Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
22 oktober 2011 under Utblick | kommentera

Copenhagen Roundtable

Emma Emma

Copenhagen Business School, CBS, bjöd in till ett otroligt spännande rundabordssamtal i oktober (se cphroundtablel2011).
Bakgrunden var Carnegie Foundations rapport om behovet av att integrera humaniora i ekonomutbildningar, för att bättre rusta studenterna – och samhället – för framtiden.
På plats var en av författarna till rapporten, Bill Sullivan, samt en mängd representanter för handelshögskolor runt om i Nordamerika och Europa.
I dagarna två diskuterade vi behoven av att bredda perspektiven, vad som görs i dag, med en mängd goda exempel från olika håll, samt vilka svårigheterna är.
Tanken är att vi ska fortsätta och glädjande nog blev jag invald i den globala arbetsgruppen tillsammans med representanter från CBS, St Gallen, HEC, Stern m fl. Det känns fantastiskt och jag hoppas kunna rapportera mer snart!
Personligen tycker jag nämligen att det här är bland det viktigaste jag gör. Även om jag verkar ha svårt att få till en förändring på hemmaplan, kan jag i alla fall utnyttja min position till att göra världen lite bättre.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas