Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
28 november 2014 under Noterat | kommentera

Kulturella och kreativa sektorn går samman i GB

red red

creativeindustriesfed

I Storbritannien har ett initiativ, The Creative Industries Federation, startats i tisdags där den kulturella och kreativa sektorn går samman för att påverka politiken att skapa bättre förutsättningar för sektorn. The Creative Industries Federation samlar såväl organisationer inom privat och offentlig sektor och från multinationella företag till soloföretagaren. De ska bland annat arbeta för att göra det lättare att anställa från andra länder, immateriella rättigheter och kreativa ämnen i utbildningssystemet.

Bakom initiativet är grundaren designern Sir John Sorrel och vd är John Kampfner, ordförande för kulturinstitutionen Turner Contemporary. I dagsläget samlar förbundet cirka 220 organisationer, däribland BBC, London Symfoniorkester, Bloomberg och Google.

Kommentera
5 november 2014 under Noterat | 2 kommentarer

Nedläggning av granskning

Tobias Tobias

Det är inte bra att Myndigheten för kulturanalys läggs ner helt utan analys eller ordentlig motivering. Andra analysmyndigheter ska ses över, har regeringen meddelat, men Kulturanalys läggs ner direkt.

Förvånande också.

Jag har suttit med i Insynsrådet och tycker att myndigheten gjort mycket och mycket bra för små medel. Utöver de rapporter som synts så har myndigheten fungerat som en koordinerande aktör för den kulturpolitiska forskning som bedrivs. Tidigare hade det kulturpolitiska observatoriet Swecult en sådan roll, men detta har avvecklats.

Jag minns när jag började verka i fältet. Det kändes ensamt… Främst kanske för att man inte hade koll på varandra eller gavs utrymme i kulturpolitiska diskussioner.

Den senaste tiden har det blivit mycket bättre, och varit viktigt i tider på kunskap behövts särskilt ute i kommuner och regioner i samband med införandet av Samverkansmodellen.

På den konferens som Myndigheten för kulturanalys arrangerade i måndags så presenterade professor Bengt Jacobsson, Södertörns högskola, en ny bok om kulturpolitik. Han konstaterade att den kulturpolitiska styrningen framför allt består i organiseringen.

Risken är att en extern granskning av denna organisering — och finansieringen av den — inte kommer ske framåt. De olika kulturmyndigheterna kan utvärdera utifrån sina egna relationer och områden, men gör det sämre när det gäller sin roll i den kulturpolitiska helheten.

Myndighet eller inte — en granskningskapacitet framåt när det gäller kulturpolitiken och kulturpolitiska anlayser är mycket viktig.

Kommentera
3 november 2014 under Noterat | kommentera

50 miljoner till filmfond i Stockholm

Tobias Tobias

Äntligen!

I förra veckan gick Roger Mogert (S), nytt stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholm, ut och meddelade att Stockholms stad ska bli fullvärdiga medlemmar i Filmregion Stockholm-Mälardalen och att Stockholm ska ta en ”ledande roll” i att dra in 50 miljoner kronor till en fond för investering i film. Det är alltså en del av de vallöften Mogert gick ut med i våras i en debattartikel i SvD.

Vi får se vad det innebär i praktiken, men jag tycker att det är rimligt — både som boende i och som analytiker — att Stockholms stad inte bara ska glida på andra kommuners engagemang och finansiering, utan faktiskt betalar utifrån sin befolkningsstorlek.

Man kan från ett Stockholms stad-perspektiv hävda att det i många fall råder motsatt förhållande, att huvudstaden bekostar mycket som kranskommunerna drar nytta av. Visserligen, men Stockholm har redan en fördel i att så många statliga verksamheter ligger här, och jag tycker att man som huvudstad även ska ta på sig en ledartröja i sin region.

Jag har varit med på denna resa i tio år. Då började vi med rapporten som blev ”Filmen och staden”, då vi konstaterade att Stockholm saknade ett erbjudande för film- och tv-producenter och vi jämförde med New York, Rotterdam, London och Paris. Vi försökte också förklara de olika effekter och värden som uppstår i samband med en filmproduktion.

Tio år har gått. Branschutvecklingen har knappast stått stilla, så det är inte samma svar på alla frågor längre. Men jag är övertygad om att huvudstaden har mycket att vinna på detta.

 

filmenstaden
Kommentera