Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
28 september 2012 under Noterat | kommentera

Bilder från bokmässan

Tobias Tobias

image

Jag och Emma med kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth på seminariet i fredags. Intressant samtal — men vi kunde hanterat den korta tidsramen (20 minuter) något bättre. Sammanfattning kommer, och till dess se SvD:s blogg apropå ägarkoncentration på kulturmarknaderna.

image

Vi firade invigningsdagen på mässan och Kulturekonomis 5-årsjubileum med specialetiketterad Volante-öl.

image

Jag har varit på Bokmässan sedan 1994. Men det här är första året som vi har en egen monter. Och här bild från vår aktuella titel ”Koltrasten som trodde att den var en ambulans” av Anders Mildner. Viktig och underhållande bok och mängder av kulturekonomiska infallsvinklar.

image

Och fågan är hur mycket kulturellt kapital som whiskeymärket Grants lyckades skaffa sig genom monter och förevändningen ”true tales”. Men de lyckades i alla fall få Björn Ranelid att prata. Det var för övrigt som om han pratade hela tiden någonstans. Inte mycket exklusivitet att erbjuda där, men att massproducera sig kan också bli en bra affär…

Kommentera
26 september 2012 under Noterat | kommentera

Kulturekonomi har fyllt fem år!

red red

Kulturekonomi har fyllt fem år och vi firar imorgon med mingel och seminarium med kulturministern under bokmässan.  Kulturekonomi har alltså funnits ungefär lika lång tid som Lena Adelsohn Liljeroth varit minister.

Vi ska sträcka oss ut mot utmaningar framåt – men utgå från att blicka tillbaka. Vad har vi framför allt plockat upp och reflekterat kring under den senaste femårsperioden?

För Kulturekonomis del har vi sedan starten i maj 2007 skrivit 1.180 inlägg. Ungefär 65.000 unika besökare har varit inne på bloggen och sedan början av 2008 besöker omkring 2.500 personer bloggen varje månad.

Premiärinlägget som Tobias skrev den 30 maj 2007 handlade om ett möte med europeiska kulturföretagare hos Nätverkstan i  Göteborg. Emmas första inlägg, 1 juni 2007, tog upp vad kulturorganisationer kan tjäna på att se sig som en del av civilsektorn snarare än det offentliga eller kommersiella. Båda inläggen är representativa för vad bloggen många gånger återkommit till, utvecklingen av kulturföretagandet och kulturens finansiering.

Bloggens mest lästa inlägg är samtalet med Katti Hoflin som då jobbade med att dra igång Kulturhusets ungdomsbibliotek, Tiotretton (ett tecken på bibliotekarier är aktiva i sociala medier?). Böcker, eböcker och bokbranschen har varit ett av ämnena som följts närmre under åren.

Bland annat i inlägg om teknikskiften där bokförlag är på väg att bli teknikföretag och böckernas betydelse för Sverigebilden.

En annan av de mer vällästa artiklarna är Tobias inlägg från 2009 “Nu slutar jag med kulturpolitik”, ett blogginlägg som också plockades upp av tidskrifterna Fokus och Konstnären. Trots frustrationen i det inlägget har kulturpolitik varit ett återkommande ämne såväl innan dess som efter.

Några av de viktigare nedslagen inom kultur- och näringslivspolitik rör Handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna. Ett arbete vi följt noga under åren, se exempelvis samtalen med Anna Hag på Näringsdepartementet och  Per-Olof Remmare på Tillväxtverket. Vi har också varit på plats och rapporterat om kulturpolitiken i Almedalen där bland annat musiksektorns ekossystem och filmpolitiken diskuterats.

Ett annat av de mest lästa inläggen är “Fem svar till svenskt näringsliv” som kritiserade Svenskt Näringslivs utspel om att sänka studiestödet till studenter som läser humaniora (Emma svarade SN i en debattartikel i SvD “Korkat utspel om humaniora”). Utbildningsfrågor är också ett ämne som Emma skrivit om vid ett flertal gånger, framför allt om behovet av humaniora ekonomiutbildningar och tvärsektoriella samarbeten.

Bloggen har också uppmärksammats utanför de närmast intresserade. Både 2009 och 2010 var Kulturekonomi nominerad till stora kulturbloggspriset och 2010 vann vi Kulturbloggens specialpris.

Vi ser nu fram emot de kommande fem åren och att ni fortsätter vara med oss.

// Joakim Sternö, redaktör analysbrevet

Kommentera
26 september 2012 under Samtal | 1 kommentar

SAMTAL/Eva Bergquist: En utmaning för politiken att bejaka bredden i kulturen

red red

Foto: Pawel Flato

Framtidskommissionen har fått i uppdrag av regeringen att analysera vilka de politiska utmaningarna är med perspektiv på 2020 och 2050. Den första av underlagsrapporterna i kommissionens arbete har tema kultur och presenteras på fredag under bokmässan. Kulturekonomi ställde några frågor till Eva Bergquist som skrivit rapporten.

Vad innehåller rapporten?
Rapporten bygger på det starka kulturintresse som finns i Sverige, inte minst hos unga. Lite beroende på hur man räknar så är upp till 90 procent utövare av någon form av kultur. En annan stark bild handlar om de kulturella och kreativa näringarna som uppmärksammats stort politiskt. Båda dessa bilder är ett uttryck för ett kulturintresse och en kreativitet som finns i Sverige.

Samtidigt så kan man se att det politiska intresset för kulturnäringarna har accelererat vilket hänger ihop med deras mätbarhet. Och det finns en tendens till att likställa kulturnäringarna med kultursektorn. Men kultur är en mycket vidare sektor än så och kulturen ger många fler samhällseffekter än de rent ekonomiska. Exempelvis kulturens betydelse i regional utveckling och stadsutveckling, för social sammanhållning, i skolan och för hälsan. Dessa faktorer har dock varit mindre synliga i diskussionerna vilket jag tror hänger ihop med mångtydigheten i kulturbegreppet. Det vill säga hur kultursektorn ska definieras, om det bara är det offentligt finansierade etc. Det är därför viktigt att påpeka dessa andra effekter än de ekonomiska.

Det här är egentligen inte nya frågor men i takt med att kunskapsekonomin växer och med en ökad globaliseringen och migration är det här frågor som blir allt viktigare. För politiken är utmaningen att se hela bredden av kultursektorn och bejaka det tvärsektoriella. En sak som är lite speciell också är att framtidskommissionen över huvudtaget har tagit med kulturperspektivet. Tittar man på liknande utredningar där man har försökt att ta ett grepp om utmaningarna för framtiden så har inte kulturperspektivet funnits med. Det tycker jag därför personligen är väldigt roligt och mycket viktigt. Det i sig är en nyhet.

Hur ser framtiden ut för kulturen?
Ser vi till siffror för utövande och deltagande i kulturaktiviteter så står vi som land väl rustade. Samtidigt behöver vi fortsatt värna kärnan i detta. Gör vi inte det riskerar vi att tappa det som kulturen förmedlar. Så det är en utmaning för politiken att både se till kulturnäringarna men också själva kärnan i kulturen, där dessa två perspektiv ska kunna finnas sida vid sida utan hierarkier.

Rapportens titel är ”Är framtiden kulturens re-renässans?”, vad syftar den på?
Det är naturligtvis lite av en lek med ord. Men det handlar också om att det fanns en tid då det existerande en allians mellan konst och vetenskap där kulturen var en självklar del av det offentliga. Det handlar mycket om interdiciplinäritet och kulturens roll för innovation. Att kunna väga in och ta del av fler perspektiv när man fattar beslut.

Hur går man tillväga när man ska säga något om sådana långa perspektiv?
Jag gör tydligt i raporten att jag inte är forskare utan den här rapporten är en sammanställning av aktuella rapporter, både svenska och europeiska. Men också naturligtvis har jag tagit intryck av de debatter sker just nu. Och så har jag fört samtal med personer som är företrädare på myndighetsnivå och för kulturinstitutioner men också med enskilda konstnärer. Det är ett 20‑tal samtal som jag har fört och det finns en diger referenslista i rapporten. Det skrivs ju mycket inom det här ämnet nu och inte minst på eurpeisk nivå.

Kommentera
26 september 2012 under Noterat | kommentera

Filmbranschen fortsätter växa i Storbritannien

red red

Oxford Economics har uppdaterat sin rapport om filmindustrin i Storbritannien från 2010 med siffror för 2012 och filmindustrins ekonomiska betydelse i Storbritannien fortsätter att öka. Filmens kärnverksamheter har cirka 43.900 heltidstjänster och bidrar med 1.6 miljarder pund till BNP. Tillväxten är också betydligt bättre än i ekonomin som helhet. Filmen bidrar också med omkring tio procent av turismen, ungefär en miljard pund ytterligare till BNP.

Intressant nog konstaterar också rapportförfattarna att skattelättnader är en avgörande faktor till filmindustrins konkurrenskraft. Skattelättnader, eller dess avsaknad i Sverige idag, och olika former av rabatter diskuteras flitigt inom filmbranschen i Sverige också. För tre år sedan tog vi fram rapporten “Allt Räknas” där det gjordes en internationell genomgång av stöd till filmproduktioner och vilka vägar Sverige kan gå, med ett efterföljande seminarium på Kulturhuset.Ladda även ned den brittiska rapporten direkt.

Kommentera
25 september 2012 under Noterat | 2 kommentarer

Inför torsdag med kulturministern

Tobias Tobias

Jag och Emma har börjat vandrat på minnenas boulevard inför samtalet med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på bokmässan i Göteborg på torsdag kl 15.30 (plats F4).

24 okt 2006 tillträdde hon som kulturminister.
31 maj 2007 började vi blogga på Kulturekonomi.se.

Det är många sätt en och samma epok. Så bloggen blir vår utgångspunkt för samtalet.

Vad minns vi? Vilka inlägg håller vi som viktigast, eller bara som bra eller viktiga? Ni får gärna hjälpa till.

Jag återkommer imorgon med lite mer om resultatet från dessa återblickar, men med tanke på framtidstemat på vårt seminarium kommer vi plocka upp sådant som handlar om utmaningar inför framtiden. Eböcker och bibliotek är en sådan fråga, som också är relevant för sammanhanget.

OCH: Ni är också välkomna på mingel med pizza och öl/vin i Volanters monter, B07:07, senare samma dag.

Andra intressanta seminarier under bokmässan är bland annat Framtidskommissionen som på fredag presenterar sin första rapport där de har fokuserat på kulturen i ett brett samhällsperspektiv med sikte på 2020 och 2050.

Två andra seminarier fokuserar på de kulturella och kreativa näringarna i ett nordiskt perspektiv, Det kreativa Norden och Kreativa näringar – Nordens framtid, båda äger rum på fredag. Kulturrådet arrangerar också en rad seminarier under bokmässan. Se även Elibs sammanställning av diskussioner som rör eboken.

Kommentera
21 september 2012 under Noterat | kommentera

Kort om kulturbudgeten

red red

Det blev blandade besked i kulturbudgeten som presenterades igår. Budgeten omfattar 6,8 miljarder totalt och den största nyheten var att skapande skola utökas till förskoleklass. Anslag om 80 miljoner till Umeås kulturhuvudstadsår 2014 och 30 miljoner till Nobelmuseet var sedan tidigare kända. Det blir däremot inte några ökade anslag till regionerna. Med tanke på de ökade administrativa kostnaderna samverkansmodellen innebär är vissa oroade att det i praktiken innebär en risk för nedskärningar. Det ser dock ut som att den återkommande stötestenen med scenkonstens pensioner är på väg mot en lösning.

Sett ur ett KKN-perspektiv är det det fortsatta uppdraget till Svensk Form att främja svenskt mode som sticker ut lite. En miljon till att framför allt se till att unga designers är representerade i internationella sammanhang. Det blir också Kulturanalys som tar över hanteringen av den officiella kulturstatistiken. Läs mer om och ladda ned hela budgeten.

Kommentera
20 september 2012 under Noterat | kommentera

Kreatörskaravanen på Österlen

Tobias Tobias

Igår genomförde vi den sjätte Kreatörskaravanen, den här gången i Simrishamn och Ystad på Österlen i Skåne. Vackert och väldigt intressant. (Läs mer om Kreatörskaravanen då vi bland annat varit i Sundsvall, Östersund och Stockholm.)

image

Samtal med konstnärerna Elna Jolom och Malin Schønbeck från Östra Skånes konstnärsgille, som driver Konstrundan på Österlen och konsthallen i Tjörnedala.

image

Besök i Ystad på ”Utvecklingscenter för film & upplevelser”. Vi hade ett skypesamtal med Daniel Ahlqvist på Yellow Bird som producerat många filmer i Ystad, bland annat Wallander-filmer, och samtal på plats med Ulrika Olsson som gör turism av mordgåtor med sitt företag Mysterier i farten.

image

Gärsnäs möbler i… Gärsnäs. Spännande att höra om balansen mellan formgivarnas idéer och tillverkningen.

image

Och detta vackra öppna landskap förstås.

Kommentera
20 september 2012 under Noterat | kommentera

Nordisk portal för riskkapital inom KKN

red red

Igår eftermiddag lanserades två nordiska initiativ för att skapa finansieringen inom kulturella och kreativa näringar. Det första är en gemensam portal för företag inom kulturella och kreativa näringar och potentiella investerare och affärsänglar. Tanken med portalen är att företag ska kunna ladda upp sin affärsidé och -plan som sprids i investerarnätverket. Bakom initiativet står Kreanord, nordiska ministerrådets nätverk för kulturella och kreativa näringar och CKO (Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi).

Det andra initiativet är crowdfunding-plattformen Manymade som är specialinriktad mot KKN. Manymade är icke vinstdrivande och bakom projektet står Majken Overgaard och  Olof Werngren. Frågan är dock om en ytterligare plattform behövs i Norden, den lilla medlemsbasen verkar hittills vara ett problem för de nationella crowdfundinginitiativ som redan finns.

Kommentera
18 september 2012 under Noterat | kommentera

Konstbaserade inkubatorer

Emma Emma

I USA har nyligen National Science Foundation (typ Vetenskapsrådet) beviljat stöd till konstbaserade inkubatorer i syfte att stimulera kreativitet och innovation.

Projektet fick häromdagen uppmärksamhet i Huffington Post och såhär beskrev Harvey Seifter det nyss i ett mejl:

The incubators — hosted by San Diego’s Balboa Park Cultural Partnership, Chicago’s Museum of Science and Industry and Worcester’s EcoTarium — will bring together 30 cross-disciplinary innovation teams of STEM professionals, artists, educators, business leaders and students. The teams will learn arts-based techniques for generating, transforming, prototyping and communicating creative ideas and apply them to STEM-related civic innovation challenges. Participants will also collaborate on the development of new educational projects integrating arts-based approaches into STEM learning. Innovation festivals, art/science symposia and a traveling interactive exhibition will reach audiences across the country (and, hopefully, around the world!) with compelling stories about innovation at the intersection of art, science and learning.

Kommentera
13 september 2012 under Samtal | kommentera

SAMTAL/Louise Andersson: Kulturarv är en het fråga

red red

Louise Andersson ersatte Calle Nathanson som kulturansvarig på Sveriges kommuner och landsting, SKL, i mitten av juni. Om några veckor är hon med och anordnar SKLs stora kulturkonferens som i år har temat ”Kulturarv för framtiden”.

Vad är din bakgrund? Vad har du gjort innan du började på SKL?
Jag har under de senaste fem åren arbetat på Riksutställningar och blev rekryterad dit i samband med att de omorganiserade och flyttade till Gotland. Där arbetade jag med frågor som rör kompetensutveckling och med omvärldsbevakning och trendspaning inom den kulturpolitiska utvecklingen. Innan Riksutställningar har jag jobbat på både kommunal och regional nivå, bland annat på Dunkers kulturhus i Helsingborg och som regional konstkonsulent i Halland.

Vilka är de stora utmaningarna era medlemmar står inför när det gäller kulturfrågor anser du?
Kultursamverkansmodellen är en fortsatt mycket viktig fråga och hur den ska utvecklas framåt. Vi kommer snart att släppa en antologi tillsammans med Swecult som behandlar effekter av samverkansmodellen.*

En annan viktig utmaning rör biblioteken och deras möjligheter att göra e-böcker tillgängliga för befolkningen. Och det är i stor utsträckning en ekonomisk fråga. I dagsläget har det blivit väldigt dyrt för många bibliotek att hantera e‑böcker. Vi måste hitta vägar framåt för hur en utlåningsmodell kan se ut som inte ger alltför stora ekonomiska konsekvenser för biblioteken och kommunerna.

Årets kulturkonferens som SKL arrangerar har temat ”kulturarv för framtiden”, kan vi bestämma idag vad som ska bli ett kulturarv i framtiden? Bör vi det?
Jag tänker så här att kulturarv är förvaltningsuppdrag för många institutioner och kommuner, regioner och landsting ger både uppdrag och medel åt dem. Vill man diskutera den fortsatta verksamheten då behöver vi tänka på vad det är som ska bevaras, utvecklas och vilka berättelser vi vill göra möjliga att berätta i framtiden. Sen när det handlar om att bestämma vad som är ett kulturarv så är det många maktrelaterade frågor som berör kulturarvet. Vilka perspektiv är det som beaktas? Vilka konflikter finns det mellan vad som anses oviktigt och viktigt? Frågor som vi måste diskutera.

Det digitala kulturarvet nämns inte uttryckligen i konferensprogrammet. Är det en fråga som bättre hanteras på nationell nivå?
Dels handlar digitalt kulturarv om det som produceras digital från början och jag kan tänka mig att det är frågor som kommer att komma upp men det är inte något som kommer finnas med som en egen programpunkt i år. Och dels kan man se på digitalt kulturarv som en del av digitaliseringen, det vill säga att göra andra kulturarv tillgängliga digitalt och det är en fråga som vi kommer att diskutera. Det som är spännande med den här konferensen är att många är angelägna om att kulturarv blir belyst ur flerfaldiga perspektiv. Kulturarv är en het fråga.

*Läs Tobias Hardings sammanfattning av konferensserien ”Effekter av samverkansmodellen” som arrangerades under vintern 2011/2012.

Kommentera