Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
27 mars 2012 under Samtal | 3 kommentarer

SAMTAL/Knut Vareide: Kultur bidrar inte till ökad inflyttning

Tobias Tobias

Ni vet hur det brukar vara på många konferenser. Mycket handlar om att bekräfta varandra. Men så plötsligt, när jag var på en konferens i norska Eid — för övrigt med det fascinerande operahuset Nordfjord — så börjar en forskare tala om att kultur inte alls bidrar med attraktivitet.

Tvärtemot vad Richard Florida och många andra säger. Inklusive mig själv till viss del.

Forskaren var Knut Vareide, som även vittnade om pressen på forskare att ta fram uppgifter som stödjer argumentationen. Man får mer pengar om man kommer fram till det som är önskvärt. Svårare att vara kritisk och komma med det oväntade.

Luften inne i konferenslokalen stod stilla.
Alla knäpptysta.
Kunde det verkligen stämma?

Det går att fundera en del kring metodval, och det finns ju andra studier som pekar på motsatsen, men jag beundrade ändå Knut för hans mod i det läget. Han arbetar till vardags på det norska forskningsinstitutet Telemarksforsking som specialiserar sig på bland annat kulturforskning och regional utveckling. Tidigare i år publicerade de rapporten ”Skaper kultur attraktive steder?” som Vareide skrivit tillsammans med Lars Ueland Kobro.

Vilka är era viktigaste slutsatser från rapporten om kultur och stadsutveckling?
Den viktigaste slutsatsen är att kommuner med mycket kultur inte har en högre nettoinflyttning än kommuner med lite kultur.

Exempelvis, om vi har två kommuner A och B som är lika med hänsyn till storlek, arbetsmarknadsutveckling och centralitet, där kommun A har ett väsentligt större kulturutbud och fler kulturaktiviteter än kommun B, så är nettoinflyttningen i kommun A inte högre än i kommun B.

Skillnader i kulturutbud har av allt att döma ingen effekt på flyttningsmönstrena mellan norska kommuner.

Hur har ni kommit fram till detta? På vilket sätt har ni mätt detta?
Vi har tagit vår utgångspunkt i nettoflyttningen till norska kommuner under perioden 2000-2010. Detta har vi sedan jämfört med ”Norsk Kulturindeks”.

Norsk Kulturindeks mäter kulturutbud och kulturaktivteter i norska kommuner baserat på 28 olika indikatorer, bland annat antal konserter, teaterföreställningar, biografer, bibliotek, ideella sektorer, antal konstnärer och kulturarbetare med mer.

Genom statistisk regressionsanalys har vi försökt att mäta om kommuner med hög poäng i kulturindexet har högre nettoinflyttning än kommuner med låga poäng. Vi fann absolut inget samband.

Rapporten går delvis emot rådande uppfattningar om att ett stort kulturutbud ökar inflyttningen till en stad, vilken betydelse för resultatet tror du det har att Oslo egentligen är den enda stora staden i Norge?
Oslo är den enda stora staden i Norge, och på det sättet unik. Däremot säger inte statistiska analyser av den här typen särskilt mycket om Oslo. Resultatet för vår analys är mer relevant för små och medelstora kommuner, som det finns många av.

Vilka politiska konsekvenser kan ert resultat få?
Vi menar att resultaten försvagar argumentet att kultur kan användas som stimulans för tillväxt genom ökad attraktivitet. Om målet är att stimulera ökad tillväxt finns det andra och mer effektiva strategier.

Det finns däremot många, många goda argument för att fortsätta satsa på kultur. Kanske bör kulturens egenvärde komma mer i fokus.

3 kommentarer
 1. Karl Tiderman skriver:

  Hmm, intressant detta. Dessa spörsmål finns det säkert anledning att analysera vidare. Men framför allt uppskattar jag att Tobias & co lägger fram dessa resultat, med vidhängande intervju, trots att (nej, framför allt som) uppgifterna utmanar en åsikt (förhoppning?) som läskretsen på Kulturekonomi.se ofta besitter. Att handla i s.k. mottendens höjer trovärdigheten, och rent allmänt är bristen på mottendens inom specialiserade områden på nätet ett problem. Så kudos. Och så raskt över till resonemang om kulturens egenvärde.
  Mvh,
  Kalle Tiderman
  Folkuniversitetet Sthlm

 2. kjell skriver:

  Tobias, min erfarenhet sammanfaller med Knut Vareide´s, hög s.k. ”kulturell närvaro” bidrar inte till inflyttning. Jag har 35 års erfarenhet av Österlen och dess huvudkommun Simrishamn, som marknadsför sig sedan många år som en kulturkommun, med konst o design skola, ”påskrunda med konst” osv i all oändlighet, tvärtom här sjunker befolkn.antalet stadigt, ett ”Florida börjar ta form ”. De enda som tjänar är influgna kulturkonsulter (äventyrare).
  Du är hjärtligt välkommen och ”studera” dina teser härnere, det är ett tydligt och avgränsat case, borde vara mumma för dina ideér :)
  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article1615819/Invanarna-farre-och-aldre.html
  Höravdig

 3. Jon Brunberg skriver:

  Intressant, men som Vareide också påpekar så är Oslo ett specialfall – liksom Stockholm borde vara. Att den som vill bli konstnär ofta tar sig till närmsta metropol torde inte vara speciellt kontroversiellt och lätt att undersöka för den delen. Finns det t.ex. undersökningar om hur många människor med ambitioner att slå sig fram inom kulturområdet som flyttar till storstadsregionerna varje år? Om det nu är så många som arbetar inom kreativa näringar så borde det vara en hel del personer.

  Du skriver: ”Det finns däremot många, många goda argument för att fortsätta satsa på kultur. Kanske bör kulturens egenvärde komma mer i fokus.” vore intressant att höra dig utveckla det.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas