Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
20 augusti 2013 under Samtal | kommentera

Samarbeten är talande för den kulturella och kreativa sektorn

red red

Fotograf: Martin Hegardt

I veckan är det premiär för Landskrona fotofestival. Delvis involverade i festivalprogrammet är projektet Kela, Kreativt entreprenörskap i Landskrona. Sanna Lilie är projektledare för Kela och tidigare har hon bland annat arbetat som idéutvecklare med särskilt fokus på idéer inom den kulturella och kreativa samt samhällsförändrande sektorn, drivit eget som jämställdhetskonsult och grundat branschorganisationen Genusföretagarna. Hon är även en av författarna till boken Brinntid – en bok om utbrändhet och jämställdhet.

Vad gör Kela?
Kela är ett utvecklingsprojekt i Landskrona som sedan starten i januari 2012 bygger nätverk, arrangerar kompetensutveckling och skapar mötesplatser för blivande  och redan verksamma inom den kulturella och kreativa sektorn i Landskrona. Projektet är till stor del utformat av stadens kreatörer som när Kela drog igång kontaktades och engagerades för att ge input kring vad som saknas och vad som kan bli bättre.

Kela arbetar också med att föra in kultur som en del av stadens övergripande stadsomvandling till exempel genom att vara en resurs för stadsplanerarna och de som arbetar med stadens översiktsplan. Med andra ord är Kela ett mångsidigt projekt som arbetar i flera läger, vilket jag tror är en av projektets framgångsfaktorer. För att genomföra ett lyckat utvecklingsprojekt av den här sorten krävs det att både ha en nära kontakt med de som projektet vill stärka, kreatörerna, och med politiker och tjänstepersoner. Enbart tillsammans kan strukturer och system förändras.

Hur står sig den kulturella och kreativa sektorn i Landskrona?
När Kela drog igång gjorde vi en kartläggning över hur sektorn då såg ut i Landskrona. Vi hittade många fler än vi hade förväntat oss. Och nya verksamheter startar titt som tätt. Men visst är närheten till Malmö något vi måste förhålla oss till. Å andra sidan, när vi i juni öppnade dörrarna till Kelakollektivet, en co-working space för verksamma inom den kulturella och kreativa sektorn i Landskrona så ramlade det även in ansökningar om platserna från Malmö och Helsingborg. De flesta som ansökte, oavsett varifrån de kommer, attraherades av Kelakollektivet eftersom det är en plats som alla får vara med och forma. Kollektivet börjar utvecklas till en manifestation av en vision som Kela arbetar utifrån. Att det blir roligare tillsammans, att kollaborativt arbeta för att göra något bra, både för sig själv och för andra. Det tycker jag även är talande för sektorn i sin helhet.

Ni är också involverade i samarbeten kring insatser för den kulturella och kreativa sektorn i hela Skåne. Vad behöver Skåne förbättra/stärka?
Landskrona är en av de kommuner som fått ett särskilt utvecklingsansvar från regionen kring att ta fram kommunala strategier för att stärka verksamma inom den kulturella och kreativa sektorn. Alla vi som arbetar med de här frågorna i de olika kommunerna i Skåne behöver bli bättre på att tipsa och inspirera varandra om vad vi gör som fungerar. Vi behöver också be våra politiker att berätta för varandra hur de i sina led ser möjligheterna med kultur och kreativitet som en viktig del av städers tillväxtpotential. Och när jag säger tillväxt så menar jag att vi måste se det ur ett bredare perspektiv än enbart vad som genererar direkta skatteintäkter. Till syvende och sist handlar det om kunskapsöverföring, vilket ju kan kännas självklart i en kunskapsekonomi. Det får inte bli att vi bara pratar med de redan frälsta, uttrycket preaching to the choir säger mycket.

I veckan är det premiär för Landskrona fotofestival. Vad händer och hur är ni involverade?
Ja, det ska bli så fantastiskt roligt! Programmet är så otroligt bra, det händer saker hela tiden, allt ifrån artist talks till utställningar, till bokreleaser och fotobussar och såklart en hel del fest. Kela medarrangerar två punkter. Dels har en av fotograferna som sitter i Kelakollektivet, Marie Rosenqvist, en utställning i kollektivet hela helgen. Och under lördagen har vi bjudit hit Nördcafé Skåne som producerat ett riktigt nördigt samtal om ljusskimmer och skuggspel.

Landskrona planerar också för en profilering mot foto. Hur ser du på det?
Landskrona var fram tills för trettio år sedan en blomstrande och välmående industristad. Som alla industristäder måste även Landskrona nu omformulera sig och sin plats i en mer kreativ kunskapsekonomi. När vi tittar på den kulturella och kreativa sektorn i staden så är fotonäringarna en av de större, bland annat det och att det inte finns ett fotografiskt centrum i södra Sverige gjorde att vi valde att satsa på detta. Personligen ser jag fram emot att se om och hur fotosatsningen skulle kunna utvecklas tillsammans med fler aktörer, med allt från enskilda fotografer till forskning och regionens övriga aktörer. För som sagt, allt blir roligare när det görs tillsammans.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas