Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
8 november 2013 under Noterat | kommentera

Rapportering från European Culture Forum

red red

I veckan ägde konferensen European Culture Forum rum i Bryssel. Vi kunde inte vara på plats men har följt twitterrapporteringen från konferensen, och kan rapportera några intressanta punkter vi lyckades snappa upp. Om du var på plats får du gärna berätta om dina intryck i kommentarsfältet.

I sitt anförande till konferensen underströk Manuel Barroso, Europakommissionens ordförande, kulturens egenvärde och dess ekonomiska betydelse. Angående budgetförhandlingarna för Kreativa Europa sa Barroso att: ”Indeed spending on culture is not a luxury but a sound investment and not only for the distant future. Culture is not a ‘nice to have’, but a ‘need to have’”.  Och att: “We believe it is not smart to cut in culture, to cut in science, to cut in research, to cut in what can be the sources of growth in the future, of job creation for our young people”.

Androulla Vassiliou, kulturansvarige vid kommissionen, uppmanade bland annat medlemsstaterna att använda strukturfonderna för att främja kultur i regionerna och städerna.

Nedan följer några ytterligare punkter vi fångat upp från diskussionerna.

Kreativa Europa

Den 19 november klubbas budgeten för det nya kulturprogrammet Kreativa Europa i parlamentet. Storleken på budgeten ser ut att bli 1,5 miljarder euro. En ökning med nio procent enligt nuvarande program. Under året har förhandlingarna varit hårda då..

Fördelningen ser ut att blir 31 procent för kultur, 56 procent till media och 13 procent till tvärsektoriell del. Det är den senare delen som är den större nyheten i hela programmen.

Även Horisont 2020 som är EU:s nya program för forskning och innovation, här finns en sammanfattning av det som berör kulturområdet. EU kommer släppa mer information om Horisont 2020 i början av december. Läs även mer om Horisont 2020 hos Vinnova.

Minskat kulturellt deltagande under krisen

En ny ”Eurobarometer” med särskilt fokus på kulturell tillgänglighet och deltagande visar att deltagandet har minskat sedan den undersökning som gjordes 2007.  Enbart 38 procent svarade att de aktivt deltagit i en kulturell aktivitet som att sjunga, dansa eller fotografera under det senaste året. När det gäller ”passivt” kulturellt deltagande svarar 18 procent att deras engagemang är högt eller mycket högt. 2007 var motsvarande siffra 21 procent. Minskningen har skett över alla kulturområden utom för biobesök.

Resultaten skiljer sig dock åt mellan länderna inom EU. Sverige ligger långt högre än EU-genomsnittet och här har deltagandet ökat i samtliga kategorier sedan 2007.

Läs mer om undersökningen.

@diversity Awards

Under konferensen presenterades vinnarna i @diversity Awards. En projekt och tävling som går ut på att hitta nya lösningar för innovation inom kulturområdet och för kulturens distribution. Läs mer om vinnarna.

Kommentera