät har varit mycket värdefullt i mitt arbete. Jag fick ett snabbt insteg i de svenska nätverken, bland annat tack vare min företrädare Anders Sjöstedt* som introducerade mig i olika sammanhang där jag kunde etablera viktiga kontakter.

Varför är du intresserad av det här området?

Jag tycker det är fantastiskt roligt att arbeta i gränslandet mellan privat och offentlig sektor och utmanas av komplexiteten i dessa frågor. Jag är övertygad om att det är ett framtida tillväxtområde där Sverige verkligen kan hävda sig internationellt — och kan jag genom mitt arbete i Generator vara delaktig i att främja den utvecklingen är det otroligt stimulerande!

Varför bytte Nätverket för upplevelseindustrin namn till Generator Sverige?

I och med 2009 års arrangemang etablerades vår konferens Generator som den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med utveckling av kulturella och kreativa näringar. Det möte som skapas i konferensen är vitalt för vår organisation samtidigt som den innefattar allt vi gör; kunskapsspridning, kompetensutveckling och kontaktskapande. Dessutom används begreppet upplevelseindustri alltmer sällan medan vi istället talar om kulturella och kreativa näringar, vilket är ytterligare en anledning som gör namnbytet till Generator naturligt.

Vilken roll fyller Generator?

Generator är en nationell plattform för regionala och nationella aktörer som arbetar med utveckling av kulturella och kreativa näringar. Vi är en medlemsorganisation som samlar regionala och kommunala aktörer med målet att skapa förutsättningar för regional utveckling genom tillväxt och profilering.

Det är valår i år. Vad säger du till politiker när du möter dem?

Jag understryker fördelarna med att satsa på detta område: tillväxt; detta är redan växande branscher och det finns ett stort intresse för att arbeta inom dem, alltså är det viktigt att underlätta för företagande då många av entreprenörerna har icke-kommersiell bakgrund, mervärdet i god design; det finns ett samband mellan att involvera design som strategiskt verktyg och inte bara som estetiskt tillägg och ökad lönsamhet, förbättrad Sverigebild; dessa branscher stärker Sverigebilden och sätter avtryck internationellt.

Vilken är den viktigaste frågan i Sverige just nu för de kulturella och kreativa näringarna?

Nationellt handlar det om att den handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som nu sjösatts blir så lyckosam som möjligt, ett ansvar som ligger hos alla inblandade. Internationellt handlar det om att vi från Sverige håller oss framme när grunden för EU-initiativet European Creative Industries Alliance ska läggas. Generator har inlett samtal med intressenter i flera andra länder för att undersöka möjligheten att göra ett gemensamt inspel till DG Enterprise and Industry.

Ni arrangerar även konferensen Generator igen i november, den här gången i Piteå. Behöver vi ytterligare prat om satsningar på kreativa näringar?

I år gör vi Generator ännu mer till en arena för att visa upp vad som händer på olika platser i landet. Vi kommer att lyfta upp fler konkreta case, fler exempel på regionala och nationella projekt och ställa fler entreprenörer på scenen för att låta dem själva berätta om sina erfarenheter. Och det finns det definitivt ett stort behov av att göra!

* Numera chef på Hyper Island i New York, reds. anmärkning.

Kommentera
26 november 2009 under Analys, Noterat | kommentera

Intresset för kreativa näringar ökar

Tobias Tobias

Gnistbildning är ett ord som jag tar med mig från konferensen Generator i Malmö igår och förrgår. Bra titel på en eventuell bok, om inte annat. (Ordet nämndes av Johan Hellström, mannen bakom Furillen på Gotland.)

Så är det med konferenser. Ofta tycker jag att det är några små oväntade bitar som gör det lönt att lägga tid och kraft på dem.

I övrigt är en slutsats att intresset för de kreativa näringarna faktiskt ökar. Den här konferensen var ett tecken på det (fullsatt, fler än 300 deltagare). Ett annat är förstås regeringens handlingsprogram.

Jag är förvånad. Främst över att det tagit så lång tid, och att vi egentligen kanske borde vara mer specifika i våra diskussioner än att ta måla med de där stora penseldragen som bara begreppet ”kreativa näringar” (eller ”upplevelseindustrin”) innebär. Men en personlig lärdom är hur lång tid det tar för vissa idéer att slå igenom politiskt och bredare. Varför de slår igenom är en diskussion för sig.

Ofta har det känts som att vi – jag! – fortfarande står och talar om sådant som var tydligt för tio år sedan, som om inget har hänt. Men, som jag sa i en tillbakablickande diskussion (”10 år med kreativa näringar”), så är det snarare så att det som förutspåddes och påbörjades för tio år sedan har slagit igenom med magnitud under nollnolltalet. Om man tidigare kunde prata om det som var på gång så finns nu massvis av exempel. Tittade bakåt gjorde också Carin Daal (f.d. KK-stiftelsen, numera Region Skåne) och Birgitta Modigh (Kulturrådet). I samma panel tog sig Evelina Wahlqvist (Handels i Göteborg) som vanligt en fri och offensiv mittfältsroll och gjorde det bra.

Tyvärr är det ju lite mindre spännande att upprepa sig – men jag balanserar detta mot flera nystartade projekt som handlar om att blicka framåt, både vad gäller kultursektorn, bokmarknaden och samhället i stort. Vad kommer hända? Fråga mig om sex månader och jag kommer ha massvis av kvalificerade gissningar.

***

Annars var det två helt bisarrt intensiva dagar i Malmö (och, utöver det, ett möte på Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn). Jag var involverad i fyra programpunkter. Diskussionen med fyra exempel från olika länder var delvis mycket intressant, inte minst karismatiska Tonika Sealy från Caribbean Export. (Se klipp här.)

Här är presentationen från seminariet om statistik, introduktionsföreläsning om hur man kan mäta kultur, upplevelser och kreativa näringar:
Presentation: Går de kreativa näringarna att mäta? Klart det går (2,3 Mb)

En mycket intressant panel fick dessutom några ord vardera under rubriken ”Hur går vi vidare nu?”. Där inledde kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth oväntat bra, men vi hörde också intressanta exempel från bland annat Umeå (Jan Björinge). Den panelen var också första gången det blixtrade till och blev debatt då Karin von Schenck – f.d. journalist men numera sparrisodlare, ”från verkligheten” som hon sa – angrep projektifieringen i det offentliga systemet.

Konferensen är redan väldokumenterad och mer kommer fyllas på. Här är förmiddagspasset från dag 2 med just den panelen (sista delen), men också med radiojournalisten Karsten Thurfjells genomgång av arkitektur (först) och återblickspanelen (därefter) som jag deltog i:

Kommentera