Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
22 september 2011 under Samtal | kommentera

SAMTAL/Charlotta Netsman: “En liten insats har lett till en mångfald av aktiviteter”

red red

Charlotta Netsman är projektledare för Region Gävleborgs satsning på att utveckla de kulturella och kreativa näringarna i regionen med projektet ”KKN Gävleborg”. Där har de bland annat arbetat med att sammanföra kulturföretagare med ”traditionella” affärsnätverk och att skapa incitament för kommunerna i regionen att satsa på kulturnäringarna.

Hur har ni arbetat med stimulera kommunernas arbete med kulturella och kreativa näringar?
Vi har gjort en rad saker men om man börjar från början så hade vi i uppdrag att göra en inventering för att sprida kunskap om hur stora de här branscherna är hos oss i Gävleborg. Deras omsättning, antal sysselsatta, vilka branscher som ingår etcetera. Själva begreppet ”KKN” var då för två år sedan relativt okänt här. Och för att det inte bara skulle bli en rapport med siffror på papper så bokade vi in dialogmöten i varje kommun där vi presenterade statistiken nedbruten på kommunnivå. Kommentarerna från kommunerna som bland annat handlade om hur vi på den regionala nivån skulle hjälpa dem i deras arbete vävdes sedan in i rapporten tillsammans med intervjuer med företagare och aktörer inom området. Vi erbjöd även en mindre summa i medfinansiering om de ville genomföra en aktivitet för att stärka och synliggöra ”sina” företagare i de här branscherna.

En del av arbetet har inneburit att skapa möten mellan näringslivs- och kulturchefer i länets kommuner. Varför tycker du att det är viktigt?
De sitter ju på varsin sida av det där ”glappet mellan stolarna” som man talar om att företagarna från de här branscherna hamnar i. I flera av kommunerna var vårt möte också första gången de satt vid samma bord. Kommunerna är viktiga eftersom de har den direkta kontakten med företagen och vi erbjuder dem verktyg för att överbrygga det där glappet.

Vilka lärdomar drar du? Uppstod det några svårigheter?
Vi har lärt oss mycket. Den viktigaste lärdomen är kanske att genom att erbjuda en möjlighet att göra en insats utifrån behoven och förutsättningarna i varje kommun så har vi fått en mångfald av aktiviteter, ett fantastiskt engagemang och en karta över prioriterade branscher, ämnen och arbetssätt som vi aldrig hade kunnat dirigera fram. Vi har kramat och skickat iväg en liten snöboll som till vår stora glädje rullar och växer fortfarande. De flesta genomförda arrangemang hade en mycket större budget än de 15 000 kronor vi erbjöd. Och det har gett direkta konkreta resultat ut till företagen, nya kontaktytor, begynnande nätverk, inspiration. I all sin enkelhet har det varit mycket uppskattat.

Vad har insatserna lett till?
Om man tänker på att i början av processen hade näringslivs- och kulturcheferna i många fall inte träffats tidigare så har det lett till en hel del. De har byggt relationer, kunskap och engagemangn och genomfört riktade insatser tillsammans. I flera kommuner ligger de på och vill fortsätta, gå vidare och utveckla sitt arbete för de här företagen och branscherna.

Vad fokuserar ni nu på framåt när det gäller kulturnäringarna?
Vi fortsätter arbetet med att utifrån vår strategi: sprida kunskap, stärka företagen, bland annat genom vårt systerprojket Affärsdesign KKN som är vår ”verkstad” på Almi, stärka företagandet genom att utveckla och erbjuda kompetens, kunskap och verktyg åt befintliga organisationer och stödstrukturer. Just precis nu står vi i startgroparna inför ett spännande utvecklingsprojekt tillsammans med Movexum som är företagsinkubatorn i Gävleborg. Fjärde punkten i vår strategi är att skapa förutsättningar för tillväxt genom samverkan där vi profilerar oss inom postproduktion av film via nätverket The Galaxy of Postproduction. Vi är också intresserade av att undersöka kopplingarna och bygga broar mellan besöksnäringen och andra branscher och aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna. Och så laddar vi för att få kandidera om att få arrangera Generatorkonferensen i Gävle 2012.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas