Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
31 januari 2013 under Samtal | 1 kommentar

SAMTAL/Emmaboda satsar mest på kultur

red red

The Glass Factory i Emmaboda är ett gammalt glasbruk som gjorts om till ett upplevelsebaserat interaktivt glasmuseum. Och en av flera satsningar som gör att Emmaboda hamnar i topp när det gäller hur mycket kommunen spenderar på kultur per invånare.* Det framgår i rapporten ”Samhällets utgifter för kultur” som Myndigheten för kulturanalys tagit fram. Görel Abramsson är kultursamordnare i Emmaboda.

Varför är Emmaboda i topp när det gäller hur mycket kommunerna spenderar på kultur per invånare?
Politikerna i kommunen har insett vikten av att satsa på vårt kulturarv och vår kulturverksamhet. För oss är kultur viktigt för den personliga utvecklingen och trivseln, en motor för samhällsutvecklingen. Det är en angeläget för demokratin. Vi satsar därför på kulturverksamhet och bibliotek i alla tätorter inom kommunen. Behovet av att rädda de stora glasskatterna från Kosta, Åfors och Boda glasbruk och att satsa på ett glasmuseum i kommunal regi var ett viktigt strategiskt steg som naturligtvis har krävt vissa resurser, men som vi får tillbaka genom ökad besöksnäring.

Hur märks detta i kommunen?
Den stora satsningen i kommunen är The Glass Factory – glasmuseet i Boda som öppnade sommaren 2011. Kommunen köpte in de stora glassamlingarna från Kosta, Åfors och Boda glasbruk. Det är totalt över 40 000 glasföremål. De renoverade det gamla glasbruket till ett modernt och funktionellt glasmuseum mitt i Glasriket. The Glass Factory är ett upplevelsebaserat interaktivt glasmuseum med basutställning och fyra till fem tillfälliga utställningar parallellt. I samarbete med Design House Stockholm, som finns i samma byggnad, drivs hyttan Vet hut. Det gör att den stora samlingen, utställningar med det allra senaste och en tillverkning i hyttan finns under samma tak.

Det finns också totalt åtta bibliotek i vår förhållandevis lilla kommun; ett huvudbibliotek, ett renodlat skolbibliotek och sex filialbibliotek som är kombinerade folk- och skolbibliotek. Det betyder mycket för att nå ut med verksamheten till hela kommunen. Biblioteken ligger också i topp i landet med antal utlån per invånare, ett bra bevis för att våra satsningar lönar sig.

Kommunen har sett till att vi har resurser som gör att vi kan vara aktiva på många kulturområden. Det är att stötta föreningslivet, vara rådgivande vid planarbete inom kommunen, bland annat angående kulturmiljöers bevarande, satsa på konstinköp, arrangera egna konstutställningar och program kring Vilhelm Moberg med mera.

Kultur i skolan är en mycket stor del av vår verksamhet. Alla skolelever får se två skolbiofilmer per år, oftast lika många teater- eller musikföreställningar och delta i en omfattande skapande skolverksamhet. Kulturskolan byggs successivt ut och ligger i toppranking i landet. Det gör också vår skola i sin helhet.

Vilken betydelse har kulturen i en relativt liten kommun som Emmaboda?
Kulturen är kittet som håller oss människor samman och den har på så vis väldigt stor betydelse. De demokratiska processerna är viktiga att främja och där fyller de många biblioteken en stor funktion. Att vi dessutom kunnat satsa på våra två glasmuseer, främst The Glass Factory men även Kristallmuseet, är viktigt för besöksnäringen. Likaså är det med arbetet utifrån Vilhelm Mobergs författarskap. Såsom många andra små kommuner, har vi behov av fler invånare och då är ett brett kulturutbud förutsättningen för att både kunna behålla våra invånare som att locka nya. Kulturen skapar pulsen i vårt samhälle.

Går det redan nu att säga om samverkansmodellen haft någon effekt på kulturlivet i Emmaboda?
Det är för tidigt att säga. Diskussionerna och de många mötena har inneburit en större kunskap på regional nivå kring vår verksamhet. Men vi kämpar fortfarande för att The Glass Factory ska få status som länsinstitution och på så sätt få ordinarie verksamhetsbidrag från Regionförbundet i Kalmar län.

—-

*Fem i topp (antal spenderade kronor på kultur per invånare):

  1. Emmaboda, 1769 kr
  2. Umeå, 1740 kr
  3. Härnösand, 1709 kr
  4. Vara, 1638 kr
  5. Helsingborg, 1611 kr

 

  1. […] Kulturekonomi […]

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas