Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?

Hej! Vilken vecka det blev. Två stora släpp för kulturministern, vilket givetvis är analysbrevets stora fokus. Besök också bloggen för fler texter. Ska du till bokmässan? Kulturekonomi samarrangerar ett seminarium fredag kl 18.30 i Aftonbladets monter. Moderator är Emma Stentröm och temat är ”gratis?”.

// Tobias Nielsén, utgivare

PREMIUM / Kulturpropositionen är släppt

Så kom den då till sist – kulturpropositionen. Den första på 15 år, eller den första ”riktiga” sedan 1974, som kulturministern uttryckte det på presskonferensen.

Premiumprenumeranterna får en längre sammanfattning med kommentarer. Här följer en sammanfattning i punktform.

 • ”Kulturen är större än kulturpolitiken”, upprepade kulturminstern flera gånger under presskonferensen. En ny formulering av den aspektpolitik som det trycktes hårt på i kulturutredningen.
 • Portföljmodellen blir av från 2011. Fyra regioner – Skåne (får starta 2010), Västra Götaland, Halland och Gotland – är med från början, men även andra intresserade har chans att ansluta sig.
 • De stora omorganiseringarna av myndighetssfären uteblir, dock inrättas en ny analysmyndighet som ska utvärdera kulturpolitikens effekter.
 • Riksteatern och Riksutställningar får nya uppdrag, medan Rikskonserter läggs ned.
 • Kungliga biblioteket får samordnande ansvar för biblioteken och Riksarkivet tar över de sju landsarkiven som läggs ned.
 • Skapande skola utvidgas till att även innefatta årskurs 4-6. Går från 55 till 112 miljoner årligen.

Fyra punkter tittar vi närmare på nedan i analysbrevet.

 • Nya kulturpolitiska mål med kvalitet men utan kommersiell motverkan.
 • Kulturbryggan tar över Framtidens kulturs uppgift att stödja fri och nyskapande kultur.
 • Konstnärslönerna ersätts av tidsbegränsade stipendier.
 • Kulturnäringarna får 73 miljoner under tre år i ny satsning.

ANALYS / Kreativa näringarna får 60 miljoner i ny satsning

I förra veckan stod återigen näringsminister Maud Olofsson och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth sida vid sida för att presentera en satsning för att stärka kreativa näringarna.

Den här gången handlade det om 60 miljoner, som med de 13 miljonerna som regeringen presenterade ifjol, totalt ger 73 miljoner kronor under en treårsperiod. Flera myndigheter fick konkreta uppdrag för att underlätta för de kreativa näringarna.

De båda ministrarna var ganska självkritiska under presskonferensen, och påpekade att kulturnäringarna många gånger tidigare landat mellan stolarna.
– Vi anser att kultur är mycket större än kulturpolitiken och vi vill också att kulturen ska ta mer plats i samhället, sade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
– Vi måste erkänna att bankerna och Almi inte har kunnat de kreativa näringarna. Det har funnits en misstro, sade näringsminister Maud Olofsson

Tittar man konkret vad pengarna ska gå till kan man göra följande uppdelning:

 • Nya inkubatorer
 • Mellanhänder, modeller och nätverk för samverkan
 • Innovation och design
 • Ledarskap och organisation
 • Finansieringsbehov

Bland annat Almi, Tillväxtverket och flera kulturmyndigheter fick i uppdrag att förbättra villkoren för kreativa näringarna.

Läs ett längre blogginlägg på Kulturekonomi.se, där Tobias Nielsén analyserar:

Det är en uppryckning från svenskt regeringshåll, och jag är lite förvånad även om satsningen egentligen bara sätter oss bredvid vad andra länder redan gjort, till exempel Norge och Danmark. Under det decennium som präglats av vurmande för de kreativa näringarna runt om i världen, och i många regioner i Sverige – jag har ju följt detta på nära håll – så har just ett svenskt regeringsinitiativ saknats.

>> Ladda ner: Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (pdf 112 kB)

NOTERAT / Nya kulturpolitiska mål med kvalitet men utan kommersiell motverkan

Propositionen gick inte på Kulturutredningens förslag vad gäller mål, men formen att inleda med en s.k. portalparagraf blev kvar:

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Man kan notera att kvalitet betonas, ett begrepp som helt saknades i Kulturutredningens förslag. Kulturministern kommenterade på presskonferensen att hon hade förståelse för utredningens perspektiv (kvalitet är bland annat svårdefinierat och ett sådant mål sägs gynna etablerad kultur) men att hon tagit åt sig av kritiken från remissgrupperna. Mer väntat var att målet om att motverka kommersialismens negativa verkningar är borttaget.

Den inledande portalparagrafen följs av några konkreta målbeskrivningar:

 • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
 • sina skapande förmågor,
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom
 • kulturområdet,
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Läs ett längre blogginlägg på Kulturekonomi.se.

NOTERAT / Livstidsersättning blir tidsbegränsade stipender

I kulturpropositionen avskaffar regeringen systemet med konstnärslöner – en garantiinkomst på
214 000 om året livet ut. Systemet ersätts istället med tidsbegränsade stipendier.

I dagsläget uppbär 157 svenska konstnärer, författare, musiker, schackspelare och regissörer livstidsersättning. Beslutet verkar dock inte retroaktivt, så de som redan fått konstnärslönen behöver inte oroa sig.

Förslaget har lett till kritik från flera håll och blivit ett av de mest diskuterade förslagen i propositionen. Kanske något oväntat då det i reda pengar endast rör sig om 3 promille av kulturbudgeten.

NOTERAT / Framtidens kultur blir Kulturbryggan

Kullturpropositionen innehöll också nyheter för den fria kulturen. Kulturbryggan heter den nya satsning som tar över nedlagda Framtidens kultur uppgift att stödja nyskapande kultur. En fråga som diskuterats flitigt på bloggen tidigare.

Kulturutredningen som kom i våras gav inga svar kring Framtidens kultur, trots en oro från många håll.
-Förväntningarna har varit stora från många håll och med Kulturbryggan kan de infrias. Den ska stimulera det nyskapande, oupptäckta och experimenterande som annars kan ha svårt att få offentliga medel, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth till DN.

Kulturbryggan kommer att få 25 miljoner årligen från 2011. Tanken är dock att budgeten ska ligga på det dubbla. Förhoppningen är att andra än staten ska bidra med ytterligare 25 miljoner för att komma upp i 50 miljoner årligen, en nivå som motsvarar de resurser som framtidens kultur hade.

Såväl stiftelseanslag och näringslivspengar hoppas kulturministern på till den fond som ska förvalta Kulturbryggans pengar. Kulturministern tror att det externa kapitalet ska göra Kulturbryggan starkare än vad Framtidens kultur var

SAMTAL / Scenkonstbolaget arbetar för attraktivitet

Regionaliseringen av kulturen har diskuterats flitigt. Ett exempel på regionala grepp är Scenkonstbolaget i Västernorrland. ”Scenkonstbolag” kanske för vissa låter som en oxymoron, men i början av 2008 slogs flera av Västernorrlands kulturinstitutioner* ihop och blev istället Scenkonstbolaget. Chef blev Staffan Forssell, tidigare chef på bland annat Armémusem och Cosmonova.

Du sa när du tillträdde att det var en fantastisk idé med Scenkonstbolaget. Stämmer det fortfarande?
- Idag är det en fortfarande en spännande idé. Men det är också svårt att jobba tillsammans. Man man måste gå tillbaka grunden när man gör en sådan här omorganisation och man måste prioritera. Vad är viktigt? Gör vi rätt saker på rätt sätt? Med minskad ekonomi måste man prioritera och det kan vara smärtsamt.
– Alla organisationer måste med en viss regelbundenhet omdanas för att må bra och utvecklas. Det kan man göra på olika sätt – det här har varit ett sätt.

Du får det att låta som att syftet med bolaget var att göra nedskärningar?
- Det övergripande syftet var att få ut mer kultur för pengarna. Det får vi nu, vi har minskat byråkratin, men har lika mycket på scenerna. Ett annat uppdrag var att hitta samverkansformer mellan de olika konstarterna, vilket nu börjar spira. Man jobbar med dans och musik med nya sätt. Vi genomför festivaler där alla konstarterna ställer upp gemensamt på ett publikt sätt.

Vad är den stora utmaningen för kulturen idag?
- Vi brottas med det som hela kulturen gör i Sverige, att vi måste få en större förankring. Jag har jobbat inom kulturen länge och det finns ett förhandlingsunderläge, vi får kämpa och förklara oss istället för att man vill ha oss. Men politiker runt om i Europa, och också här, börjar förstå att kulturen är viktig faktor för framåtriktade kommuner. Det är bara att läsa Richard Florida. Ska man vara en attraktiv plats för människor att bo på, ska man locka talanger, då behövs kulturen. Kulturen är en katalysator för kreativitet.

Är Scenkonstbolaget en sådan katalysator för kreativitet?
- Det tror jag, men inte tack vare bolagsformen som sådan. Ibland behövs det ruskas om, och bolaget var ett bra sätt att se till att använda pengarna till mindre byråkrati och mer kultur.

* Scenkonstbolaget består av Teater Västernorrland, Musik i Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern Sundsvall, Film i Västernorrland och Norrdans. Tillsammans har de drygt 100 anställda och en budget på ca 100 miljoner kr.

Tobias Nielsén kommenterar:
”Jag tror att många i Sverige är nyfikna på den här konstruktionen och min spaning säger att flera är i spadtagen för att testa samma sak. Men notera Staffan Forssells svar ovan. Det är inte bolagskonstruktionen i sig som han tycker behövs, utan just att ’ruska om’.”

NOTERAT / CDA lämnar in konkursansökan

CDA distribuerar skivor för mindre bolag framst inom konstmusik, jazz och folkmusik. Nu har de ansökt om konkurs. Över 90 mindre svenska skivbolag drabbas.

– Helt förfärligt, förödande för svenskt musikliv. CDA har i över två decennier distribuerat skivor och gjort en viktig svensk kulturgärning. Jag står helt frågande inför Kulturrådets beslut att detta inte längre är en kulturinsats, säger Marie Wisén, nyutnämnd chef för Carprice Records som ingår i Rikskonserter till DN.

Konkursen är ett hårt slag mot mångfalden i skivdistributionen, och de bolag som specialiserat sig på icke-kommersiella musikgenrer.

NOTERAT/ Sverige marknadsförs utomlands

Kulturpropositionen släpptes samma dag som statsbudgeten. Det fanns även andra satsningar som kan stödja kulturen. Visit Sweden, Sveriges eget marknadsföringsorgan, får 50 miljoner kronor i ökat anslag från 2010.

– Man ska komma ihåg att turistnäringen sysselsätter 160 000 helårsanställda. Det är mer än fordonsindustrin, säger Maud Olofsson till TT.

En framgång för turistnäringen, som flyttar fram sina positioner de senaste åren, något vi skrev om i våras.

SETT & HÖRT: Kulturbonusar, Emmys, filmkonsulenter och nobelprisodds

”Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten”
Kristdemokraternas Göran Hägglund slår mot ”kulturvänstern”, ”konstnärer” och ”genusvetare” i årets kanske mest sluggeraktiga debattartikel. Mot dem står ”verklighetens folk” som Hägglund menar hånas och bespottas för sin vanlighet av denna ”elit”. Populism i grumliga vatten? Klart är i alla fall att den väckt debatt.

”Scenkonst, film och konstglas i samarbete med kulturinstitutioner och näringsliv”
Dramatiska institutet, KK-stiftelsen, Kosta Boda och många andra är inblandade i ett tvåårigt forskningsprojekt som minst sagt kan kallas interdisciplinärt. Håll utkik efter seminarier, kortfilmer och scenkonstprojekt.

”Tidning om Sverige på engelska kan bli årets digitala medium”
The Local har funnits sedan 2004 och är en svensk webbtidning på engelska. I år nominerad till årets dagstidning i kategorin digitala medier. 312 000 läsare i veckan samtidigt som den faktiskt tjänar pengar. Tyvärr har den ingen kulturdel utan nöjer sig med en lifestyle-sektion.

”Omstridda Kulturbonusar i Stockholm”
Bonusar rör nu upp känslor inom kulturstockholm. Det är alliansens nya system att i efterhand dela ut bonusar till de som uppfyllt vissa prioriterade mål kopplade till t. ex. grad av självfinansiering och antal unga besökare. Orättvist tycker flera kulturverksamma från Stockholm i SvD.

”Man Men och 30 Rock vinnare på Emmy galan”
Den hyllade serien ”Mad Men”, som utspelar sig på en reklambyrå under 60-talet, blev årets dramaserie på amerikanska tv-galan Emmy. Årets komediserie blev ”30 Rock”, som handlar om en humorshow på tv. Återstår att se om den humorshowen i ”30 Rock” blir lika framgångsrik som den riktiga.

”Ny makthavare inom svensk film
Svenska Filminstitutet
har utsett Suzanne Glansborg till ny långfilmskonsulent. Hon tillträder sin tjänst den 1 januari 2010. Suzanne är född 1950 och har närmast varit verksam som inköpare av nordisk långfilm för Canal plus och TV4.

”Årets nobelpris vinnare: Amos Oz”
Det går att spela på allt nuförtiden. Nu är oddslistorna för årets nobelpris i litteratur släppte. Favorit i år är israeliske Amos OZ. Andra med låga odds är bland andra Assia Djebar, Joyce Carol Oates, Philip Roth och Adonis.

Utgivare och chefredaktör: Tobias Nielsén
Redaktör och reporter: Johan Scheele

Om du inte längre vill få nyhetsbrevet, skicka ett tomt mail till sluta@kulturekonomi.se.
Epost: info@kulturekonomi.se

Copyright? Analysbrevet skyddas under Creative Commons-licens om erkännande och icke-kommersiell användning. Det innebär att du får kopiera, distribuera och sända verket, liksom skapa bearbetningar. På villkor att du anger källa och att det sker för ickekommersiella ändamål. Läs mer här.