Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
21 september 2013 under Noterat | 1 kommentar

Kulturekonomer och kulturekonomer

Emma Emma

Gårdagen inleddes med en föreläsning av Lars Westin, professor vid Umeå universitet – och en av de få svenska samhällsekonomer som intresserar sig för kultur.

Föreläsningen var superintressant. Det var till exempel fascinerande att höra om Norrlands utveckling, och orsakerna till att Umeå klarat sig så väl. Det var spännande att se hur Världsbanken mätt olika sorters kapital, och hur det svenska sociala och kulturella kapitalet, enligt deras beräkningar, uppgår till så oändligt mycket mer än våra naturresurser och vårt fysiskt kapital. Och det är alltid nyttigt att höra någon ställa frågor som: om det nu finns ett kulturellt kapital, vem lägger då beslag på räntan – och på vilka grunder?

Samtidigt var föreläsningen lite provocerande. Det finns något i den samhällsekonomiska synen på världen och människan som strider helt mot min egen. Jag antar att det i grunden handlar om att vi lutar oss mot olika vetenskapliga paradigm.

Utifrån sett kanske ekonomer framstår som ett och samma släkte, men i själva verket finns det enormt stora skillnader inom disciplinen, inte minst mellan positivistiskt inriktade samhällsekonomer och hermeneutiskt skolade organisationsteoretiker, som jag själv.

Medan de förra fungerar mer som naturvetare, som delar sönder världen i små bitar och försöker finna modeller för att förklara den, är vi mer som humanister, som söker meningen bakom.

Jag känner till exempel inget behov av att sätta siffror på allt, utan tycker att det är mycket mer intressant att förstå varför och hur folk resonerar och agerar.

Ändå kan jag konstatera att vi landar i rätt lika frågeställningar, som till exempel vikten av att förstå vilka som har makten. Och jag tror också att vi tillsammans, via såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar, når längre än vi gör var för sig.

En kommentar
  1. Tobias Tobias skriver:

    Bra avslutning! En god poäng i att förklara två olika typer, men att båda behövs.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas