Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
13 februari 2014 under Noterat | kommentera

Ledarskap

Tobias Tobias

I Storbritannien har ett partnerskap och en webbplats nyligen lanserats. Sajten, thecreativeindustries.co.uk, är inte märkvärdig i sig, men vad vi i Sverige kan lära oss av är hur man tar ett ledarskap i en fråga.

Ett behov finns onekligen just nu i Storbritannien, där tidigare och omtalade satsningar drabbats av stora nedskärningar, inte minst för att alla regionala utvecklingskontor lagts ner.

Men ändå.

En vilja att gå vidare, trots allt, pekas ut här. 19 organisationer, såväl branschorganisationer  som myndigheter och andra offentliga organisationer står bakom. Här finns Arts Council, British Council, kulturdepartementet, handels- och näringsdepartementet, och branschorganisationer för bland annat film, mode och musik. Sajten innehåller bland annat statistik, fallstudier, nyheter och kontaktuppgifter till nyckelpersoner.

Jag lunchade häromveckan med Robert Nilsson på Kulturdepartementet och han säger i vårt samtal här på Kulturekonomi att ”KKN-frågorna definitivt inte (är) någon dagsslända”, utan pratar om hur att diskussionen fått fäste i myndighetsstrukturer och i europeiska sammanhang.

Det är bra, men många skulle behövt höra detta för ett år sedan, och för två år sedan, framför allt för tre år sedan. Det är inte Roberts fel och jag förstår att frågan blev politisk och personlig och komplicerades av att en ny näringsminister i Annie Lööf tillträdde, och som inte bara ville ärva sin företrädares agenda.

Ett glapp uppstod. Ni kanske minns att jag och Emma i en debattartikel mot slutet av handlingsplanen, pekade på att just ledarskap i frågan saknades, då det inte fanns någon information — eller berättelse — om vad som skulle ända efteråt. Som någon projektledare konstaterade: ”Vi hade behövt (repliken på debattartikeln) innan alla budgetar för nästa år var satta.”

Min poäng är bara att egentligen krävs väldigt lite för att bidra till energi för många.

Kommentera
12 februari 2014 under Samtal | 1 kommentar

”Intresset för Kreativa Europa är stort”

Tobias Tobias

RNstor

Robert Nilsson är upphovsrättsjurist i grunden och arbetar som kansliråd vid Kulturdepartementet. Där han bland annat representerar Sverige i förhandlingar med EU-rådets arbetsgrupp för kultur (Culture affairs Commitee). Det handlar exempelvis om att delta i budgetförhandlingen om Kreativa Europa – EU:s nya kulturprogram 2014-2020. Robert är också ansvarig på departementet för frågor gällande den kulturella och kreativa sektorn och närliggande frågor som innovation och attraktionskraft.

Hur ser du på det svenska kulturlivets intresse för Kreativa Europa-programmet och Europafrågorna generellt?
Jag uppfattar tydliga tecken om att intresset och nyfikenheten är stor! Programmet har ju precis gått igång sedan den 1 januari i år och signalerna från både Filminstitutet och Kulturrådet som organiserar kontakt- och informationspunkter för programmet bekräftar den bilden. Även andra aktörer jag talar med vittnar om en mycket högre aktivitet än vad som tidigare var fallet med det gamla programmet.

Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar (KKN) är slut. Vad skulle du vilja säga till personer ute i kommuner och regioner som arbetat med projekt som har avslutats eller är på väg att avslutas?
Släpp inte taget! KKN-frågorna är definitivt inte någon dagsslända.

Handlingsplanen var aldrig tänkt att ha en permanent funktion. Istället var det en katalysator för att främja etableringen, diskussionen, och kunskapen kring vad vi kallar de kulturella och kreativa näringarna. Det syftet uppfylldes väl. En ytterligare positiv, och för den fortsatta utvecklingen avgörande effekt av handlingsplanen, var att myndigheter från kulturområdet och näringsområdena fördes samman i arbetsprocesser och samarbeten som i sig är oerhört viktiga när sammanhangen och faktorerna för KKN-sektorn ska identifieras och prövas.

Om handlingsplanen var steg ett. Så befinner vi oss nu i steg två där begreppen mer har etablerats i myndighetsstrukturerna. Och därmed rör vi oss mot en situation där kulturen och de kreativa näringarna tas på allvar och vinner alltmer respekt inom nya områden och samhällssektorer.

Du har berättat att i Europasammanhang säger ni ’kulturella och kreativa sektorn’, inte ’industries’, det vill säga ’näringar’. Vi gillar ju själv det. Tycker du att allt fler bör ta efter i Sverige?
Begreppsändringen inom EU till sektor istället för industri har till avsikt att balansera helheten bättre. Det vill säga mellan den kulturella kärnan och den industriella verksamheten. Det har varit en klok förändring som nyanserar definitionen och som inte skapar utestängande avgränsningar. I svenska språket är ju begreppet näring inte lika avgränsande som begreppet industry på engelska. Men samtidigt är det viktigt att vi kan behålla en öppenhet i definitionerna.  Eftersom vi rör oss i ett fält där vi måste vara ödmjuka för att utveckling och kreativitet skapar helt nya verksamheter och innovationer på kulturell och konstnärlig grund, och i en takt och form som vi inte traditionellt varit vana med.

I vilken del av Europa sker mest spännande saker nu när det gäller initiativ inom kulturen? Vart ska vi åka om vi vill lära oss något?
Det finns så många spännande områden. Till exempel Essen i Ruhr som utifrån en helhetssyn på den kulturella och kreativa sektorns potential lyckats lyfta ett avstannat och uppgivet industrisamhälle och skapa både tillväxt och framtidstro.
Samtidigt är det viktigt att lyfta den viktiga funktionen som nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte har för den fortsatta utvecklingen, både nationellt och internationellt.

Du jobbar med ett projekt som innefattar Ryssland också. Vad tar ni fasta på där?
Northern Dimension Partnership on Culture (NDPC), är ett samarbete inom arbetet med ”Den Nordliga dimensionen”, en gemensam politik som delas av fyra likställda parter: EU, Island, Norge och Ryssland. I samarbetet har man valt att fokusera på kulturella och kreativa näringar i regionen. Detta sker genom att belysa den sektoröverskridande karaktären hos de kulturella och kreativa näringrna och genom att organisera möten och seminarier för att sammanföra intressenter såsom entreprenörer, finansiärer, tjänstemän med fler.

Kommentera