Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
26 mars 2012 under Noterat | 2 kommentarer

Så nära varandra?

Tobias Tobias

image

Plötsligt går man på en gata som man inte varit på sedan länge och nya affärer har öppnat. I det här fallet Grandpa och Awesome Rags som ligger bredvid varandra på Kungsholmen i Stockholm.

Bredvid?
Konkurrerar de inte då?

Det är förstås tvärtom. På samma sätt som bilhandlare brukar flockas till varandra så drar såväl butiker som producerande företag nytta av närhet.

Isolerade företag är sällan innovativa. När idéer utvecklas till produkter på en marknad handlar det snarare om ”evolution” än ”revolution”. Den individuella kreativiteten behöver alltså kompletteras med en kollektiv kreativitet. I en skapelseprocess är därför möten och kommunikation mellan individer och kompetensområden strategiskt viktiga.

Det finns mycket teori som visar att den geografiska koncentrationen av framgångsrika verksamheter och förnyelse är särskilt viktig i kunskapsintensiva sektorer. Fenomenet kallas agglomeration och exemplen visar att det inte är begränsat till någon specifik typ av verksamhet.

Vilka är då fördelarna som förklarar varför företag är lokaliserade i närheten av varandra?

1) Produktionen kan förbilligas genom möjligheten att dela kostnader för vissa resurser. Detta gäller inte minst infrastruktur och utbildning.

2) Transport- och transaktionskostnader kan sänkas eftersom samspelet mellan företag som gör mycket affärer med varandra kan sänkas. Personliga möten kan också underlättas.

3) En lokal marknad med specialiserad kompetens uppstår. Detta underlättar för både företag och arbetstagare, till exempel blir det lättare att byta jobb om övergången kan ske utan bostadsbyte. Miljön blir också mer attraktiv för specialister. En anledning är att det blir mindre chansartat att flytta till en plats som på lång sikt erbjuder flera företag som alternativ. Den andra anledningen har med nästa punkt att göra.

4) En miljö bildas som stimulerar kunskapsutbyte och innovation. Argumentet är att en miljö där många är verksamma inom samma område medför processer som oftare leder till innovationer. Information och kunskap flödar snabbare och goda exempel i omgivningen inspirerar. ”Tyst kunskap” – det vill säga erfarenhetsbaserad – aggregeras och kan överföras. Det finns också större sannolikhet för att det ”tredje rummet” uppstår vilket ökar sannolikheten för kreativa processer.

Resonemanget om geografisk koncentration kan även överföras till individnivå. Finns, till exempel, en stadsmiljö som underlättar informella möten för kunskapsutbyte? Sociologen Ray Oldenburg kallar denna typ av miljö för ”den tredje platsen”, efter hemmet (den första) och arbetet (den andra).

Den tredje platsen kan vara kaféer, restauranger och andra platser öppna för allmänheten – bara inte alltför långt från den första eller andra platsen. Även mötesplatser för mer eller mindre slumpmässiga möten betonas.

Oldenburg pekar på att med modernistisk stadsplanering ökade avstånden mellan platserna så att möjligheterna för socialt liv utanför hemmet och arbetsplatsen till stor del har försvunnit.

2 kommentarer
 1. Det finns en svensk forskare, minns tyvärr inte hans namn, som har undersökt varför Norge under minst 20 års tid har lyckats fostra framgångsrika skidåkare. Enligt honom handlar det inte bara om att äta rätt och träna korrekt för att en skidåkare ska nå den absoluta toppen. Ett helt samhälle behöver engagera sig och förse åkaren med träningsmöjligheter, duktiga tränare, en vinnarmentalitet och viljan att förverkliga sina drömmar. Det är precis det här som norrmännen har lyckats med. Förvånansvärt många norska skidåkare kommer från en liten skidort i Norge (minns inte namnet på orten).

  Han kallar det här en skidkultur, och jag tror att samma typ av resonemang kan överföras till andra sammanhang. Precis som du lyfter fram i punkt fyra är den erfarenhetsbaserade kunskapen (jag har svårt för uttrycket tyst kunskap) oerhört viktig för många typer av områden. Eftersom samhället har en tendens att betona de ”hårda” värdena och kunskap som inte bygger på erfarenhet hamnar betydelsen av en viss kultur i skymundan. Hur viktigt är det inte, exempelvis, för second hand-affärer att Söder förblir ett populär stadsdel för unga? Eller hur viktigt är det inte, precis som du nämner, att människor har en möjlighet att träffas i kreativa miljöer? Det här är poster som sällan syns i kalkylblad och budgetar.

  Sverige är både bra och dåliga på att uppmärksamma kulturen, skulle jag säga. Vi har å ena sidan svårt att uppskatta kreativitetens och den erfarenhetsbaserade kunskapens betydelse för vårt eget välbefinnande (synen på graffiti, stöd till kulturutövare, etc.) men har å andra sidan skapat en plattform för kreativa konstnärer och innovatörer. Det är lockande att säga att vi är väldigt medvetna överlag, men att vi kanske saknar modet att sticka ut hakan (att H&M och IKEA är ett Sverige i miniatyr – kopierar allt de stöter på och gör det tillgängligt för alla). Men det tror jag är ett överdrivet påstående. Däremot tror jag att stadsplanering och den geografiska betydelsen är ett av samhällets framtida utmaningar.

  Tack för ett bra inlägg!

 2. Tobias Tobias skriver:

  Kristoffer: Kanske tänker du på Sverker Sörlin och hans bok?

  Tack för bra kommentar. Viktiga poänger du gör. Jag håller helt med i att stadsplaneringen kommer bli oerhört viktig för både kulturpolitik och hur ett hållbart samhälle ska kunna formas framåt.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas