Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?

Hej!   Hoppas starten på nya året varit bra. I det här numret blickar vi framåt, samtidigt som flödet av kulturekonomiska nyheter ruller vidare.

  1. PREMIUM / 2010 – en framåtblick
  2. SAMTAL / Nya konstnärliga karriärvägar
  3. INBLICK/ Behöver svensk film kvoteras?
  4. INBLICK / Musikbranschen växer igen
  5. INBLICK / Kulturnytt granskar Alliansen kulturpolitik
  6. INBLICK / E-boken inte så miljövänlig som man tror
  7. NOTERAT / Världsutställningen, Kulturhuvudstäder, The Pirate Bay
  8. SETT & HÖRT / Kulturchefer, Stim och Ett annat liv

PREMIUM / 2010 – en framåtblick

Nollnolltalet har lagts till handlingarna; noggrant genomlyst och sammanfattat i listor, bloggar och böcker. Nu vänder Kulturekonomi blicken mot ett nytt kulturekonomiskt decennium.

Premiumprenumeranter får en framåtblickande sammanfattning – vad vi kan vänta oss av året tiotalet i allmänhet och 2010 i synnerhet.

SAMTAL / Nya konstnärliga karriärvägar

Det finns en kopplingen mellan kultursektorn och ekonomisk tillväxt. Det har Evelina Wahlqvist, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, påvisat i sin tidigare forskning. I sin nya rapport, Making Art Work, tittar hon på hur nya konstnärliga karriärvägar kan stärka den kopplingen.   Du har skrivit att en bättre nyttjad konstnärlig kompetens kan bli tillväxtsektor. Hur då?
– Samhällsekonomiskt rör vi oss mot ett postindustriellt samhälle, där vi lätt ombesörjer de materiella behoven och då har möjlighet att efterfråga fler upplevelser. Och där finns ju potential för desom är konstnärligt orienterade. Den kreativa sektorn omsatte 650 miljarder Euro euro i Europa 2003, vilket är mer än flera traditionella branscher.
– Tittar man på ett individuellt perspektiv, så är det intressant att notera vilken kompetens de konstnärligt utbildade har. De har gått på högskola/universitet och har ofta genomfört en förberedande utbildning innan, i min studie har de i snitt studerat åtta år efter gymnasiet. Ofta har man kombinerat det med andra kompetenser. Här finns det ju en enorm potential om den kan utnyttjas rätt.

Hur ska man då komma åt den här potentialen?
– Till viss del handlar det om synsätt. Både om samhällets traditionella syn på konstnärliga aktiviteter, men också på hur de konstnärligt utbildade ser på sig själva och till exempel på skiljelinjen mellan konst och det kommersiella.

Vad skulle alumnerna som du intervjuat i studien själva vilja ändra på?
– Om man tittar specifikt på vad de saknat på utbildningsområdet är det entreprenörskap, marknadsföring och mer kunskap i att sälja in sin idé, produkt eller sig själv. Man vill också ha mer praktik där man lär sig tillämpa och sätta kunskaperna i ett sammanhang.
– Tittar man i senare skeden av karriären så handlar det mycket om pengar. Hur kan man få till en mer hållbar ekonomisk situation? Många lägger ned oerhört mycket tid på att ordna pengar istället för på sin egentliga verksamhet. Man efterlyser ett enklare sätt att livnära sig på: att veta huruvida det är ok att kombinera företag, A-kassa och stipendier etc. Läs hela intervjun på kulturekonomi.se

INBLICK/ Behöver svensk film kvoteras?

I vår har 14 svenska filmer premiär. Av de är 13 stycken gjorda av män.

Kvotering är nödvändig i filmbranschen, anser Jenny Lantz, ekonomie doktor på handelshögskolanHandelshögskolan, i en intervju i Filmnyheterna.se. Men bakgrunden är inte vårens filmpremiärer utan Svenska filminstitutets Rookieprojekt för unga filmare. Till de första 4 filmerna i rookieprojektet var 38 av 190 sökande kvinnor. Till den femte, som var förbehållen en kvinna, sökte 78 stycken. En snedfördelning av sökanden som inte är överraskande ur ett organisationssociologiskt perspektiv enligt Jenny Lantz. Minoriteter (kvinnor i det här fallet) underskattar ofta sina chanser i ansökningsförfaranden och väljer därmed att inte söka.    Fler projekt specifikt riktade mot kvinnor skulle göra att fler söker, vilket skulle ge ett större urval för konsulenterna, vilket skulle ge fler kvalitativa projekt av kvinnor, och fler identifikationsmöjligheter för de på väg in i branschen, resonerar Jenny Lantz.

INBLICK / Musikbranschen växer igen

Musikförsäljningen i Sverige ökade med nästan 10 procent under 2009 – strömmande tjänster som Spotify och den digitala försäljningen stod för den största ökningen. Mest anmärkningsvärt var dock att försäljningen av cd-skivor ökade med 1,9 procent. Det är första gången sedan 2000 som försäljningssiffrorna är positivaökar.

Den digitala delen av försäljningen står trots den stora ökningen bara för drygt 16 procent av den totala försäljningen.

På skivbolagens organisation IFPI tror man att bättre legala alternativ på den digitala marknaden är den största orsaken till att den negativa trenden har brutits.

INBLICK / Kulturnytt granskar Alliansen kulturpolitik

SR:s kulturnytt har inlett valåret 2010 med att granska vad Alliansen åstadkommit när det kommer till kulturpolitiken. Hittills har man kikat på arbetslinjen, kultursponsring, avdragsrätt för konst, skapande skola och entréavgifter på museer. Ett genomgående tema är att många av de frågor som borgerliga kulturpolitiker drivit i opposition, som avdragsrätt för konstinköp och kultursponsring, har fastnat hos andra departement, företrädesvis finansdepartementet, under mandatperioden. Kanske säger det något om kulturens ställning i regeringen – eller om att det är lättare att vara kreativ i opposition?

INBLICK / E-boken inte så miljövänlig som man tror

Under tiotalet spås det stora genombrottet för läsplattan och e-boken komma. Ett av argumenten har ju varit att det skulle vara ett miljövänligare alternativ till pappersboken, då man rationaliserar bort flera steg både vad det gäller produktion och distribution. Men en KTH-studie visar att så inte nödvändigtvis är fallet. Enligt studien måste du läsa 33 böcker för att e-boken ska vara ett mer miljövänligt alternativ än att läsa samma böcker på papper.

NOTERAT / Kulturhuvudstäder, Google och The Pirate Bay

Ruhr Kulturhuvudstad. Från kol till kultur – det är målet när ett gruvområdet Ruhr blir kulturhuvudstad 2010. Det tätbefolkade Ruhrområdet – 53 kommuner med städer som Essen, Dortmund, Duisburg – hoppas att kulturen ska kunna fylla luckan efter en krisade gruvindustri. Bland evenemangen märks en vecka i slutet av maj, då alla nedlagda gruvhål manifesteras av gigantiska gula ballonger på himlen. Så mainifesteras att kolet ska bli kultur. Entreprenörskapsfilm. Entreprenörskap är onekligen på modet. Vad sägs om European Entrepreneurship Video Award 2010 som som belönar den mest kreativa filmen om entreprenörskap i följande kategorierna.: ”Entreprenörskap – ett annat sätt att leva”, ”Entreprenörskap – utmaningar och belöningar”, ”Entreprenörskap – vägen mot framtiden”. Budskapet från tävlingen: entreprenörer blir filmstjärnor.   Viteshot mot The Pirate bay. Pirate Bay-såpan fortsätter även 2010. Nu kräver tre internationella skivbolag att två av grundarna till sajten – Gottfrid Svartholm Warg och Fredrik Neij – hotas med vite då de fortsatt att dela upphovsrättsskyddat material. Warg och Neij menar i sin tur att de inte längre har med Pirate Bay att göra.
Google och Kina. Google har hotat att dra sig ur Kina efter att deras datacenter ska ha blivit hackat, något som i sin tur hotat användarnas integritet. Det angriparna varit ute efter är mejlkorrespondens från olika kinsesiska människorättsaktivister. Google har tidigare kritiserats för sin etablering i Kina, då de gick med på att censurera vissa sökresultat. Efter attacken har de sagt sig överväga att sluta censurera sökresultaten, då säkerhetsfirmor pekat på att kinesiska staten kan vara inblandad i attacken.

Pensionsmiss. Svenska musik-, dans- och teaterscener drabbades i höstas av ett krav på extra pensionsavgifter, vilket satte flera i ekonomisk kris. Många var upprörda av att Pensionsverket hade känt till kraven i flera år, men inte informerat de berörda institutionerna. Pensionsverket är nu JO-anmält och institutionerna får anstånd med betalningarna.

SETT & HÖRT / Kulturchefer, Stim och Ett annat liv

”Kulturpersonligheter vill bli generaldirektör”
Femtio 50 personer har sökt tjänsten som Generaldirektör för svenska institutet. Många av dem som vill efterträda Olle Wästberg har en kulturkoppling – bland dem märks regissören Richard Hobert; stadsteaterns tidigare chef Peter Wahlqvist; Dalateaterns tidigare chef Astrid Assefa samt Docenternasångaren Joppe Pihlgren, som de senaste åren arbetat mycket med Upplevelseindustrinupplevelseindustrin på KK-stiftelsen.
”Världsutställningen är en nöjespark
2010 är det världsutställning i Shanghai och Svenska svenska företag får en chans att visa upp sig i Kina. Den svenska paviljongen har tema ”The Spirit of innovation”.
– Det här är en nöjespark. Vi ska fylla den både med underhållning och ett intellektuellt innehåll, den svenska generalkommissarien Annika Rembe om den svenska paviljongen.

”Gymmusik ger mer pengar till artisterna”
Över hundra 100 miljoner kronor kunde SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresse-organisation) betalat ut till sina anslutna artister under 2009, en ökning med 27 procent Pengarna är ersättning för inspelad musik som framförs offentligt, tex till exempel i affärer, restauranger, väntrum och gym.

”Ett annat liv lockar stockholmare
Det blev 2008 års Augustprisvinnare ett ”Ett annat liv” av P-O Enquist, som blev den mest utlånade boken på Stockholms bibliotek under 2009. Bland barnböckarna ståtar Alfons av Gunilla Bergström överst på prispallen.