Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
21 juni 2011 under Noterat | kommentera

Litet museum vinner projekt Rekos pris

red red

Museum Anna Nordlander är Sveriges ”schystaste (sic!) konstinstitution” enligt Rekorapporten 2011. Museet hör till de mindre museerna i Sverige och riktar sitt fokus mot samtidskonst och genus. Museet är mer av en mötesplats för diskussioner kring kön och identitet där konsten används som en utgångspunkt för samtalen.

Förra årets vinnare var Göteborgs konsthall som i år hamnar på en nionde plats, fortfarande rekomärkt dock. Projekt Reko startade 2009 av den ideella föreningen c/o konst och drivs idag av Konstfrämjandet. Projektet går ut på att undersöka arbetsvillkoren för konstnärer som ställer ut vid Sveriges konstinstitutioner. Undersökningen bygger på enkätintervjuer med konstnärer som ställt ut på de 62 undersökta konstinstitutionerna.

Rapporten visar att var fjärde konstnär saknar ett skriftligt avtal och tre av tio konstinstitutioner låter konstnärer arbeta utan avtal. Nära var femte konstnär får betala delar av utställningen själv. Förra årets resultat som visade att det inte går att se någon skillnad i arbetssituationen mellan de riktigt stora institutionerna och de små gäller även i årets rapport.

De nio konstinstitutioner i topp som erhåller rekomärkning är:

 1. Museum Anna Nordlander, Skellefteå.
 2. Bildmuseet, Umeå.
 3. Västerås konstmuseum.
 4. Konsthallen – Bohusläns museum.
 5. Nationalmuseum, Stockholm.
 6. Konsthall C, Stockholm.
 7. Lilith Performance Studio, Malmö.
 8. Moderna museet, Stockholm.
 9. Göteborgs konsthall.

Läs och ladda ned hela rapporten [.pdf]. Läs även Tobias Nielséns essä där han resonerar, utifrån förra årets rapport, kring en tradition och norm av låg ersättning men som på inget sätt är skriven i sten, bara oerhört trög att förändra.

Kommentera
16 juni 2011 under Noterat | 2 kommentarer

Mycket konst för pengarna

Tobias Tobias

Konstnärsnämnden släppte igår en tredje rapport om arbetssituationen för konstnärer. Rapporten fokuserar på varifrån konstnärer får sin inkomst i relation till hur mycket de arbetar. En indelning av arbete görs i rapporten mellan konstnärligt arbete, indirekt konstnärligt arbete (knyter an till konstnärligt arbete men ej direkt produktion) och icke konstnärligt arbete. Andra frågor som rapporten också undersöker är anställningsformer, arbetslöshet, företagande och kompletteringsarbete.

Några av rapportens resultat:

 • Konstnärers arbete består i större utsträckning av direkt konstnärligt arbete än vad tidigare undersökningar visat, 73 procent, räknat i tid. Indirekt konstnärligt arbete står för 13 procent och icke-konstnärligt arbete 14 procent.
 • Konstnärer arbetar mer än befolkningen i genomsnitt, 46 timmar per vecka mot 37 timmar. Medianinkomsten för konstnärer är dock lägre, 205.600 kronor vilket är 15 procent lägre än medianinkomsten för hela arbetsmarknaden.
 • Skillnaderna mellan olika konstområden när det gäller arbetstid och inkomst från olika typer arbeten är dock stora.
 • 35 procent av de tillfrågade uppger att de var tillsvidareanställda på heltid, 20 procent visstidsanställda på hel- eller deltid och 35 procent hade projektanställning. I Sverige generellt är 85 procent är tillsvidareanställda.

Rent spontant blev jag förvånad över resultaten i den första punkten — att den mesta tiden läggs på ”direkt konstnärligt arbete”. Men vid närmare eftertanke så är det ju ofta tid som utgör den stora insatsen för en konstnär. Och ställ detta mot att lönenivån är lägre.

De frågade utgörs av ett urval på 3.500 personer av de 21.500 personer som ingått i de tidigare studierna, 42 procent svarade på enkäten. Rapporten berör arbetssituationen för år 2008.

Ladda ned rapporten [.pdf]. Läs även Sveriges Radios artikel.

Kommentera