Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
24 november 2011 under Noterat | 2 kommentarer

”Creative Europe” – EU:s nya program

red red

*** FLASH ***

Idag lanserade EU sitt förslag för programmet “Creative Europe” som syftar till att utveckla kultursektorn och de kulturella och kreativa näringarna. Därmed blir Europa en i raden på den långa listan med olika städer, regioner, länder och världsdelar som har ett Creative-program. Vi lär få anledning att återkomma till såväl upplägg som genomförande.

Programmet kommer sammanföra nuvarande Kultur-, MEDIA 2007- och MEDIA Mundus-programmen under ett gemensamt ramverk. Förslagets totala budget ligger på 1,8 miljarder euro under åren 2014-2020, en ökning med cirka 37 procent enligt EU-kommissionen. Stödet fördelas med 900 miljoner euro till film- och den audiovisuella sektorn, 500 miljoner euro till kultur och 210 miljoner euro till en ny bankgaranti som ska hjälpa  kulturoperatörer att få tillgång till en miljard euro i banklån.

Fokus kommer ligga på att underlätta för kultursektorn att verka på hela europamarknaden. Programmet kommer också arbeta för att främja kulturell mångfald och bidra till 2020-strategins mål om jobb och hållbar tillväxt.

Ladda ned förslaget [.pdf].

2 kommentarer
  1. Henric skriver:

    Hur kan man på kommunal nivå ta nytta av detta för att stärka de kulturella och kreativa näringarna?

  2. Tobias Tobias skriver:

    En hel del av det nya programmet är inte nytt, utan liksom tidigare kan man vara bättre eller sämre på att ha projekt som anknyter och leder till (med)finansiering.

    Men efter en snabb koll så verkar en del vara nytt som har med mjukare finansiering till mindre organisationer. Från kommunalt håll handlar det i så fall om att kunna hjälpa till med att rodda sådan finansiering.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas