Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
22 oktober 2013 under Noterat | kommentera

Livet mellan husen

Tobias Tobias

Vi skrev tidigare om den utredning vi på Volante gjorde angående kulturens värden i Norrbotten. Men vi jagade inte bara siffror.

Som en del av den mer kvalitativa diskussionen i utredningen intervjuade vi dessutom Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef för LKAB. Varför vi intervjuade vd:n för ett gruvbolag i en utredning om kulturens värden? Därför att LKAB har uttryckt att de tycker att kultur är viktigt för att skapa attraktivitet.

Lars-Eric Aaro var tydlig med att life between buildings, som han uttryckte det, spelade väldigt stor roll för deras möjlighet att rekrytera personal som också bor på orten. Och för att skapa detta liv mellan husen menade han att kulturen spelar en viktig roll. Många gruvor i världen som likt Kiruna ligger i mer perifera lägen har en ”oljeplattformsmodell” där arbetare inte bor på orten utan flygs in i tvåveckorsskift. Något Aaro menar är olönsamt i längden.

LKAB är också involverade på flera sätt i kulturlivet i Norrbotten. Ett av deras mest omfattande engagemang är tillsammans med Norrbottensteatern där de genom ett bidrag med 1,2 miljoner per år gör det möjligt för elever i grund- och gymnasieskolan i Kiruna och Gällivare att få ta del av teaterföreställningar. Det finns även planer på att utöka programmet med teaterpedagoger.

Så varför satsa på teater i skolan? Flera skäl men ett av de tydligaste för LKAB är att när de behöver rekrytera personal är det sällan en enskild person de rekryterar utan ett beslut för en hel familj. Och när föräldrar tar beslut om var de ska bo är barnens förutsättningar något som har stor betydelse. Han ser även att ett rikt kulturliv på orten är en viktig del i deras möjlighet att bredda bakgrunden bland företagets anställda, med fler kvinnor och annan kulturell bakgrund än svensk. Kort och gott, för att rekrytera den personal de behöver räcker det inte att bara erbjuda en lön.

En intressant poäng att ta med sig från Lars-Eric Aaros resonemang och LKAB:s engagemang för kulturen är att det inte bygger på en filantropisk grund. Sådana ingångar finns också, men Aaro var tydlig med att påpeka att det är ett affärsmässigt beslut.

Nyttosyn? Visst. Men därmed också uttryck för tron på kulturens olika värden.

Kommentera