Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
4 juli 2013 under Noterat | kommentera

Kreativa krafter i media

red red

Tobias Nielsén deltog i Almedalen vid ett seminarium om hur Stockholm-Mälarregionen kan gå vidare i att utveckla den kulturella och kreativa sektorn. Han presenterade också statistik över sektorn utifrån den nyligen släppta rapporten Kreativa krafter, som också innehåller en rad rekommendationer till beslutsfattare. Klas Rabe som varit ansvarig för Tillväxtverkets fördelning av medel inom ramen för regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar deltog också i seminariet.

Ett flertal medier plockade också upp diskussionen vid seminariet och rapportens resultat. Kulturnytt rapporterade från seminariet och intervjuade både Tobias Nielsén och Klas Rabe. Tobias poängterade att även om Stockholm-Mälarregionen hamnar i topp så är dessa frågor något som berör hela landet. Rabe sa bland annat att det finns en högre andel kvinnor och personer med invandrarbakgrund som är företagare inom denna sektor än andra, att trösklarna för att ta sig in i lägre än inom andra sektorer.

Kulturnytt fortsatte också diskussionen dagen efter med ett inslag som tog upp kritik från Klys mot regeringens satsning på de kulturella och kreativa näringarna. Kritiken riktade sig mot att satsningen inte kommit enskilda kulturskapare till del och att de kulturella näringarna delvis förbisetts för de kreativa näringarna. Liknande det resonemang som Ulrika Holmgaard lyfte i vårt samtal med henne i förra veckan.  Inslaget tar också upp rapportens områdesindelning och säger bland annat att bildkonst inte finns med. Det är dock en missuppfattning då bildkonsten visst finns med i statistiken men är inte tillräckligt stor för att det ska vara möjligt att statistiskt särredovisa den i rapporten.

TT Spektra plockade också upp rapporten i en notis som publicerats i ett flertal tidningar, här i SvD. Liksom en del bloggar: Magnus Mörck, chef för Konstfacks Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelning och bloggen Gilla Örebro.

 

Kommentera
3 juli 2013 under Noterat | 3 kommentarer

Allt faller på plats i Almedalen

Emma Emma

Almedalen 2013 var fantastiskt! Mitt bästa Almedalen någonsin – och minns då att jag har gotländska rötter och har varit med (nästan) ända sedan start! Då det verkligen var Palmedalen.

I år föll allt på plats. Jag växlade konstant mellan tre sorters seminarier: om kultur, om ekonomi och om välmående – och fick plötsligt ihop det.

Nyckeln kom när jag ena dagen gick på seminarium och hörde Adrian Wooldridge från The Economist, han som skrev den hajpade rapporten om hur bra vi är i de nordiska länderna. Eller, rättare sagt, hur bra vi har blivit sedan tidigt 1990-tal, då den ekonomiska utvecklingen sköt fart samtidigt som vi nedrustade välfärden. I hans kurvor pekade allt uppåt, och där inkluderades även kulturen, illustrerat bland annat av deckarförsäljningen.

Nästa morgon såg jag exakt likadana kurvor. De tog fart vid precis samma årtal och pekade precis lika mycket uppåt. Men nu handlade det inte om ekonomisk utveckling, utan om självmord, sömnstörningar, stress och användningen av anti-depressiv medicin i Sverige. Seminariet var anordnat av Karolinska Institutet.

Kanske tog vår ekonomiska utveckling fart från tidigt 1990-tal, men i så fall på bekostnad av vår hälsa och vårt välmående.

Den tredje pusselbiten kom samma eftermiddag när Sacco sa det självklara: vi har egentligen inga vetenskapliga belägg för att kultursatsningar leder till ekonomisk utveckling, men däremot kan vi vetenskapligt bevisa att kultur bidrar till hälsa. Vad gäller kultur och ekonomisk utveckling kan vi se en korrelation, men vi kan inte bevisa ett kausalsamband. Det kan vi däremot vad gäller kultur och hälsa.

För mig blev det där och då tydligt att jag är på rätt spår, när jag nu jag intresserar mig allt mer för sådant som social hållbarhet, välmående, mening och medvetenhet kopplat till kultur. Det handlar om ett slags långsiktig hållbarhet, som inbegriper fler aspekter än vad som är kortsiktigt lönsamt och bidrar till ekonomisk tillväxt.

Att ta det här större greppet är också att ta begreppet ”ekonomi” på allvar. Ekonomi handlar om att hushålla med resurser, och för att göra det måste vi inbegripa såväl människa som miljö – och tänka långsiktigt!

Det är kulturekonomi – på riktigt!

Kommentera
3 juli 2013 under Noterat | kommentera

Och så lite politik

Emma Emma

Det bidde inte mycket politik för min del i Almedalen i år. Jag hann med en kväll med Gudrun Schyman hemma i Östergarn och en snabb utfrågning av Anders Borg.

Schyman & Borg – två av mina favoritpolitiker! De är otroligt inspirerande att lyssna till båda två!

Borg var dessutom lite tydligare om att han verkligen vill ha kvotering till styrelser!

Och Schyman var toppen, inte minst i sin analys av Jimmie Åkessons anti-feminism, som fått skrämmande lite uppmärksamhet i medierna! Varför uppmärksammar man inte koppling rasism och anti-feminism mer?

Intressant blev det också på ett seminarium på Frälsningsarmén. Där togs kopplingen mellan Sverigedemokraterna och pingströrelsen upp, som jag aldrig hört talas om.

Är vi på väg att få en kristen höger a la USA, månntro? Och tar kyrkan det på allvar? Diskuteras frågan där?

Och hur kan vi förstå det idekomplex som rymmer rasism, anti-feminism, anti-miljö och – vill jag lägga till – anti-konst? Hur kan vi motverka det?

Kommentera
3 juli 2013 under Noterat | kommentera

KKS istället för KKN

Emma Emma

Jag börjar bli mer och mer benägen att överge begreppet KKN. Det är säkert varken pragmatiskt eller politiskt smart, men det vore rätt skönt. KKN är ett begrepp som skaver.

Dels för att KKN inte alltid fångar, som Ulrika Holmgaard sa, det första K:et, Kulturen. Varken enskilda konstnärer eller kulturorganisationer finns alltid med.

Dels för att KKN stänger ute en massa andra näringar, som förstås också är kreativa. Som stålindustrin, till exempel, vars seminarium jag deltog i på morgonen. De tycker sig också vara kreativa, och är det förstås i högsta grad.

Därför lutar jag mer och mer åt att börja använda KKS istället, det Kulturella och Kreativa Samhället, där kultur och kreativitet – för att tala med Sacco – utgör en bas, och inte stannar i några få utvalda branscher. Det ändrar dessutom – och viktigast av allt – fokus från något slags begränsat, kortsiktigt ekonomiskt tänkande till termer långsiktigt samhällstänkande.

Fast när jag försökte lansera det i Almedalen, fick jag förstås mothugg. Det är nog redan för stora investeringar gjorda i begreppet KKN.

Kommentera
3 juli 2013 under Noterat | kommentera

Stål är den nya kreativiteten

Emma Emma

Onsdag morgon inleddes hos stålindustrin. Alla svenska stålföretag har nämligen via sin branschorganisation, Jernkontoret, tagit fram en vision för stålindustrin 2050.

Det är en häftig vision. Här kopplar man samman teknik, människa och miljö – och sätter ambitionerna högt. Skyhögt.

För att diskutera visionen har man också bjudit in sådana som jag, bland annat för att diskutera arbetsmiljö och kreativitet, och kloka Johan Kuylenstierna från Stockholm Environment Institute. Så också i dag. Och för att ta fram visionen har man involverat en massa olika parter: anställda, politiker, unga, miljörörelse, allmänhet, kyrkan och så vidare.

Det känns så i tiden! Istället för att låsa in sig på sin kammare, bjuder man in från olika håll och kanter, och tar ett mycket bredare grepp om utvecklingen!

Kommentera
2 juli 2013 under Noterat | kommentera

Sacco + Spendrup = Spyfärdig

Emma Emma

Årets lågvattenmärke infann sig i dag. Kulturekonomen Pier-Luigi Sacco skulle samtala med Jens Spendrup, ordförande i Svenskt Näringsliv.

Det var förfärligt!

Jens Spendrup intog direkt ståndpunkten att han inte förstod ett dugg; att han inte såg några samband mellan kultur och ekonomi och att han inte tyckte att kultur skulle finansieras med offentliga medel.

Sedan ”pratade” de en timme på en så låg nivå att man blev helt spyfärdig!

Flera timmar efteråt mår jag fortfarande illa. Hur tänkte man när man bjöd in Jens Spendrup? Och hur tänkte Svenskt Näringsliv när de valde en sådan till synes obildad person till ordförande?

Jag blir så himla ledsen när jag bevittnar sådant här. Det bekräftar alla fördomar som finns om näringslivet – och det är så synd!

Kommentera
1 juli 2013 under Noterat | kommentera

De skilda kretsloppen i Almedalen

Emma Emma

Det som alltid är lite tråkigt med Almedalen är att det existerar så många olika kretslopp, och att de så sällan möts.

På förmiddagens seminarium inom ramen för Kultur i Almedalen var det idel välbekanta ansikten; mest kulturfolk, skulle jag tro. Kulturarbetare och kulturadministratörer.

Och på eftermiddagens ekonomiska seminarium var det förstås mest näringslivsfolk. Trots att det verkligen handlade om politik och det ändå är ”politikervecka”, var det enbart en (1) politiker där!

Visst är det tråkigt? Man skulle önska att de olika sfärerna möttes lite oftare, men samtidigt är det väldigt tidstypiskt eller, som min pappa skulle säga, typiskt för den individualiserade tid vi lever i.

Det är lite som när jag åkte på semester i höstas med mina fyra väninnor – och alla skulle äta sin egen mat. Vi kunde helt enkelt inte enas om en gemensam måltid, utan till slut satt vi där med fem olika maträtter, på grund av olika dieter och ideal.

Lite likadant känns det i Almedalen, trots retoriken om att vara en ”mötesplats”.

UPPDATERING

Fast det finns förstås undantag, som när Pussy Riot dyker upp. Då märks kulturens gränsöverskridande kraft på allvar!

Kommentera
1 juli 2013 under Noterat | 1 kommentar

Crowdfunding – demokratisering eller kommersialisering?

Emma Emma

Att recensera ett seminarium man själv har modererat, låter sig inte göras i första taget. Jag kan hitta en miljon fel – och så gott som alla skyller jag på mig själv.

Men nu ska inte min eviga ”scenskam” få styra, utan istället tänkte jag lyfta fram några frågor som jag bär med mig om crowdfunding, efter att ha lyssnat till paneldeltagare och andra kloka människor på seminariet i Almedalen i dag:

* Handlar det inte mest om att vi går från makro till mikro, från system till individ?
* Är det inte, som alltid, mycket prat om fördelarna, men inte så stort i praktiken?
* Vad kostar det egentligen och vad är det värt?
* Kommer det någonsin att bli något annat än ett litet alternativ, som passar en del, men långt ifrån alla?
* Om det används som ett system för att ta betalt för andra uppdrag (som ett par paneldeltagare sa), kan man då verkligen prata om en kompletterande form av finansiering?
* Är det kanske främst ett system som lämpar sig för extroverta projekt med många kontaktytor, som via crowdfunding kan få större utväxling på sina insatser?
* Hur kritisk är man bland de offentliga aktörerna; ser alla faran med att privata pengar skulle kunna köpa sig offentliga medel?
* Om det nu är så bra, varför är det så få som själva är med och finansierar projekt på det här sättet (i publiken var det kanske en sjättedel som hade gjort det någon gång)? Vilka är egentligen med?
* Hur fungerar det för offentligt finansierade institutioner? Är det ens ett alternativ?
* Hur kommer det sig att det är så stort i Holland? Att det är stort i Spanien kan man förstå, eftersom den offentliga finansieringen har havererat, men varför i Holland?

Och så vidare. Det finns säkert många fler frågor, och kanske till och med några svar.

Kommentera
1 juli 2013 under Noterat | kommentera

Almedalen light

Emma Emma

Almedalen är som Allsången. Bägge fångar det bästa med Sverige: alla får vara med, det spelar ingen roll om man kan tala eller sjunga, om man är statsminister, schlagerstjärna eller bara en alldeles vanlig ovanlig människa. Det är öppet och informellt, folkligt och fint – och alldeles unikt!

Åtminstone i teorin. I praktiken är det inte riktigt min grej. Varken Almedalen eller Allsången. Kanske för att det är för mycket grupp över bägge arrangemangen – och jag har aldrig varit en gruppmänniska. Jag gillar inte konferenser, mässor och andra stora sammanhang. De gör mig nervös.

Och jag gillar inte heller när det blir för mycket på en gång. Tankar och ideer är alltid bäst när de kommer i lagom mängd; när man hinner tugga och smälta dem ordentligt. Det hinner man inte riktigt i Almedalen.

Men jag ska ändå försöka vara positiv och inte klaga. Jag är bara här i tre dagar och jag ska se till att få ut så mycket som möjligt av seminarieprogrammet. Själv deltar i tre seminarier: om crowdfunding, om KKN och om stålindustrin som kreativ näring.

Resten av tiden ska jag passa på att lära mig så mycket som möjligt. De senaste årens stjärna i det svenska kulturekonomiska kretsloppet, Pier-Luigi Sacco, tänkte jag lyssna på, liksom eventuellt kulturministern, eftersom hon samtalar med Katrine Kielos, vilket kan bli spännande. Än så länge har jag nämligen aldrig hört ett intressant samtal med kulturministern, men jag tror, hoppas och hejar på Katrine! I övrigt kommer jag dock att undvika seminarier där jag redan har hört alla talare.

Istället för klassiska kulturseminarier kommer det alltså att bli andra ämnen, bland annat ett par om det som forskningsmässigt intresserar mig mest just nu, nämligen kontemplativa praktiker. Eller social hållbarhet, som det kallas på KI.

Personligen är jag nämligen lite trött på allt prat om kultur, kreativitet och innovationer. Länge har jag velat att det kulturekonomiska samtalet också ska rymma mer existentiella frågor; inte minst för att jag tycker att det är där konstens största bidrag ligger. Istället för att fokusera så evinnerligt ensidigt på ekonomisk tillväxt, kreativitet och innovationer, tycker jag att vi också borde fokusera på social hållbarhet, medvetenhet och existentiella spörsmål.

Kommentera
24 juni 2013 under Noterat | 2 kommentarer

Kulturekonomiska diskussioner i Almedalen

red red

Almedalsveckan närmar sig och diskussionerna som berör kultur och inte minst de kulturekonomiska frågorna är många även i år. Kom gärna in med era tips så uppdaterar vi denna lista.

Svensk Scenkonst samlar liksom de senaste fyra åren ett flertal seminarier som berör kulturekonomiska frågor, bland annat om hållbar tillväxt i livemusiken, att förena kulturens egenvärde med samhällsnytta och kultur som drivkraft för reigonal utveckling. Kungliga musikhögskolan anordnar ett seminarium om hur musik och utbildning skapar affärsnytta. KreaNord kommer diskutera hur man skapar ramverk för att unga kreatörer ska ha möjlighet att bli framgångsrika även kommersiellt. Folkets Hus och Parker arrangerar bland annat ett seminarium om kulturens roll i samhället. Kommande kulturhuvudstaden Umeå arrangerar seminarier om kulturdriven stadsutveckling och kulturdriven tillväxt. Och Stockholm University of the Arts arrangerar ett seminarium om konstnärlig forskning. Kulturrådet har ett välfyllt program med underrubriken “kulturens roll för människan och samhället” och tar bland annat upp kulturen och Sverigebilden som arrangeras i samarbete med Svenska institutet.

Några av de sammanhang där vi är engagerade på olika sätt är i Mälardalsrådets seminarium om kreativa näringar, Kulturanalys seminarium om Crowdfunding och Örebro kommuns seminarium om kultur kopplat till attraktivitet.

***

Uppdatering

 

Kommentera