Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
31 januari 2012 under Noterat | 2 kommentarer

Civilsamhället tillbaka i kulturpolitiken

red red

Civilsamhället har allt oftare lyfts fram för sin betydelse i samhället och inte minst för ett aktivt kulturliv. Visst har det funnits konspirationsteorier kring detta. Vill regeringen egentligen betona civilsamhällets värde för att kunna dra ner på den offentliga budgeten, är till exempel en fråga som hörts. Men kulturlivet har svarat med att godkänna utpekande och (försöka) formera sig som en tydlig part, framför allt på nationell nivå.

Idag lämnades en ny rapport över till kulturministern. Diskussionen från Södra teatern visas i klippet ovan och rapporten kan beställas eller laddas ner här. Bakom arbetet står Kulturrådet, Riksteatern och Riksantikvarieämbetet.

Från pressmeddelandet: ”Det finns många tecken på att civilsamhället är tillbaka in i kulturpolitiken på allvar, konstateras i rapporten. Genom kultursamverkansmodellen har det ideella kulturlivet fått ökad synlighet och inflytande. Människors ideella engagemang ligger på fortsatt hög nivå i Sverige. Flera forskare talar om en civilsamhällets tredje våg. Samarbete förekommer redan på många platser och i olika sammanhang på ett naturligt och respektfullt sätt.”

2 kommentarer
  1. Tobias Harding skriver:

    Att det skulle finnas tankar om att ideella insatser skulle kunna möjliggöra besparingar är naturligtvis fullt möjligt, men går bara att spekulera i. Däremot kan man konstatera att det svenska civilsamhället i mycket hög grad är beroende av offentlig finansiering. Studieförbunden och folkhögskolorna får t.ex. över tre miljarder årligen bara i statliga bidrag. Det skulle faktiskt vara intressant att göra en jämförelse med kultursektorn som sådan. Jag är inte alls säker på att resultatet är givet. Det kan också vara värt att hålla ögonen på i vilken mån som kulturdebatten koncentrerar sig på ideellt arbete som ett bidrag från civilsamhället/medborgarna till kultursektorn, eller på kultur i det civila samhället och i samarbete med det civila samhället sett som en del av kulturens bidrag till samhället/medborgarna i termer av att berika detta med kulturupplevelser och deltagande.

  2. Tobias Tobias skriver:

    Harding: mycket viktiga poänger och intressant frågeställning. Ser fram emot att få följa hur du borrar vidare i detta framåt!

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas