Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?

Registret för kulturekonomi.se är konfidentiellt. Dina kontaktuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från kulturekonomi.se eller tredje part godkänd av kulturekonomi.se. Du kan välja att tacka nej till information från kulturekonomi.se genom att avregistrera dig.

Dina personuppgifter skyddas mot förstöring, ändring och spridning. De behandlas under trygga former och med tekniskt stöd som medför en mycket hög säkerhet vid förvaring och överföring. Uppgifterna skyddas mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna.

Som registrerad kan du begära kostnadsfri information om personuppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.Detta genom att skicka en e-post till info@kulturekonomi.se.

Genom att acceptera reglerna samtycker kunden/medlemmen/användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta policydokument.

För att avregistrera dig från kulturekonomi.se skickar du en e-post till info@kulturekonomi.se med ämne märkt ”avregistrering” samt med dina namnuppgifter i meddelandet.