Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?

Tobias rekommenderar (hela listan på bokus)

The Long Tail – Why the future of business is selling less of more, Chris Anderson (2006)
9781401308605
Chris Andersson, chefredaktör för magasinet Wired, visar hur försäljningen av kulturprodukter (och även andra) förändras av globaliseringen och internet. I stället för en hitdriven underhållningsekonomi säljs mindre av mer.

The Tipping Point – How little things can make a big difference, Malcolm Gladwell (2002)
9780349113463
Hur skapas hype? Hur sprids idéer? En av de bästa böcker om hur populärkultur uppstår. Fantastisk för att förstå världen som vi lever i.

Entertainment industry economics – a guide for financial analysis, Harold L. Vogel (uppdateras kontinuerligt)
9780521874854
Standardverket idag i världen när finansanalytiker analyserar underhållningsindustrierna. Innehåller mycket siffror, men också lättillgängliga beskrivningar av marknadsstrukturer och produktionskedjor.

Pricing the priceless – art, artists and economics, William D. Grampp (1989)
0465063217
Är det inte underbart när någon går på tvärs? Även om det är svårt att hålla med superlibarelsen Grampp i allt, så är hans argumentationer fenomenala och underhållande. Välbehövlig och uppfriskande – testar alla ”givna” argument.

Creative industries, John Hartley (red; 2005)
1405101482
En utmärkt översikt av kreativa näringarna. Hartley vid australiensiska QUT, som har nischat sig just mot creative industries, har redigerat en heltäckande antologi där forskare som Michael Porter samsas med författare som Umberto Eco.

The economics of art and culture, J. Heilbrun – C.M. Gray (2001)
9780521637121
En utmärkt guide till (mikro)ekonomisk analys av kultursektorn, med pedagogiska genomgångar av till exempel Baumols kostnadssjuka. Fokus på scenkonst.

I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria, Sven-Eric Liedman (1997)
9789100569549
Alla kapitel i boken borde särtryckas, men för vårt område är kapitel sju oumbärligt: ”Artefakterna”. Här sätter professor Liedman in kulturen och kulturekonomin i ett idéhistoriskt sammanhang

Emma rekommenderar (hela listan på bokus)

Konstens regler – Pierre Bourdieu
9789171391162
En klassiker på fältet kulturekonomi. Säga vad man vill om Bourdieu, men har man inte läst honom, kan man ha svårt att följa med i diskussionerna. Och det här är verkligen ett standardverk, ett måste för alla som är intresserade av området!

Buddenbrooks – Thomas Mann (2005/1901)
9780679417378
En målande beskrivning av skillnaderna mellan köpmän och konstnärer. Perfekt för hängmattan i sommar och, som det mesta i skönlitterär form, oändligt mycket mer lärorik än de flesta managementböcker.

The New Spirit of Capitalism – Luc Boltanski & Éve Chiapello (2006/1999)
9781859845547
Den hetaste boken i sociologkretsar, enligt mina mer insatta kollegor. Själv tragglade jag mig igenom den på franska för några år sedan, och förstod nog bara hälften. Men jag vill minnas att det fanns en rad mycket intressanta resonemang, bland annat om hur kapitalismen av i dag tar efter konstens sätt att fungera och organisera sig, vilket har gjort det svårare för konsten att förhålla sig kritisk.

Art Incorporated. The Story of Contemporary Art – Julian Stallabrass (2004)
9780192801654
Var det någon som sa att konst inte handlar om ekonomi? Läs då Julian Stallabrass skildring av det internationella konstlivet och se om du inte ändrar uppfattning efteråt.

Art and its Institutions. Current Conflicts, Critique, and Collaborations – Nina Möntmann (red) (2006)
9781904772507
En något ojämn antologi, men full av energi. Och kul, eftersom den sammanför teoretiker med praktiker – och väcker massvis av tankar, inte minst om kulturpolitik.


Fler lästips:

Austin, Robert & Lee D (2003). Artful Making: What Managers Need to Know About How Artists Work. Financial Times Prentice Hall.
Bauman, Zygmunt (2005) Liquid Life. Cambridge: Polity Press.
Bourdieu, Pierre (1984). Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste, London: Routledge.
Bourdieu, Pierre & Hans Haacke (1995). Free Exchange. Stanford University Press.
Bourriaud, Nicolas (2003). Post-production, Milano: Art Data.
Caves, Richard (2000). Creative Industries. Cambridge: Harvard University Press.
Collins, Jim (red) (2002). High-Pop. Making Culture into Popular Entertainment. Malden: Blackwell Publishers.
Darsø, Lotte (2004). Artful Creation. Learning-Tales of Arts-in-Business. Köpenhamn: Samfundslitteratur.
Eliasson, Gunnar & Eliasson, Ulla (1997). Företagandets konst. Om konstproduktionen i renässansens Europa. Stockholm: City University Press.
Florida, Richard (2002). The Rise of the Creative Class. Perseus Books Group.
Gran, Anne-Britt (2004) Vår teatrale tid. Om iscensatte identiteter, ekte merkevarer og varige mén. Lysaker: Dinamo Essens.
Gran, Anne- Britt & Donatella de Paoli (2005) Kunst og kapital. Oslo: Cappellen Förlag.
Guillet de Monthoux, Pierre (2004). The Art Firm: Aesthetic Management and Metaphysical Marketing. San Fransisco: Stanford University Press.
Liedman, Sven-Eric (1997). I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria. Stockholm: Bonnier, Alba.
Nilsson, Sven (2003). Kulturens nya vägar. Malmö: Polyvalent.
Nilsson, Sven (2008). Var finns kreativiteten? Exemplet Skåne. Malmö: Polyvalent.
Persson, Magnus (2003). Kampen om högt och lågt. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
Postrel, Virginia (2003). The Substance of Style, Harper Collins, New York.
Rectanus, Mark (2002). Sponsorship. The Fine Art of Corporate Sponsorship. University of Minnesota Press.
Strati, Antonio (1999). Organization and Aesthetics. London: Sage.
Welsch, Wolfgang (1997). Undoing Aesthetics. London: Sage.
Wennes, Grete (2002). Skjönnheten og udyret. Bergen: Norwegian School of Economics. (82-405-0070-6)
Wennes, Grete (2006) Kunstledelse. Oslo: Abstrakt förlag.
Wu, Chin-Tao (2003). Privatising Culture. Corporate Art Intervention. Verso Books.