Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
11 mars 2015 under Samtal | kommentera

”Museer måste våga ta fler risker”

red red

Föreställ dig ett museum år 2050. I staden, i glesbygden eller någonstans däremellan. Vilka är där? Vad upplever de? Kommer de att komma tillbaka?

Så inleds nya antologin Museerna och besökarna 2050. Karin Henriksson är tillsammans med Evelina Wahlqvist redaktör för boken, som utkommer den 18 mars.

 

Karin

Karin Henriksson är huvudredaktör och chef för Riksutställningars omvärldsbevakning. Hon sitter också med som Riksutställningars representant i projektgruppen för Riksförbundet Sveriges Museers branschvision för svenska museer med sikte på 2025.

Antologin är producerad av Riksutställningar i samarbete med Volante förlag och kan beställas bland annat genom till exempel Adlibris eller Bokus.

Varför gör Riksutställningar en framtidsantologi?
Riksutställningars myndighetsuppdrag är att verka för utveckling och samverkan inom utställningsområdet, där museerna är den största aktören. Omvärlds- och framtidsanalys är en del av vårt kontinuerliga arbete för att möta och följa utvecklingen av branschens olika behov. Med den här antologin ville vi samla en bredd av perspektiv och kompetenser för att ännu längre in i framtiden och lära känna några av museernas kommande utmaningar och möjligheter lite bättre.

Varför har ni valt just ”besökarna” som tema för er framtidsantologi?
Vår tids stora samhällsförändringar väcker stora frågor om museernas framtida roller och funktioner. Vi ville närma oss de här frågorna ur ett användarperspektiv, och bad därför 17 experter att agera ambassadörer för framtidsbesökarna och deras förväntningar på museiverksamhet år 2050.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?
Kartan som experterna tecknar tar fasta på skiftet mellan museer som auktoriteter och museer med nya identiteter, byggda kring en mer aktiv samverkan med samhället. Rättviseförmedlingens styrelseledamot Barakat Ghebrehawariat, Johanna Koljonen med sin expertis inom upplevelsedesign och internationella museinamn som Anne Bamford och Charles Esche skriver alla om hur museiupplevelser i allt högre grad kommer att behöva designas för olika former av medskapande, vilket rymmer både stora utmaningar och möjligheter. Googles samhällspolitiska europachef Nicklas Lundblad skriver en tankeväckande analogi över museerna som besökarnas mjukvara, och utställningsdesigner Tove Alderin uppmanar museerna att släppa sina rum på rymmen för att frigöra utställningsmediets fulla potential i takt med den nya tiden. Hon och flera skribenter med henne uppmanar museerna att vara modiga och våga ta risker för att kunna landa som angelägna och attraktiva institutioner år 2050.

Vilka områden fokuserar Riksutställningar på för att rusta sektorn för framtiden?
Några av museernas mest centrala behov just nu gäller deras grundläggande förutsättningar – genom utvecklingen av museirollen, finansieringen och organisationen. Vi fokuserar på projekt som kan möta de här behoven och fortsätter samtidigt att prioritera insatser för ökad tillgänglighet, inkludering och delaktighet på museerna – oavsett om det är genom ny teknik, nya perspektiv, nya berättelser eller nya metoder. Vi tittar också på nya format för flexibla utställningar och nya typer av rum för utställningar.

Antologi 2015, framsida

 

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas