Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
31 januari 2014 under Noterat | kommentera

Svenska modebranschen och kulturdriven tillväxt

Tobias Tobias

Infografik modebranschen

En ny statistikrapport har presenterats — den här gången modebranschen i fokus.

Är mode kultur?

Ett svar är att det är just kulturkomponenten som definierar mode. Annars är det bara kläder. Kultur i form av vad designen tillför samt sett till sammanhanget.

Det är jag och min medarbetare Joakim Sternö på Volante Research har skrivit och sammanställt rapporten, som i princip är en uppdatering av en liknande rapport från ifjol.

Klas Rabe på Tillväxtverket inledde presentationen av rapporten med att prata om betydelsen av kulturdriven tillväxt. Jag frågade Klas om det var ett medvetet begreppsval i förhållande till kulturella och kreativa näringar. Ja, sa Klas. Lättare för fler att förstå.

Det är förstås också samma begrepp som Umeå har använt en tid, då i samband med stadsutveckling.

Rapporten presenterar modebranschens storlek och förändring jämfört med förra året. År 2012 omsatte den svenska modebranschen 229 miljarder kronor, vilket var en ökning med 11 procent sedan 2011. Av dessa miljarder stod exporten för 60 procent och den inhemska marknaden för resterande 40 procent. Det går inte att isolera en förklaring bakom ökningen. Ökningar har skett i alla branschled och både i Sverige och utomlands.

Vad vi gjorde speciellt i år var att studera branschstrukturen, det vill säga hur det skiljer sig mellan små och stora företag.

Bakom rapporten står modebranschen, som koordinerades av Association of Swedish Fashion Brands.Tillväxtverket har delfinansierat.

Läs mer hos Tillväxtverket: rapporten “Modebranschen i Sverige – Statistik och analys 2014”.

 

Kommentera
17 januari 2014 under Noterat | kommentera

Presentation av ny modestatistik

red red

modebranschen

 

I nästa vecka presenterar Volante Research ny statistik om den svenska modebranschens ekonomiska utveckling. Rapporten är en uppdatering av mätningen från förra året men innehåller denna gång även en analys av branschstrukturen efter företagens storlek. Bakom studien står ASFB tillsammans med ytterligare femton organisationer inom modebranschen och Tillväxtverket som har finansierat studien.

Seminarier äger rum i Stockholm den 22 januari och dagen efter den 23 januari i Borås. Läs mer om exakt tid och plats och anmäl dig hos Tillväxtverket.

Kommentera