Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
1 mars 2012 under Noterat | kommentera

Kulturen högre upp på den politiska dagordningen

red red

Myndigheten för kulturanalys har lämnat över sin första årliga rapport, “Kulturanalys 2012”,  till regeringen. I rapporten görs en omvärldsanalys där trendbegrepp som publik, medborgare, deltagande och dialog  diskuteras. Huvuddelen av rapporten består av en utvärdering av vad samverkansmodellen hittills har inneburit. Några slutsatser är att modellen har bidragit till att kulturfrågor har kommit högre upp på den politiska dagordningen och att kulturplanerna i de flesta fall behandlat all regional kultur, inte bara den som de får statliga bidrag för. En utförligare rapport om samverkansmodellen särredovisas även, den kan laddas ned direkt [.pdf]. Missa heller inte vårt tidigare samtal med Clas-Uno Frykholm, chef för myndigheten.

Kommentera