Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
22 september 2014 under Samtal | 1 kommentar

Kultur stärker invånarnas möjlighet att vara medskapare av staden

red red

Elin Pietroni_2013

Europas kulturhuvudstad Umeå har sedan flera år tillbaka arbetat med ”kulturdriven tillväxt” där kulturen tar en framträdande roll inom bland annat stadsutvecklingen. Elin Pietroni är chef för översiktsplaneringen och har bland annat genom projektet ”Urban forum” arbetat med att involvera kulturaktörer i planeringsprocessen, ett försök att engagera invånare som medskapare av staden på nya sätt. Elin Pietroni talar imorgon på konferensen ”The Impact of Culture – Creative businesses for sustainable cities” i Umeå.

På konferensen ska du prata om nya metoder i stadsplaneringen som involverar den kulturella och kreativa sektorn. Vad har det inneburit för konkreta aktiviteter och åtgärder i Umeå?
Jag kommer att berätta om Umeås utgångspunkt för hållbar utveckling i översiktsplanen samt initiativet med Umeå Urban Forum, en plattform som syftar till att öka kunskaperna om hur stadens offentliga rum ska utformas i samverkan med Umeås invånare för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Ett exempel är Umeå kommuns arbete med ett gestaltningsuppdrag för Vasaplan, Umeås busstorg. Tre parallella medskapande projekt tar plats med tre konstnärliga grupper i form av Nyréns + Sven Blume med ”Filmen om Vasaplan” som mynnar ut i en film om umeåbornas tankar om Vasaplan, Poste Restante med ”Closing time”, en guidad vandring på Vasaplan för eftertanke och Nivå + Beatrice Hansson med Väntans torg som arbetar med iscensatta installationer. Gestaltningsuppdraget på Vasaplan pågår samtidigt som konferensen genomförs.

Vilka är fördelarna som du ser det att arbeta på det här sättet?
Invånarnas möjligheter att påverka och medskapa för att ge staden identitet behöver ständigt utvecklas. Samtidigt diskuteras den kulturella dimensionen av hållbar stadsutveckling allt oftare i samhället och här behöver vi hitta nya arbetssätt och arenor som speglar det. Det ska bli oerhört intressant att se resultatet av exempelvis gestaltningsuppdraget för Vasaplan, kan vi genom att så konkret involvera kulturella aktörer i planeringsprocessen också nå och inkludera människor i större utsträckning och på ett mer konstruktivt plan?

Vad krävs för att ett samarbete mellan offentlig verksamhet och kultursektorn ska fungera?
Ett väl fungerande samarbete mellan offentlig verksamhet och kultursektorn kan bidra till ett bredare synsätt på stadsmiljön. Vi tror att de olika perspektiven och arbetssätten kan komplettera varandra, ge en bättre förståelse för hur de offentliga miljöerna fungerar och därmed också bidra till god kvalitet i genomförda projekt!

Det måste finnas en öppenhet och en vilja att lära av varandra, men det behövs också en diskussion om tillvägagångssätt och gemensam målbild.

Vad ser du själv fram emot att höra om på konferensen?
Jag tycker att det ska bli spännande att höra Dr Beatriz Garcías slutsatser om långsiktiga effektar av de kulturhuvudstadsårssatsningar som genomförts i Europa. Sen tycker jag alltid att Shin-pei Tsay är mycket inspirerande och hennes medverkan ibland annat New Yorks- Street design manual, Active Living Design Guidelines och Livable Communities Manual.

Viss HTML kan användas