Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
23 oktober 2013 under Samtal | 1 kommentar

Samhället behöver fler engagerade medborgare

red red

perg

Per Grankvist är hållbarhetsexpert, journalist, författare och föreläsare. I sitt berättande fokuserar han på hur hållbarhetsfrågor och engagemang förändrar det sätt som näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle fungerar och samarbetar. Per är också vice ordförande i organisationen Fairtrade Sverige. Nyligen utkom han med boken ”Engagemang – Batman, Putnam och jag”  (finns att köpa här) där han beskriver engagemangets historia och framtid med inspiration från bland annat psykologi och statsvetenskap.

Många diskussioner inom kulturen – och kulturpolitiken – handlar om att väcka engagemang för konst och kultur. Vilka råd kan du ge till en kulturinstitution som vill öka besökarnas engagemang för verksamheten?
Mitt svar är enkelt: genom att göra det möjligt för fler att engagera sig. Det är genom att visa att det inte bara är möjligt utan också finns flera olika sätt att engagera sig på som man kan attrahera de som är intresserade.

Jag skulle välkomna volontärer som var med om rivningen av Klarakvarteren som berättare för att komplettera en utställning om den tiden, eller varför inte en kunnig volontär som vill leda en diskussionsgrupp om likheter mellan svensk och irakisk kultur på Etnografiska museet, eller vad nu de engagerade själva kan ha för idéer om hur de vill bidra till att väcka vidare engagemang för konst och kultur. Däremot är det naturligtvis viktigt att understryka att jag tycker att frivilliga ska ses som komplement, inte en ersättning, till den befintliga personalens kunnande och ansvarsområden.

Varför har du skrivit en bok om engagemang?
Liksom så många andra fascinerades jag av Barack Obamas första presidentkampanj och hans förmåga att engagera grupper som tidigare inte varit politiskt aktiva. Dessutom på sätt som man inte engagerat människor tidigare. Mycket av det jag tidigare läst om engagemang handlade alltid om medlemmar som hjälper till och det här verkade vara något annat så av ren nyfikenhet gick jag med som frivillig i kampanjen 2008.

Några av mina slutsatser därifrån blev fröet till den bok jag arbetat med sedan dess. Och ju mer jag efterforskat, desto bredare har ämnet blivit och det har gått upp för mig hur viktigt engagemang är på alla områden där man vill åstadkomma en förändring. Samtidigt finns det en massa ny forskning som visar att engagemang inte bara bidrar till en vital demokrati men också bidrar till ökat välbefinnande, både fysiskt och psykiskt, hos de som är engagerade.

Är vi mindre engagerade i samhällsfrågor idag än för några decennier sedan?
Nej, det finns inget som tyder på det. Däremot har antalet medlemmar i fackförbund, kyrkor och föreningar minskat och det finns de, däribland statsvetarprofessorn Robert Putnam, som tolkat detta som ett tecken på att engagemanget minskat. Men det är snarare ett tecken på att engagemanget idag kan kanaliseras på så många andra sätt än genom medlemskap i föreningar eller facket, exempelvis via företag eller Facebook. Engagemanget ligger fortfarande på samma höga nivå som för tio år sedan – knappt halva befolkningen är engagerad i olika ideella uppdrag.

Du är kritisk mot att många organisationer hakar upp sig på att värva medlemmar. Vad borde de göra istället för att öka engagemanget för sin sak?
Jag menar att de borde välkomna allt engagemang oavsett i vilken form detta tar sig uttryck; genom tid, pengar, kunskap eller medlemsavgifter snarare än att ensidigt fokusera på ett av dessa kriterier, bara för att det var viktigt på 1960- och 1970-talet.

Genom att utgå från individernas personliga drivkrafter, snarare än vad som är enklast att administrera ur organisationens perspektiv, kan man få fler att arbeta för sin sak och med en högre grad av engagemang. Ett exempel är Miljöpartiet som inlett valåret med en sajt där de lägger upp olika typer av volontäruppdrag som vemsomhelst kan utföra – utan krav på medlemskap i partiet. Samhället behöver inte fler medlemmar, men fler medborgare som vill engagera sig.

  1. By Omvärldsbevakning special: Civilsamhället - BLÅELD | BLÅELD on december 10, 2013 at 10 december 2013

    […] Kulturekonomi: Samhället behöver fler engagerade medborgare […]

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas